ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

L   p1498_naam_L p1498_naam_L

 

La  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan van der Laen Over `t hoff   26 58 v 4 4-0-0           -   Jan van der Laen 1273
Katryn van der Laen Rapenburg Colfmakerssteeg 260 52 v 1 1-0-0       met haar dochter   -   Katryn van der Laen 1009
Lysbet van der Laen Burgstreng   37 67 r 24 24-0-0   [drapenierster]   met haar zoon philips van der laen   -   Lysbet van der Laen 1622
Clais van Laingen Gansoord   90 75 r 0 0-0-0 0,5         -   Clais van Laingen 1973
Lambrecht Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 14 46 v 5 5-0-0   smid       -   Lambrecht 763
Lambrecht Gasthuisvierendeel   27 63 v 2,4 2-8-0   smid   met zijn kinderen   -   Lambrecht 1485
Lambrecht Wolhuis   33 28 v 1,6 1-12-0   bakker       -   Lambrecht 33
Lambrecht Hogewoerd   94 35 v 1,5 1-10-0   bakker   met 5 weeskinderen   -   Lambrecht 317
Dyeuwer Lambrechtsdr Over `t hoff   19 58 r 0 0-0-0 0,4         -   Dyeuwer Lambrechtsdr 1266
Adriaen Lambrechtsz Wanthuis   101 33 r 9 9-0-0   [bonmeester]       -   Adriaen Lambrechtsz 222
Aernt Lambrechtsz Marendorp landzijde   274 91 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Aernt Lambrechtsz 2713
Clais [Lambrechtsz] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 99 44 r 0,167 0-3-4 0,5 [voller]       -   Clais [Lambrechtsz] 666
Jan Lambrechtsz Kerkvierendeel   45 70 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Lambrechtsz 1761
Jan Lambrechtsz Sint Nicolaasgracht   217 81 v 11 11-0-0           -   Jan Lambrechtsz 2256
Jan [Lambrechtsz], mr Kerkvierendeel   159 72 v 1,2 1-4-0       met zijn moeder en zijn kind   -   Jan [Lambrechtsz], mr 1875
Bette Lammen Hogewoerd Camp 175 37 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Bette Lammen 398
Willem Geryt Lamsz Wolhuis   38 28 v 1 1-0-0           -   Willem Geryt Lamsz 38

 

Le  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Leeu Nieuwland   12 42 r 1 1-0-0           -   Jacob Leeu 579
Dirck van Leeuwen Zevenhuizen   63 56 r 3 3-0-0           -   Dirck van Leeuwen 1157
Dirck van Leeuwen Hogewoerd Coenensteeg 264 39 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck van Leeuwen 487
Dirck Leeuwen Sint Nicolaasgracht   146 80 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Dirck Leeuwen 2185
Geryt van Leeuwen Marendorp landzijde   120 88 v 0,532 0-10-7 1,6         -   Geryt van Leeuwen 2559
Mychiel van Leeuwen Burgstreng   128 69 r 4 4-0-0 6 [bonmeester]   wegens renten in delft betaald   -   Mychiel van Leeuwen 1713
Pieter van Leeuwen Wanthuis   45 32 r 2,4 2-8-0           -   Pieter van Leeuwen 166
Jacob Lenaertsz Hogewoerd Levendaal 125 36 r 3 3-0-0   [voller]       -   Jacob Lenaertsz 348
Griete Lenairtsz Marendorp landzijde   190 90 r 0 0-0-0 0,4         -   Griete Lenairtsz 2629
Mychiel Lenairtsz Rapenburg Broertgens graft 317 54 r 0,8 0-16-0       met haar kinderen weduwe -   Mychiel Lenairtsz 1066
Lens Rapenburg   150 49 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Lens 899
Aechte van Leyden Zevenhuizen Steenschuur 145 57 v 0 0-0-0 4         -   Aechte van Leyden 1239
Jan van Leyden Zevenhuizen   12 55 r 12 12-0-0           -   Jan van Leyden 1106
Andries Florysz van Leyderdorp Sint Nicolaasgracht   83 78 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Andries Florysz van Leyderdorp 2122
Cornelis Claisz van Leyderdorp Burgstreng   113 68 v 6 6-0-0           -   Cornelis Claisz van Leyderdorp 1698
Willem van Leyen Overmare rijnzijde   51 93 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Willem van Leyen 2804
Leys Over `t hoff   72 59 v 4 4-0-0         weduwe Aelbrecht   Leys 1319

 

Li  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Lievensz Overmare rijnzijde   36 93 v 0,8 0-16-0           -   Clais Lievensz 2789
Meynse Lipperts Burgstreng   69 67 v 0,15 0-3-0 0,5         -   Meynse Lipperts 1654
Alydt van Lis Rapenburg   140 49 v 0 0-0-0 0,4         -   Alydt van Lis 889
Clais Lis Sint Nicolaasgracht   74 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Clais Lis 2113
Lyevyn Hogewoerd   36 34 r 0 0-0-0 0,75 kussemaker   uitter stede   -   Lyevyn 259

 

Lo  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ghysbrecht van Lodensteyn Gansoord   110 75 v 24 24-0-0           -   Ghysbrecht van Lodensteyn 1993
Dyeuwer Lourys Nieuwland Oostzijde van de plaats 39 42 v 1,2 1-4-0           -   Dyeuwer Lourys 606
Louwe Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 69 87 v 0,133 0-2-8 0,4 waker       -   Louwe 2508
Louwe, coman Overmare rijnzijde   3 92 v 0 0-0-0 0,6 [coman] pauper     -   Louwe, coman 2756
Groete Louwe Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 98 44 r 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Groete Louwe 665
Jacob Louwe Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 266 39 v 0 0-0-0 0,4         -   Jacob Louwe 489
Griete Louwen Sint Nicolaasgracht   248 82 r 1 1-0-0           -   Griete Louwen 2287
Jan Louwendr Rapenburg Broertgensgraft 244 52 r 0 0-0-0 0,4         -   Jan Louwendr 993
Louwerys Overmare rijnzijde   62 94 r 3 3-0-0   molenaar of bakker       -   Louwerys 2815
Louwerys Over `t hoff   42 58 v 0,8 0-16-0   verlichter       -   Louwerys 1289
Adriaen Louwerysz Marendorp rijnzijde   18 83 r 1,2 1-4-0   patynmaker       -   Adriaen Louwerysz 2323
Aernt Louwerysz Gansoord   147 76 r 9 9-0-0           -   Aernt Louwerysz 2030
Cornelis Louwerysz Hogewoerd Coenensteeg 248 39 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Louwerysz 471
Cornelis Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 153 45 r 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Cornelis Louwerysz 720
Cornelis Louwerysz Vleeshuis   30 61 v 6 6-0-0           -   Cornelis Louwerysz 1414
Dirck Louwerysz Rapenburg Broertgens graft 310 53 v 0,133 0-2-8 1         -   Dirck Louwerysz 1059
Geryt Louwerysz Kerkvierendeel   11 69 r 1,6 1-12-0           -   Geryt Louwerysz 1727
Heynrick Louwerysz Hogewoerd   63 35 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Heynrick Louwerysz 286
Jacob Louwerysz Wolhuis   17 28 r 8 8-0-0           -   Jacob Louwerysz 17
Jan Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 169 45 v 1,5 1-10-0           -   Jan Louwerysz 736
Martyn Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 120 44 v 1 1-0-0           -   Martyn Louwerysz 687
Pieter Louwerysz Gasthuisvierendeel Op de Rijn 90 65 r 0,8 0-16-0       met haar kind weduwe -   Pieter Louwerysz 1548
Willem Louwerysz Rapenburg Vliet 198 51 r 6 6-0-0           -   Willem Louwerysz 947
Dirck Louwez Gasthuisvierendeel de Rijn 65 64 v 4 4-0-0         weduwe Andries   Dirck Louwez 1523

 

Lu  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Lubbert Marendorp rijnzijde   25 83 v 1,6 1-12-0   hoemaker       -   Lubbert 2330
Andries Lubbertsz Burgstreng   3 66 r 9 9-0-0           -   Andries Lubbertsz 1588
Lutgairt Gansoord   112 75 v 6 6-0-0         weduwe Govert   Lutgairt 1995
Luyten Hogewoerd   12 33 v 4 4-0-0   schoenmaker       -   Luyten 235
Jacob Luyten Marendorp landzijde   236 91 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jacob Luyten 2675
Styn Luytendr Kerkvierendeel   93 71 r 1 1-0-0           -   Styn Luytendr 1809
Dirck Luytgen Marendorp landzijde   228 90 v 0,9 0-18-0           -   Dirck Luytgen 2667
Martyn Luytgens Rapenburg   148 49 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Martyn Luytgens 897

 

Ly  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan van Lynde Marendorp rijnzijde   4 83 r 1 1-0-0           -   Jan van Lynde 2309
Lysbet Rapenburg Broertgens graft 313 53 v 0,133 0-2-8 0,4     met haar dochter weduwe Symon van der Morsch   Lysbet 1062
Lysbet Rapenburg Witte nonnensteeg 160 50 r 3 3-0-0         weduwe Jan Aerntsz   Lysbet 909
Lysbet Hogewoerd   58 34 v 2,4 2-8-0       met 5 weeskinderen weduwe Dirck Ghysbrechtsz   Lysbet 281
Lysbet Kerkvierendeel   9 69 r 1,6 1-12-0       met haar kinderen weduwe Florys Jacobsz   Lysbet 1725
Lysbet Marendorp rijnzijde   9 83 r 1,5 1-10-0   metselaarsweduwe   met haar kinderen weduwe Clais metselaar Lysbet 2314
Lysbet Marendorp landzijde   307 92 r 0,8 0-16-0         weduwe Dirck Symonsz   Lysbet 2746
Lysbet Burgstreng   53 67 r 0,75 0-15-0       met haar dochter   -   Lysbet 1638
Lysbet Sint Nicolaasgracht   170 80 v 24 24-0-0       met haar zoon herman   Willem Aerntsz   Lysbet 2209
[Lysbet] Wanthuis   29 31 v 5 5-0-0   schuitemakersweduwe   met haar dochter weduwe Bouwen schuitemaker [Lysbet] 150
Lysbet Marendorp rijnzijde   79 84 v 0 0-0-0 0,4       weduwe Jan Louwerysz   Lysbet 2384
Lysbet, suster Overmare landzijde   13 95 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Lysbet, suster 2874
Lysbet Overmare landzijde   38 96 r 0,133 0-2-8 0,4     in de vogelkopers poort   -   Lysbet 2899
Lysbet Rapenburg aan de straat 23 46 v 0 0-0-0 0,6   pauper met haar zuster alydt weduwe Jan Bertgens   Lysbet 772
Lysbet, [oude] Rapenburg aan de straat 45 47 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Adriaen   Lysbet, [oude] 794
Lysbet Rapenburg   143 49 v 0 0-0-0 0,4   pauper     Jan Tatsairts   Lysbet 892
Lysbet Burgstreng   40 67 r 0 0-0-0 0,5       huisvrouw Clement   Lysbet 1625
Lysbet Sint Nicolaasgracht   6 76 v 0 0-0-0 0,4       huisvrouw Geertruyt Jan Pietersz   Lysbet 2045
Lysbet Sint Nicolaasgracht   88 78 v 0 0-0-0 0,7   pauper   weduwe Dirck Aelbrechtsz   Lysbet 2127
Lysbet Sint Nicolaasgracht   203 81 r 0 0-0-0 0,4     met een leeg huis nicht Jan van Leckers   Lysbet 2242
Lysbet Marendorp rijnzijde   65 84 r 0 0-0-0 1   pauper met haar jonkwijf maritgen weduwe Willem Dircxz   Lysbet 2370
Lysbet Nieuwland Coepoortsgraft 63 43 r 20 20-0-0         weduwe Geryt Gerytsz   Lysbet 630
Lysbeth Vleeshuis   49 62 r 0,167 0-3-4 0,5 `t vroetwijf       -   Lysbeth 1433
Lysbeth Over `t hoff   59 59 r 0,167 0-3-4 0,5 naaister       -   Lysbeth 1306

 

L   p1498_naam_L p1498_naam_L

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl