Via het Schelhaasfonds aangekochte en gerestaureerde archiefstukken

1990    aanschaf van een kaart uit 1625 van landmeter Jan Pietersz. Dou (1572-1635) en een charter van de familie Hubrecht-van Lelyveld

1992    aanschaf van een tekening van Jan de Beijer (18de eeuw)

1993    aanschaf van een tekening van molen De Korenbloem, toegeschreven aan J.E. la Fargue en een affiche van de Leidse loterij voor de armen (1712)

1995    restauratie van drie memorialen en een memorieboek uit het archief van de Hooglandse Kerk

1998    aanschaf van een stichtingsbrief uit 1436 en vervolgakten uit 1519, 1561 en 1578 van de broeder- en zusterschap van St. Franciscus

2000    restauratie van drie registers van notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen (1623, 1626 en 1632)

2004    aanschaf van drie 14de-eeuwse charters van het St. Catharijnegasthuis

2006    restauratie van een zoenboek (1502-1576) en van een register op de buitengetimmerten

2007    aanschaf van 63 Leidse kranten uit de periode 1698-1706, van 9 foto’s van Henri de Louw (ca. 1880) en van een collectie foto’s van vader en zoon Goedeljee (1882)

henri de louw'Breestraat met paardentram' (foto: Henri de Louw).

2010    restauratie van drie 16de-eeuwse kaartboeken van Jan Pietersz. Dou

2011    aanschaf van de tekening '' van Hendrik Schepper (1741-1794) en een tekening van H.P. Schouten (1747-1822)

2015    aanschaf van de Kaart van de woning en landen in de Grote Polder van Claes Claesz. van Leeuwen, brouwer te Leiden, opgemeten door Jan Pietersz. Dou, 1629. In: Inventaris van archiefbescheiden betreffende de uitgifte van erfpachten in Zoeterwoude, Oegstgeest en Lisse 1457-1943, NL-LdnRAL-1712 (nummer 45).

2019     aanschaf van het Crimineel dingboek van de hooge vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout, 1698-1726. In: Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van Noordwijkerhout, Voorhout, Hillegom en Lisse, 1590-1810 (NL-LdnRAL-0755, nummer 6).