Regenten Weeshuis Leiden
van Dam

 

van Dam: Personalia
<bron
1>
             
1   Dam, mr. Ysbrand van, echtgenoot van Elisabeth Adriana Wijckerheld Bisdom, regentes van 1818-1831  
2   ged. L. PK 24-8-1770
overl. L. 23-4-1807; begr. 27-4-1807
ingeschreven als student Leidse Universiteit 25-3-1783, 12 jaar, op 7-3-1786, 15, L. en op 10-10-1797 27 jaar dr.
lid van de Raad van Leiden 1803-1807
lid van de kamer van wethouderen 1803-1805
lid van de kamer van fabricage 1805-1807
secretaris huwelijkszaken
kerkmeester van de hoofdkerken 1803-1807
regent van het Sint Anna Aelmoeshuis 1790-1807
1 jaar lid van het leesgezelschap Micens Utile Dulci
MSG
Ars Aemulae Natura
Amicitia
woonde op het Rapenburg
zoon van Ysbrand van Dam en Maria Francoise Drolenvaux
 
3   x L. 21-6-1799, 1ste klasse (2 x 30 gulden)
Elisabeth Adriana Wijckerheld Bisdom
geb. Rotterdam 1775
overl. L. 2-7-1839, 74 jaar
dochter van mr. Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom en Digna Wendilia Meyners
 
4   Uit dit huwelijk:  
5   1. Ysbrand
ged. L. HK. 20-11-1800
 
6   2. Digna Catharina
ged. L. PK. 7-11-1802
 
7   3. Catharina Maria Justina
ged. L. HK. 4-11-1804
 
8   4. Abraham
ged. L. MK. 8-3-1807
 
             
 

 

van Dam: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Ysbrandus van Dam, Leidensis, 12, d.d. 25-3-1783.  
             
   
Album Studiosorum, p. 1142
 
 

 

van Dam: Notitie 2
<1
3>
             
1   Ysbrand van Dam, Lugduno-Batavus, 15,L. Hon.c., d.d. 7-3-1786.  
             
   
Album Studiosorum, p. 1152
 
 

 

van Dam: Notitie 3
<2
4>
             
1   Ysbrandus van Dam, Lugduno-Batavus, 27 j, dr., d.d. 10-10-1797.  
             
   
Album Studiosorum, p. 1189
 
 

 

van Dam: Notitie 4
<3
5>
             
1   Ysbrand van Dam, jongeman van Leiden, wonende op het Rapenburg 67, [in huis bij zijn zuster] geassisteerd met Sebald Justinus Brugmans, prof. zijn aanbehuwde broeder wonende op het Rapenburg  
2   x L. 21-6-1799 Elisabeth Adriana Wijckerheld Bisdom, jongedochter van Rotterdam, wonende op de Breestraat geasssisteerd met Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom haar vader, wonende alsvoren.  
             
   
ELO, Ondertrouwregisters
 
 

 

van Dam: Notitie 5
<4
6>
             
1   Ysbrand van Dam woonde Rapenburg 43 dat hij bewoonde met vrouw en kinderen en twee dienstboden en waar hij ook overleed. Na zijn dood in 1807 bewoonde zijn weduwe met haar gezin lange tijd Rapenburg 63, sinds 1806 in bezit van haar schoonzuster Agatha Louisa van Dam.  
             
   

Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel. VIa: het Rijck van Pallas. (Leiden 1992) 263, 547.

NB: Dit klopt niet

 
 

 

van Dam: Notitie 6
<5
7>
             
1   In 1818 werd Rapenburg 63 bewoond door Elisabeth Adriana Wijckerheld Bisdom, weduwe van Ysbrand van Dam met haar vier kinderen. Eerder woonde dit echtpaar in Rapenburg 43.  
             
   
Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel VIa: het Rijck van Pallas. (Leiden 1992) 246
 
 

 

van Dam: Notitie 7
<6
bron>
             
1   Na zijn overlijden bleef zijn weduwe Adriana Elisabeth Wijckerheld Bisdom nog 6 jaar lid van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci'.  
             
   
Baarle, M. van, Een onderzoek naar de organisatie, het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci' te Leiden in de periode 1800-1840. (Leiden 1984) 39-47
 
 

 

van Dam: Bronnen
             
1   Ondertrouwregisters.
2   Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel VIa: het Rijck van Pallas. (Leiden 1992) 246, 263, 522 en 547.
3   Album Studiosorum, p. 1142, 1152 en 1189.
4   Baarle, M. van, Een onderzoek naar de organisatie, het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci' te Leiden in de periode 1800-1840. (Leiden 1984) 39-47).
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl