vorige Buurt: 83.Oost Friesland 84. West Blik op de Aaszak volgende Buurt: 90.Zwaansoord

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen den houck van het Steenschuyr op de westzijde van de oude Vollersgraft met de huysinge van Cornelis Jansz. van Poelgeest (i.m.: excluys, bijgevoucht door last van de Gerechte deser stede den 20. septembris 1640) / lopende noortwaerts aen langs de selve westzijde van de selve Vollersgraft tot aen de huysinge van dr. Henricus Delmanhorst, die de selve mede es begrijpende / mitsgaders de huysen ten wederzijden van de Sonneveltsteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 79, 16-10-1625)

Geschiedenis:

Op 16-12-1605 ontstaan als afsplitsing van de buurt Blik op de Aaszak. Het Gerecht gelast de gemeene huyshoudende gebuyren aldaer bij de meerderheyt van stemmen te nommen ende verkiesen drie des bequaemste, gequalificeerste menspersonen, in dezelve gebuyrte woondende ende gehuyst en geërft zijnde ende dezelve de voors. van de Gerechte over te leveren (...) ende achtervolgende de generale ordonnantie van de gebuyrten.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Berch, Ysaac van den - 02-02-1606 - ? *
Egmont, Dirck van - 29-05-1608 - *
Schilperoort, Ewout van - 16-10-1625 1 *
Speck, Pieter Gerritsz. - 17-11-1639 3 v  
Cortenbosch, Aernt Dirxsz. - 27-07-1645 2  
Aeckeren, Jan Meynaertsz. van - 05-09-1647 1  
Hollebecque, Pieter - 12-04-1663 1 *
Akenbrick, Heyndrick Baerentsz. - 28-07-1667 1 +? *
Hollebeecque, Jeremias - 25-06-1671 1 v  
Toornvliet, Abraham - 19-08-1677 1  
Overstraaten, Pieter - 23-04-1693 1 v *
Deckers, Huybertus - 07-05-1714 1 *
Nispen, Mr. Willem van - 02-10-1721 1  
Lanscroon, Hendrik - 01-02-1725 3 v  
Pla, Dr. Johan Alexander - 28-07-1735 1  
Schwartz, de Hr. Joachimus - 15-09-1757 1  
Berendregt, Jan van - 26-04-1759 2  
Hesselink, Gerard - 04-02-1773 1 *
Voorstad, Pieter - 26-03-1778 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl