BETG(G)EN (BETKIAEN) I

 

Previous PageHome PageNext Page


BETG(G)EN (BETKIAEN) I

I. GERRIT BETGENSZ.

ovl. voor 27 feb. 1375 (Ke. 876).

woonhuis:

aan St. Pieterskerkstraat, er rustte 50 s.g.g. rente op (Ke. 555a) en 3 s.g.g. rente t.g.v. de H. Geest (W. 1765 f. 9). Of de rente van 10 s. pay., die Willem van Alkemade 5 juni 1376 aan de prebende van mr. Jan Philipsz. schonk en die op dit huis was gevestigd, in de rente van 50 s. was inbegrepen, is onduidelijk (Ke. 493 f. 49v.).

borgstelling:

5 juli 1373 Claas Betken heren Roelofsz. (Secr. 19 f. 34).

familie:

tr. Zwiaart, ovl. na 27 feb. 1375, toen zij met haar zoons Pieter, Claas en Jan een overeenkomst sloot betreffende haar mans nalatenschap (Ke. 876).

Kinderen:

1. Heer Pieter (Gerrit) Betgensz.

ovl. na 1394 (GvH. 1471 f. 12 en 13v.).

functies:

vicaris te Schiedam, verm. 24 aug 1366 (Ke. 982); deken van Rijnland, verm. 20 nov. 1372, 28 mrt. 1373 en 24 apr. 1373 (Ke. 493 f. 31v. en 41v., Ke. 881).

huisbezit:

* 1/6 van een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat, afkomstig van zijn vader, 8 mei 1376 aan zijn broer Claas verkocht (Ke. 555a).

* 17 aug. 1387 3/4 huis en erf aan de Vollersgracht, gekocht van zijn broer Jan Zoetinc (Ke. 1058).

landbezit:

* 22 juni 1386 land te Zoeter- en Gelderswoude, gekocht van Gerrit van den Bosch, man van de weduwe van zijn broer Claas (Ke. 837).

* 17 aug. 1387 land ald., gekocht van zijn broer Jan (ibidem).

rentebezit:

renten op een huis en erf te Leiden, 8 mei 1376 aan zijn broer Claas verkocht (Ke. 555a).

varia:

pachtte 1394 de tiende te Vriezekoop, Burggravenveen en Leimuiden (GvH. 1471 f. 12 en 13v.).

familie:

zoons:

a. IJsbrand heren Pieter Betgensz.

werd 15 jan. 1393 poorter met 24 £, borg stond Dirk Jan Godenz. (Secr. 19 f. 95v.).

b. Dirk heren Pieter Betgensz.

stond 4 nov. 1394 borg voor Jan Woutersz. (Secr. 19 f. 95v.).

2. Claas Gerrit Betgensz. (Betkiaen)

ovl. tussen 20 sep. 1384 en 22 juni 1386 (W. 428 f. 59, Ke. 837).

beroep:

viskoper? (vgl. zijn pacht van de visserij in het Vroen en mogelijk een bevestiging in RAGeld. 742 f. 4v. en 743 f. 4, indien hij dezelfde is als de daar verm. Claas van Leyden in 1348-49).

woonhuis:

in St. Pieterskerkstraat; 7 mrt. 1372 vermaakte heer Philips van Leyden wrsch. op dit huis 3 s. 4 p. aan zijn prebenda nobilis (Ke. 894). 1/6 van dit huis kocht hij van zijn broer Pieter 8 mei 1376 (Ke. 555a). 8 mei 1377 en 13 feb. 1383 kocht hij 1 £ g.g. erop gevestigde rente af (Ke. 556 en 557). Zijn huis was later wrsch. in handen van Claas van der Burch (Secr. 84 f. 36, omstr. 1391).

landbezit:

land te Zoeter- en Gelderswoude (Ke. 837), na zijn dood door zijn weduwes 2e echtgenoot 22 juni 1386 verkocht (Ke. 837).

rentebezit:

* 8 mei 1376 renten op een huis en erf te Leiden, gekocht van zijn broer Pieter (Ke. 555a).

* 20 sep. 1384: een pandrente van 18 s. 4 p.pay. op een huis en erf aan de Breestraat en 8 s.g.g. op een huis en erf aan de Weversteeg (W. 428 f. 59).

Beide renten werden 2 feb. 1387 door zijn broer Pieter overgedragen aan de H. Geest voor het doen van Claas' memorie (W. 428 f. 59v.).

borgstelling:

11 juli 1374 Hendrik van Zalem (Secr. 19 f. 41v.).

varia:

1360 pachter van de visserij in het Vroen met Hein Mande (GvH. 1447 f. 7).

familie:

tr. Machteld; zij hertr. Gerrit van den Bosch Jacobsz., die 22 juni 1386 land dat zijn vrouw van haar 1e man was aanbestorven verkocht (zie hoger).

3. Jan Zoetinc

ovl. na 17 aug. 1387 (Ke. 837).

woonhuis:

in St. Pieterskerkstraat, verm. 4 sep. 1384 (Ga. 455 f. 62), wrsch. was op dit huis een rente gevestigd van 3 s.g.g., die hij 3 feb. 1386 afkocht van Simon Frederik (Ke. 631).

huisbezit:

3/4 huis en erf aan de Vollersgracht, 17 aug. 1387 verkocht door hem met zijn vrouw aan broer Pieter, zoals nagelaten door zijn broer Claas (Ke. 837).

varia:

is hij dezelfde als Jan Soetinc die Scrienmaker, die met zijn jongste borer Willem 1393 werd verbannen door de graaf? (GvH. 228 f. 86v., d.i. Secr. 80 f. 52).

familie:

tr. Heilwicte, verm. 17 aug. 1387 (Ke. 837).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl