vorige Buurt: 140.Klein van Macht 142. Zuid Bouwelouwensteeg volgende Buurt: 145.Zuid Hooglandsekerksteeg

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende met de westhouck van de poort ofte ingange van Nazareth / lopende westwaerts aen tot aen de oosthouck van de Paradijssteech / begrijpende mede in sich de huysen in de Bouwelouwesteech ten wedersijden / tot aen het Louris van Dalenstraetge.

Niet geheel duidelijk is wat met de westhouck van de poort ofte ingange van Nazareth wordt bedoeld. Nazareth had voor zover bekend twee ingangen: één ten noorden aan de Oude Vest en een andere ten zuiden op de Achtergracht (nu Van der Werfstraat). Het is waarschijnlijk dat de laatste ingang wordt bedoeld.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 79 vso, 19-10-1662)

Geschiedenis:

Op 19-10-1662 ontstaan als afsplitsing van de buurt Bouwelouwensteeg.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 79 vso, 19-10-1662)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Ham, Gerrit Fransz. van der - 23-11-1662 - *
Voocht, Jan de - 15-06-1673 1 v  
Herfst, Andries - 02-04-1676 1 *
Cordoen, Salomon - 13-10-1678 1 v  
Tulten, Ary van - 05-10-1684 1  
Have, Johannes - 06-05-1688 3  
Beauvois, Michael de - 26-05-1698 1  
Beukers, Engel - 15-04-1706 1  
Zanen, Cornelis van - 29-01-1728 1  
Hulst, Jacobus - 06-06-1743 3 v  
Embden, Aalbert van - 07-08-1783 1 v  
Carlier, Daniel - 02-06-1785 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl