vorige Buurt: 177.West Weidenburg 178. Oost Weidenburg volgende Buurt: 179.Weidenburg

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begint aen de westzijde van de Nieuwen Maren / ende begrijpende de huysen aldaer staende ende gelegen op de noortzijde van de Langegraft ende Binnevestsloot tot de corte Scheystraet toe / mitsgaders de huysen staende ten wedersijden van de selve Scheystraet toe / uytgesondert het houckhuys staende op de Scheystraet / begrijpende mede twee poorten staende aen de Binnenvestsloot / springende voorbij de voors. Scheystraet / daervan de laeste poorte ancomt de wedue van Jacob Pietersz. de Vrij. De twee poortwoningen aan de Binnenvestsloot worden niet aangegeven op de stadsplattegrond van Hagen (1675), maar zijn wel goed te herkennen op de kaart van Van Campen (1850).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 64 vso - 65, 02-11-1623)

Geschiedenis:

Op 02-11-1623 ontstaan als afsplitsing van de buurt Weidenburg bis.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 64 vso - 65, 02-11-1623)

In 1705 klagen dertien geburen, aangevoerd door de buurtheer Johannes van der Burg, dat de branderij van Aarnout van Aelswijck ernstig brandgevaar oplevert. Eerder is al 5 à 6 keer brand ontstaan waarvan de sporen nog zichtbaar zijn. Dankzij Gods goedheid kon de brand van de vorige nacht bijtijds worden geblust. Men voelt zich onveilig, te meer omdat zich rond de branderij hooizolders bevinden. Van Aelswijck wordt achteloosheid verweten, vooral omdat hij vlak voor de brand was gewaarschuwd dat de turf die tegen een ketel lag gestapeld, al heet was. Feitelijk weet Van Aelswijck niets tot zijn verdediging aan te voeren, maar wijst hij er op dat hij al f 5.000,- in de branderij heeft geïnvesteerd en dat sluiting hem f 3.000,- schade zal berokkenen. De stoker vraagt om erbarmen, vooral ter wille van zijn vrouw en zeven kinderen. Hij biedt aan om f 2.500.- in effecten te reserveren voor het geval er weer brand uitbreekt; de buren kunnen dan rekenen op schadevergoeding. Het Gerecht besluit om de stookvergunning in te trekken, zodat Van Aelswijck zijn bedrijf moet stoppen. Wel krijgt hij de recognitie van f 250,- terug die hij indertijd heeft betaald en mag hij tot 01-08-1705 koren stoken, maar alleen overdag (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 96 fol. 172 vso, 07-05-1705)

Jan de Bucaille, heer van Oost Weidenburg, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens desselver Jaaren en veelvuldige beezigheden.

(SA II inv. nr. 131 fol. 283, 13-02-1772)

Jacobus (!) van Alkemade, heer van zekere buurt op de korte Langegracht (= Oost Weidenburg) meldt dat de weduwe Picaar lijdt aan een ernstige geslachtsziekte (eene seer sware lues venerae). Haar huiseigenaar eist dat zij de woning onmiddellijk ontruimd. Maar waar moet de vrouw - die in armoede verkeert - naar toe? In een minne- of gasthuis zal ze een besmettingsgevaar opleveren. Op advies van een van de stadsdoktoren besluiten de burgemeesteren om de vrouw toch in Elisabethgasthuis op te nemen, terwijl haar drie kinderen in het H.G. Weeshuis worden geplaatst (zie ook 'Buurthouden', pag. 88-89).

(SA II inv. nr. 221 fol. 18, 28-01-1777)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Noreth, Esaias - 02-11-1623 1  
Verburch, Cornelis Jacobsz. - 20-03-1640 1 *
Ael, Cornelis Jansz. - 21-08-1659 1  
Bonem, Davidt van - 15-06-1662 1  
Lessele, Jacob - 24-02-1667 1 *
Oliviersz., Isaack - 03-04-1670 1 *
Raephorst, Pieter van - 04-12-1670 1  
Burgh, Johannes van der - 11-02-1683 1 v  
Leu, Pieter le - 05-05-1712 1 v  
Eyck, Jan van - 22-08-1715 1 v  
Aalswijk, Aarnoud van - 04-07-1720 1  
Tilburgh, Isaac - 26-07-1742 2  
Bucaille, Jan - 04-07-1765 1 o *
Alkemade, Jan van - 05-03-1772 1 *
Nortier, Isaac - 07-08-1788 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl