vorige Buurt: 191.Oost Coleveld 200. Zuid Coleveld volgende Buurt: 201.Rijk der Liefde

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de Buyrgraft op de oostsijde van de Oostdwersgraft / ende noortwaers lopende den houck aen de Langegraft om / langs de zelve Langegraft oostwaers de Coolstraet in ten wedersijden / tot aen de Buyrgraft voors. / ende voorts weder langs de Langegraft voors. tot aen de Binnenvestgraft.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 51 vso, 25-02-1621)

Geschiedenis:

Op 25-02-1621 gesticht op verzoek van de bewoners tussen de Oostdwarsgracht, Langegracht, Binnenvestgracht en Buurgracht. De omschrijving van de buurt met die van het zuidelijk aangrenzende Rijk der Liefde spoort niet. Onduidelijk is of de Dwers- ofte Verwersgraft of Buyrgraft (de latere Koolgracht) tot de ene of de andere buurt behoort. Uiteindelijk blijkt dat de noordzijde van de gracht tot Zuid Coleveld behoort en de zuidzijde tot het Rijk der Liefde. De verklaring is dat volgens Van Oerle de huiskavels aan de Langegracht en de Oude Singel oorspronkelijk naar achteren doorliepen tot de Koolgracht. De bebouwing aan de Koolgracht zal dan ook na 1622 tot stand zijn gekomen. Moeilijker is uit te maken tot welke buurt(en) de huizen aan de zuidelijke Houtmarkt behoorden. Waarschijnlijk zijn zij pas gebouwd nadat de vestwal haar functie verloor vanwege de stadsvergroting van 1644.

(Zie Van Oerle, Atlas, kaart 44a)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Seys, Maljaert - 25-02-1621 1 v  
Steenvoerden, Frederick Dirxs - 13-08-1637 1 v *
Genachte, Pieter van de - 24-06-1656 2 *
Jonge, Thomas Jansz. de - 03-05-1657 1 *
Ros, Heyndrick - 28-04-1678 1 v  
Kuyper, Abraham - 21-06-1680 2 *
Johnson, Abraham - 07-04-1682 3 *
Groenewout, Willem Crynen - 06-09-1685 4  
Janszoon, Isaack - 15-06-1691 4 *
Vergouw, Andries - 05-10-1702 2 v  
Schrap, Ary - 26-05-1713 1 v  
Borde, Dominicus la - 21-07-1718 1 v *
Johnson, Thomas - 14-10-1728 1  
Witte, Adrianus de - 25-04-1748 1 v *
Loffelt, Jan - 21-09-1769 1 *
Clerq, Isaac de - 29-01-1785 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl