vorige Buurt: 164.Middelkamp 165. West Vrouwenkamp volgende Buurt: 166.Biervliet

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

a: aen St. Ursselenbrugge ten wedersijden van de Vrouwencamp totte Stommestege aen d'eene sijde / de westsijde van de zelve stege daerinne begrepen ende aen de ander sijde tottet Dolhuys toe ;

b: begrijpende de huysen aen wedersijden van de Vrouwencamp / van de St. Ursulenstege aff /

aen de suytsijde tot aen 't Dolhuys / ende aen de noortsijde tot aen Stommestege / mitsgaders de huysen aen de westsijde van de Stommestege / in de St. Elysabeths- ende Moer Annenstegen / voorts oock in de St. Ursulen- ende Josephsstegen tot aen de bruggens staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 35 vso - 36, 17-08-1617)

begrijpende de gehuysden aen de oostzijde van de Camp zuytzijde westwaerts aen / mitsgaders het Elysabethsgasthuys daerinne begrepen / de St. Ursulensteech ten wederzijden tot aen het bruggetgen toe / voorts omspringende begrijpende de huysen in het Michiels Clooster gebout / ende de Michielsstraet ten wederzijden / mitsgaders de huysen op de Michielsgracht tot aen de Josephstege toe.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 94 vso - 95, 08-11-1629)

Geschiedenis:

Op 17-08-1617 ontstaan als afsplitsing van de buurt Vrouwenkamp.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 94 vso - 95, 08-11-1629)

Op 08-11-1629 wordt West Vrouwencamp in tweeën gesplitst. Het ene deel behoudt de naam West Vrouwenkamp, het andere deel wordt Middelkamp genoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 94 vso - 95)

De geburen van West Vrouwenkamp krijgen toestemming om het geld in de buurtkas te verdelen, mits men een zesde deel afstaat ten behoeve van het H.G. Weeshuis (zie ook 'Buurthouden', pag. 101).

(SA II inv. nr. 191 fol. 307, 09-09-1678)

Claes de Coene, heer van Vrouwenkamp (!), verzoekt en verkrijgt ontslag wegens seer hooge jaeren.

(SA II inv. nr. 97 fol. 32 vso, 08-04-1706)

Cornelis van Duykeren, heer van West Vrouwenkamp verzoekt en verkrijgt ontslag.

(SA II inv. nr. 123 fol. 80, 30-04-1751)

Jan Adelaar, heer van West Vrouwenkamp, verzoekt om redenen wel wenschte te zijn ontslagen.

(SA II inv. nr. 127 fol. 24, 07-04-1763)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cruyt, Gillis - 31-08-1617 1 v  
Berckhey, Jan Cornelisz. - 19-05-1622 1  
Questro, Jan - 19-07-1629 1 ? *
Gys, Samuel - 08-11-1629 2  
Winter, Augustyn de - 16-03-1634 1  
Schrijver, Pieter de - 29-11-1635 2  
Leeuwen, Willem Jacobsz. van - 24-05-1646 2 o *
Careth, Jan - 04-12-1653 1  
Blij, Meyndert Gerritsz. - 23-11-1662 1 +? *
Clercq, Bartholomeus de - 02-04-1672 1  
Godefroy, Pieter - 23-08-1672 1 v  
Molle, Alewyn de - 13-03-1681 1 v  
Koene, Claes de - 16-08-1685 2 o *
Hey, Salomon de - 15-04-1706 2  
Goedingh, Frederik - 24-04-1721 1 v  
Warmondt, Adam van - 06-06-1737 1 v  
Duykeren, Cornelis van - 01-03-1742 1 o *
Adelaar, Jan - 06-05-1751 1 o *
Berkhout, Paulus - 07-04-1763 1  
Taffijn, Cornelis - 28-02-1782 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl