vorige Buurt: 152.Noord Duizendvrezen 155. Oost Mare volgende Buurt: 158.West Mare

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende met het huys van Claes Lenaertsz. Cuyper, staende aen de oostsijde van de Maren opten houck van de Achtergracht / ende de graft overgesprongen / lopende noortwaerts aen tot aen de nedergeleyde walle toe (met daarachter doorgehaald:) / begrijpende mede de gehuysden aen de nedergeleyde walle tusschen de Maren ende de Coddesteech.

De bebouwing aan de Oude Vest tussen Mare en Koddesteeg behoorde tussen 1618 en 1620 tot de buurt Rodenrijk en vanaf 1620 tot Vossenburg. Het misverstand werd in 1625 kennelijk opgemerkt, vandaar de doorhaling in het hieronder vermelde bericht.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 75 vso, 30-01-1625)

Geschiedenis:

Op 10-10-1619 ontstaan als afsplitsing van de buurt Mare.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 45 vso - 46)

Nicolaas Spranger, heer van Oost Mare, verzoekt en verkrijgt ontslag vermits sijn hogen ouderdom en swakheyt.

(SA II inv. nr. 112 fol 71 vso, 15-07-1729)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Bosch, Arent Willemsz. van - 10-10-1619 s v *
Paddingpoel, Adriaen Quirijnsz. van - 30-01-1625 1  
Crimpen, Sebastiaen Cornelisz. van - 13-12-1646 3  
Heuvel, Dirck van de - 12-08-1660 3 *
Cock, Gerrit Osiersz. van der - 25-09-1673 1 *
Cronenburch, Willem Willemsz. van - 25-01-1680 1 *
Dorp, de Ed. Pieter van - 29-07-1682 1 *
Spranger, Nicolaes - 24-08-1713 1 o *
Toict, David du - 06-10-1729 1 *
Maire, Pieter Arnoldus le - 18-01-1759 1 *
Maire, David le - 23-04-1784 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl