Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1371
OAR records in next Year

 

 

Record #563     Date      top of page
1371-11-13
Location Type of Document
OAR13, 14r-a Verklaring
Text
Wij Jan Vos Jan soen ende Huge vander Houten? [.............................] voir ons quam Jan van Meerburch ende Dirc vander [Graft.....................] hebben mit gesamender hant Phillips Andries s. iii lb. [....................] gelts tsjaers ende het hout van some huuusen ende erven [...................] huuse ende erve die hier na gescreven staen. Inden eersten up een [........] Claes Costers was x sc. ix d. ende een halling tsjaers ende gelieven [Dirc vander] Graft ende beloven heeft an die een zijde Dirc mitten weedwe [...........] zijde Katrijn Dorpmans dochter. Item up een huus ende erve xii sc. tsja[irs..........] leyen is an die stienschure dat Pieter Goedsels s. plach te wesen [..........] heeft an die een zijde Heynric neven kinderen ende an die ander sijde [....] Willem Vossen wijf was mit haren kinderen. Item op Dirc Pieter Jans [......] erve xii sc. tsjaers mitten houden dat gelegen is biden kerchove ende belege [....] an die een sijde Gerijt Mathijs z. ende an die ander sijde Willem Soykegens [.....] huuse ende erve. Item up een huus ende erve dat Willem Willems z. ghemien [...] dame toehoert ix sc. tsjairs ende hout dair off mit Willem Willems z. ghemenenlic [..] gelegen is in die Marsemans stege ende belegen heeft een huus ende i erven die Claes Andries Brunen was an die een sijde ende Gherijt Phillips z. dochter an die ander sijde mit huus ende erve. Item up een huus ende erve iiii-1/2 d. tsjairs mitten? houden ende toebehoert Gerijt Phillips z. dochter ende belegen heeft in d[..] mans strate Gherijt Zeverincs z. an die een sijde ende Willem van Aemsterdam voerseit an die ander sijde. Item up een huus ende erve dat Claes Krullen toebehoert xxiii sc. iiii d. tsjairs mitten houde ende gelegen is op die Grafte ende belegen heer Jan van Brabant mit sijnre scueren an die een sijde ende Jan Heynricx z. erfnamen an die ander sijde mit eenre stege die dair twischen gat. Item up een huus ende erve after Claes Krullen huus voirsc. ende Jan Colijn z. toebehoert iiii sc. tsjairs mitten houwe ende gelegen is in Staesgis stege ende dese voris. renten alle jairs te betalen tot Voirscoten ende Valkenburch marct voirs., so beloefde Jan van Meerburch ende Dirc vander Graft voirs. Phillips Andries z. voirnoemt dese voirsede renten te waren jair ende dach alst recht is ende Jan van Meerburch ende Dirc vander Graft voirnoemt lovede ellics voir den anderen hier of scadeloes te houden in oirkonden desen brieff besegelt mit onsen segel int jaer ons heren m ccc ende lxxi dijnsdaechs na sinte Martijns dach in die winter.
English Summary
A list of certain incomes attached to lands and buildings perhaps in the neighborhood of Voorschoten and Valkenburg.
Keywords
jan vos janszoon; houten, hughe van der; meerburch, jan van; graft, dirc van der; voorschoten; valkenburg; phillips andrieszoon; claes costers; katrijn dorpmansdochter; pieter goedselszoon; heynric nevenskinderen; willem vossenswijf; dirc pieter janszoon; gerijt mathijszoon; willem soykegens; amsterdam, willem van; claes krullen; brabant, jan van; jan heynricszoons erfnamen; gerijt phillipszoonsdochter; gerijt zeverincszoon; staesgis stege; jan claes die vleyschouwer; florijs gerijtszoon; gerijt zeverijtszoon; phillips aechtenzoonskinderen; jan daniel; claes costers; rombout inpers; marsemans stege; jan zeverijtszoon; machtelt costijnsdochter; claes arentszoon; dirc soytgen; jan soytgen janskinder; phillips aechtenzoon; huge michielszoon; tetrode, dirc van; boeskaens huys; visbrug; jan huge bodenzoonshuys; dirc jan bodenzoonshuys; kercstege; gerijt pieterszoon; burch, hughe claeszoon van der
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
claes costers 2 / 2   1371  
claes costers 1 / 2     1371
gerijt pieterszoon 1 / 2     1384
valkenburg 2 / 6 1330 1330 1442
visbrug 1 / 3     1456
voorschoten 2 / 16 1330 1330 1384

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl