ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

B   p1498_voornaam_B p1498_voornaam_B

 

Baefgen  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baeffgen Over `t hoff   49 59 r 4 4-0-0           -   Baeffgen 1296
Baeffgen Symonsdr Zevenhuizen Steenschuur 114 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baeffgen Symonsdr 1208
Bave Marendorp landzijde   161 89 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Symon Jansz   Bave 2600

 

Bael  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Schoen Bael Rapenburg aan de straat 53 47 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Schoen Bael 802

 

Baert  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baert Marendorp landzijde   252 91 r 0 0-0-0 0,4   pauper     Willem Pietersz   Baert 2691
Baert Hogewoerd   73 35 r 0 0-0-0 0,5       weduwe Dirck, mr   Baert 296
Baert Jacobsdr Gansoord   32 73 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baert Jacobsdr 1915
Baert van Bosch Over `t hoff   27 58 v 4 4-0-0           -   Baert van Bosch 1274
Baert Verhout Kerkvierendeel   133 72 r 1,8 1-16-0           -   Baert Verhout 1849
Baerte Rapenburg In de schotse poort 81 48 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baerte 830
Baerte Overmare rijnzijde   8 92 v 0,167 0-3-4 0,5       weduwe Broer   Baerte 2761
Baerte Gerytsdr Rapenburg Broertjes graft 280 53 r 0,267 0-5-4 0,8     mat haar zuster   -   Baerte Gerytsdr 1029
Baerte Jacobsdr Rapenburg Zegerssteeg 295 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Baerte Jacobsdr 1044
Baerte Knoeps Rapenburg   133 49 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Baerte Knoeps 882
Baerte Wouters Marendorp landzijde   212 90 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Baerte Wouters 2651
Baerten Marendorp landzijde   142 89 r 0 0-0-0 0,4 verwer pauper     -   Baerten 2581
Baertgen Gansoord   43 73 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Andries   Baertgen 1926
Baertgen Aelbrechts Sint Nicolaasgracht   27 77 r 0 0-0-0 0,4         -   Baertgen Aelbrechts 2066
Mancke Baerte Wolhuis   66 29 v 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Mancke Baerte 66

 

Baerthout  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baertout Jacobsz Hogewoerd Crauwelsteeg 235 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Baertout Jacobsz 458
Baertout, coman Over `t hoff   123 60 v 1,8 1-16-0   coman       -   Baertout, coman 1370

 

Balten  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Balten Vleeshuis   62 62 v 0,233 0-4-8 0,7 boekbinder       -   Balten 1446

 

Barbara  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Barbara Kerkvierendeel   88 71 r 0 0-0-0 0,5   pauper   weduwe -   Barbara 1804
Barbara Rapenburg In de schotse poort 91 48 v 0 0-0-0 0,6     met clair haar huisvrouw   -   Barbara 840
Barbara Over `t hoff   113 60 v 0,8 0-16-0   bakkersweduwe     weduwe Aelbrecht bakker Barbara 1360
Barbara Goverts Overmare landzijde   66 97 r 0,125 0-2-6 0,4         -   Barbara Goverts 2927
Barbara Heynricxdr Overmare landzijde   58 96 v 0,125 0-2-6 0,4         -   Barbara Heynricxdr 2919
Barbara Jan de Bruynen Zevenhuizen   4 54 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Barbara Jan de Bruynen 1098
Barbara Tielmansdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 294 40 v 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Barbara Tielmansdr 517
Barber Overmare landzijde   136 98 v 0 0-0-0 0,4   pauper   wijf Aernt van Dself   Barber 2997

 

Barent  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baernt Marendorp rijnzijde   58 84 r 0,8 0-16-0   bierdrager       -   Baernt 2363
Baernt Kerkvierendeel   62 70 v 1 1-0-0   snijder       -   Baernt 1778
Baernt Over `t hoff   29 58 v 1,2 1-4-0   kuiper       -   Baernt 1276
Baernt Gasthuisvierendeel Op de Rijn 93 65 r 1,5 1-10-0   bakker   met zijn kinderen   -   Baernt 1551
Baernt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 134 45 r 1,6 1-12-0   molenaar       -   Baernt 701

 

Bartholomeus  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bertelmees Vleeshuis   6 61 r 0,167 0-3-4 0,5 tapper       -   Bertelmees 1390
Bertelmees Overmare landzijde   24 96 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Bertelmees 2885
Bertelmees Vleeshuis   50 62 r 0,2 0-4-0 0,6 snijder       -   Bertelmees 1434
Bertelmees Over `t hoff   20 58 r 1,5 1-10-0   bontwerker       -   Bertelmees 1267
Bertelmees Bertelmeesz Marendorp landzijde   128 88 v 1 1-0-0           -   Bertelmees Bertelmeesz 2567
Bertelmees Martynsz Sint Nicolaasgracht   102 78 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Bertelmees Martynsz 2141

 

Beatrys  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Beatrys Gansoord   4 73 r 0 0-0-0 0,4   pauper met haar dochter weduwe Doe   Beatrys 1887
Beatrys Rapenburg Broertgensgraft 238 52 r 0,2 0-4-0 0,6 bagijn       -   Beatrys 987
Beatrys Overmare landzijde   29 96 r 1 1-0-0         weduwe Kerstant bols Beatrys 2890

 

Belye  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Belye Marendorp rijnzijde   66 84 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Lambrecht   Belye 2371
Belye Roelen Rapenburg   123 49 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Belye Roelen 872

 

Beninyetgen  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Beninyetgen Overmare landzijde   80 97 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Beninyetgen 2941

 

Bet  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Betgen Marendorp rijnzijde   28 83 v 0 0-0-0 0,4     in coman symons huis   -   Betgen 2333
Betgen Over `t hoff   63 59 r 0 0-0-0 0,4     in schouten huis   -   Betgen 1310
Betgen Marendorp rijnzijde   52 84 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Clais stiilegankmaker Betgen 2357
Betgen Jansdr Over `t hoff   86 59 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Betgen Jansdr 1333
Betgen Rippers Over `t hoff   124 60 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Betgen Rippers 1371
Bette Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 83 87 v 0 0-0-0 0,6   pauper   weduwe Jan   Bette 2522
Bette Kerkvierendeel   97 71 r 0 0-0-0 0,5   pauper met haar weeskind weduwe Danel   Bette 1813
Bette Rapenburg Broertgensgraft 256 52 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Phillips   Bette 1005
Bette Borts Rapenburg aan de straat 24 46 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Bette Borts 773
Bette Keysers Marendorp rijnzijde   77 84 v 0 0-0-0 0,4         -   Bette Keysers 2382
Bette Lammen Hogewoerd Camp 175 37 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Bette Lammen 398
Bette Martynsdr Overmare landzijde   109 98 r 0,167 0-3-4 0,5     met haar dochter   -   Bette Martynsdr 2970
Bette Nagels Rapenburg aan de straat 19 46 v 1 1-0-0           -   Bette Nagels 768
Brielsche Bet Rapenburg aan de straat 50 47 r 0 0-0-0 1   pauper     -   Brielsche Bet 799
Mancke Bet Rapenburg aan de straat 51 47 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Mancke Bet 800

 

Beuckel  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bueckel Gerytsz Nieuwland   2 41 v 10 10-0-0           -   Bueckel Gerytsz 569
Bueckel Willemsz Wanthuis   23 31 v 0,267 0-5-4 0,8         -   Bueckel Willemsz 144

 

Bien  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bien Yemerz Marendorp landzijde   253 91 r 0,8 0-16-0           -   Bien Yemerz 2692

 

Bort  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bort Pouwelsz Over `t hoff   105 60 r 0 0-0-0 0,6         -   Bort Pouwelsz 1352

 

Bosch  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bosch Dircxdr Wolhuis   99 30 r 1,2 1-4-0           -   Bosch Dircxdr 99

 

Bouwen  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bouwen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 148 45 r 0,75 0-15-0   voller, bakker       -   Bouwen 715
Bouwen Zevenhuizen   65 56 r 4 4-0-0   slotemaker       -   Bouwen 1159
Bouwen Claisz Rapenburg Broertgens graft 343 54 v 2 2-0-0   kuiper       -   Bouwen Claisz 1092
Bouwen die Vries Sint Nicolaasgracht   50 77 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Bouwen die Vries 2089
Bouwen Dircxz Rapenburg Broertgensgraft 249 52 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Bouwen Dircxz 998
Bouwen Gerytsz Overmare landzijde   123 98 r 0 0-0-0 0,4 wever       -   Bouwen Gerytsz 2984
Bouwen Jansz Levendaal   31 41 r 3 3-0-0           -   Bouwen Jansz 550
Bouwen Meesz Kerkvierendeel   80 71 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Bouwen Meesz 1796
Bouwen Paedze Wanthuis   68 32 v 2 2-0-0           -   Bouwen Paedze 189
Bouwen Pietersz Marendorp landzijde   305 92 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Bouwen Pietersz 2744
Bouwen Willemsz Zevenhuizen   50 55 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Bouwen Willemsz 1144
Bouwen Willemsz [van Warmond] Burgstreng   79 67 v 36 36-0-0   [drapenier]       -   Bouwen Willemsz [van Warmond] 1664
Bouwen Zyvertsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 96 44 r 1,5 1-10-0   voller       -   Bouwen Zyvertsz 663

 

Brechte  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Brechte Hogewoerd Levendaal 105 35 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Bouwen Ghysbrechtsz   Brechte 328
Brechte Jans van Zyl Marendorp landzijde   159 89 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Brechte Jans van Zyl 2598

 

Broer  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Broer Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 75 43 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Broer Claisz 642
Broer Pietersz Vischer Marendorp landzijde Mare van de molen af 17 86 r 0 0-0-0 0,6         -   Broer Pietersz Vischer 2456

 

Brons  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Brons Wanthuis   80 32 v 1,6 1-12-0   rietmaker       -   Brons 201

 

Bruyn  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bruyn [Claisz] Overmare rijnzijde   1 92 v 0,8 0-16-0   bakker       -   Bruyn [Claisz] 2754

 

Bruyninck  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Bruyninck Heerman Over `t hoff   132 61 r 6 6-0-0 18 [koopman]       -   Bruyninck Heerman 1379
Bruyninck Spruyt Zevenhuizen   30 55 r 40 40-0-0   [steenverkoper]   met zijn zuster   -   Bruyninck Spruyt 1124

 

Burchgen  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Burch Gerytsdr Gasthuisvierendeel   44 64 r 0 0-0-0 0,4         -   Burch Gerytsdr 1502

 

B   p1498_voornaam_B p1498_voornaam_B

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl