ALBRECHT VAN DEN BOSCH

 

Previous PageHome PageNext Page


ALBRECHT VAN DEN BOSCH

Mogelijk een zoon van Jan van den Bosch (zie hoger), vgl. Albrechts zegel, dat identiek is met dat van IJsbrand Strevelant Jansz. Vos - die optrad voor de kinderen van Jan van den Bosch - en een vierpuntige ster bevat, zoals ook voorkomt in het zegel van Hendrik Strevelant, grootvader van Jan van den Bosch' moeder en zeer wrsch. voorvader van IJsbrand Strevelant.

Bovendien behoorde Albrecht evenals IJsbrand tot de magen van Willem Hermansz., ovl. voor 13 okt. 1432 (Ke. 203 f. 24).

functie:

schepen 1404-05.

woonhuis:

in St. Pietersparochie 1407-08 (Ke. 323 (7) f. 17); aan het Rapenburg 1417-18 (Ke. 323 (11) f. 42v.).

huisbezit:

* 21 sep. 1404 een huis en erf te Leiden, direct doorverkocht (RA. 50 f. 47v.).

* 5 juni 1413: ½ huizen en erven in resp. St. Pieterskerkstraat, aan de Papengracht en in de Sacsteeg en ½ huis en tuin in het Noordeinde buiten de stadspoort (Ke. 203 f. 22v.).

rentebezit:

5 juni 1413:

* 22 s.pay. op een huis en erf in het Noordeinde,

* 10 s.pay. op een huis en erf ald.,

* 6½ s.pay. op een huis en erf ald.,

* 17 comans groten op een huis en erf op de hoek van St. Pieterskerksteeg,

* 9 comans groten op een huis en erf in de Lombardensteeg en

* 3 comans groten op een huis en erf ald. (Ke. 203 f. 22v.).

borgstelling:

beloofde 7 nov. 1406 vrijwaring bij een verkoop (NH. Diakonie A 1 f. 1v.).

varia:

zegel: gevierendeeld, een schuinbalk over het geheel, in het eerste kwartier een vierpuntige ster (Klo. 147, 29 okt. 1404).

familie:

behoorde 26 mrt. 1415 tot de magen van Willem Heinenz. (GvH. 199 f. 14v.; zie Gerrit Alewijnsz. c.s.).

Tot dit geslacht behoorde waarschijnlijk ook:

HUGE VAN DEN BOSCH WILLEMSZ.

huisbezit:

een huis aan de Breestraat, uitkomend aan de Crepelsteeg, 27 okt. 1355 verkocht tegen een rente van 30 s.pay. Deze rente verkocht hij 29 okt. 1355 om hem 11 mrt. 1369 weer aan te kopen en 19 aug. 1371 over te dragen op zijn vrouw (Ga. 455 f. 9).

rentebezit:

* 27 okt. 1355 zie hierboven.

* 8 sep. 1364 20 s. (g.g.?) op Hendrik Hongher Dirksz. van der Dobbes deel van een huis; overgedragen op de H. Geest 19 dec. 1370 (W. 428 f. 23 en 23v.).

* 1 apr. 1385 10 s.pay. op een huis en erf te 's-Gravenhage;

* idem 1 £ pay. op een huis en erf ald.; beide renten 3 jan. 1390 overgedragen aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 22).

familie:

tr. Margriet, verm. 19 aug. 1371 (zie huisbezit en Ga. 440 f. 26).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl