Buurthouden.
Burengebruiken en Buurtorganisaties in Leiden (14e - 19e eeuw)

Buurthouden
 
DE HERKOMST EN INBURGERING VAN IMMIGRANTEN
EN DE LEIDSE GEBUURTEN IN 1625
 
Na de val van Antwerpen in 1585 en de latere veroveringen van Parma gingen de Zuidelijke Nederlanden (toentertijd het huidige België en delen van Noord-Frankrijk) voor de Opstand verloren. De herstelling van het Spaanse gezag had tot gevolg dat naar schatting 317.000 uit Vlaanderen, Brabant en Wallonië afkomstige inwoners om religieuze en/of economische redenen naar de Noordelijke Nederlanden uitweken. Daaronder waren ook landgenoten die al eerder naar Engeland (Norwich, Sandwich, Colchester) waren gevlucht.
De voorkeur van veel migranten om zich in Leiden te vestigen, berustte niet op toeval. De meeste nieuwkomers waren al voor hun komst werkzaam in de textielnijverheid. De Sleutelstad kon deze arbeidskrachten goed gebruiken, zowel de kapitaalkrachtige producenten als de bezitsloze, maar vakkundige ambachtslieden. Bovendien introduceerden zij de saai, een nieuwe lichte lakensoort waarvan de vervaardiging een hoge vlucht nam. De aantrekkingskracht van Leiden werd nog vergroot doordat het 16e eeuwse stadsbestuur de Zuid-Nederlanders probeerde te lokken met belastingvoordelen en verlening van het poorterrecht. Die pogingen hadden succes. Blijkens de volkstelling van 1581 telde de stad 12.144 inwoners, terwijl in 1622 de bevolkingsomvang al 44.475 zielen bedroeg. Daarna zou de stadsbevolking rond 1675 toenemen tot ca. 55.000 inwoners. Daarmee werd Leiden in omvang - zij het op grote afstand van Amsterdam - de tweede stad van de Republiek.
Hoewel de pestepidemieën van 1599/1600, 1604, 1625 en vooral die van 1635 duizenden slachtoffers eisten, bleef de hoge bevolkingsgroei aanhouden. Het vroeg 17e eeuwse Leiden was dus met recht `een stad van vluchtelingen'. Sterker nog, er was in die jaren beslist sprake van een allochtone bevolkingsmeerderheid.
Vaak is de vraag gesteld hoe snel en op welke wijze de inburgering van de nieuwkomers plaatsvond. Omdat iedere Leidse inwoner ongeacht zijn geloof, beroep of herkomst wettelijk verplicht was om buurt te houden, is het aannemelijk dat de woonomgeving c.q. het georganiseerde buurtwezen veel aan de maatschappelijke integratie van de migranten heeft bijgedragen. De archiefbronnen die daarop betrekking hebben zijn echter zeer schaars. Wel is het mogelijk om aan de hand van buurtheerbenoemingen na te gaan of en in hoe snel allochtone Leidenaars er in slaagden om tot de buurtbesturen door te dringen.
Om die reden is onderzoek gedaan naar de herkomst van de 154 heren der gebuurten die Leiden in 1625 telde. Meestal was de geboorteplaats vast te stellen of kon aan hand van familienamen een Vlaamse of Waalse afkomst worden toegeschreven.
Over dit onderwerp is in het Historisch Tijdschrift Holland (HTH) van september 2007 (39e jaargang no. 3, ISBN 978-90-70403-57-7.) een uitvoerig artikel verschenen: Kees Walle, 'Dewijle zo veel hooffden ende sinnen sijn'. De inburgering van Zuid-Nederlandse immigranten in vroeg-17e eeuws Leiden.' Zie ook www.verenigingholland.nl onder 'Tijdschrift'. Bijgaand overzicht is vanwege een te grote lengte niet in het HTH opgenomen.
Ook in 'Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden' wordt aan de positie van de Leidse immigranten veel aandacht besteed.

 

       
Legenda
Herkomst Buurtheren
uit Leiden
en Omgeving
uit de Zuidelijke
Nederlanden
uit Holland uit Duitsland
vermoedelijk
uit Leiden e.o.
vermoedelijk uit de
Zuidelijke Nederlanden
uit de overige
Nederlanden
Onbekend
Gebuurten Ondertrouw    
Gebuurten in de 17e
eeuwse Stadsvergroting
Schepentrouw,
d.w.z. niet Nederduits gereformeerd
   

 

HERKOMST LEIDSE BUURTHEREN IN 1625
  Gebuurten Buurtheren Jaar Afkomstig uit Beroep Poortersboek of Ondertrouw
1 Abcouder Vossenrijk Jan Passchiersz. 1609 vermoedelijk Vlaanderen    
2 Baronie van de Schuur Adam Jacobsz. 1622 Sittard fusteinkaarder Poortersboek F f. 132v, 14-09-1620
3 Bar. van de Lindenbos Jan Pouwelsz. van Coolhoven 1621 Leiden huiszittenmeester Geref. Ondertr. G f. 45, 17-04-1609
4 Biervliet Huych Segersz. van Campen 1621 Leiden goudsmid Geref. Ondertr. F f. 137, 20-04-1607
5 Billenburg Jan Wicke   1624 Leiden, 2e generatie uit Menen velleploter Geref. Ondertr. L f. 219v, 30-06-1636
6 Bisdom van Napels Jacques Veeckens 1623 Poperingen   Poortersboek F f. 73v, 26-08-1613
7 Bloem van Jericho Jan Symonsz. van Schagen 1617 Leiden bakker Geref. Ondertr. J f. 31v, 13-09-1619
8 Boterbuurt Willem Ponsz. van IJsselsteyn 1625 Leiden   Geref. Ondertr. G f. 205v, 08-06-1612
9 Breekhoven Balten Pietersz. de Roo 1623 Kortrijk pottenbakker Geref. Ondertr. J f. 269, 16-05-1625
10 Buitenduin Floris Reyersz. van Swieten 1617* Leiden   Schepentrouw A f. 24v, 16-12-1594
11 Burgstreng Jan Willemsz. van Woldendorp 1620 Woldendorp (Groningen)?    
12 Claas Janvossenhoek Heyndrick Egbertsz. 1624 Leiden leertouwer Geref. Ondertr. K f. 208v, 25-10-1630
13 Constantinopolen Jacob Gerritsz. van der Mij 1632* vermoedelijk Leiden    
14 Doornbos Cornelis Cornelisz. van der Lee 1624 Rotterdam timmerman Geref. Ondertr. H. f. 92, 06-01-1616
15 Fockersrijk Anthony la Mere 1622 Rijsel bakker Geref. Ondertr. H f. 223, 20-04-1618
16 Galicië Heyndrick Egbertsz. van Hal 1604 Leiden schepenmeester Schepentrouw A f. 64v, 09-09-1600
17 Gansoord Willem Willemsz. Ouwehand 1614 vermoedelijk Leiden    
18 Graafschap Prily Claes Cornelisz. van Naaltwijck 1621 vermoedelijk Leiden    
19 Groenendaal Engel Jorisz. (van Groenendaal) 1614 Leiden brouwersknecht Geref. Ondertr. A f. 104v, 12-05-1582
20 Groeneveld Jan de Noot 1623 Bebere in Vlaanderen saaidrapier Poortersboek E f. 178v, 14-03-1603
21 Hartenburg Willem Mouringsz. van Swanenburg 1622 Leiden    
22 H. van Steenhuizen Pieter Jansz. van Alphen 1624 vermoedelijk Leiden    
23 Heer- en Salomonstraten Franchois Moyaert 1618 Loo in Vlaanderen koopman Geref. Ondertr. F f. 119, 22-12-1606
24 Hertogd. van Marenburg Reyer Evertsz. van Camersvelt 1622 Leiden   Schepentrouw A f. 44,19-06-1597
25 Hertogd. van Orleans Jan Couvreur 1624 Rijsel fusteindrapier  
26 Hof van Rusten Jan Dirxsz. van Montfoort 1615 Leiden   Geref. Ondertr. J f. 143v, 27-08-1622
27 Huis te Brem Cornelis Cornelisz. Brem 1602 Leiden   Geref. Ondertr. C f. 86v, 22-07-1594
28 Jeruzalem Jacob Hubrechtsz. (van Sparen) 1609 Leiden molenaar Geref. Ondertr.
29 Kaarskorf Adriaan Claesz. van Leeuwen 1617 Leiden   ? 01-09-1601
30 Keiz. van Constantinopel Pieter Ambrosius Brunsdorf 1624 Leiden kramer Geref. Ondertr. F f. 164v, 27-10-1607
31 Kikkenburg Cornelis Jansz. Sloot 1611 Leiden schuitvoerder Geref. Ondertr. C f. 133, 02-07-1583
Geref. Ondertr. F f. 87v, 28-04-1606
32 Klein Barbarije Claes Jansz. van der Laan 1611 vermoedelijk Leiden    
33 Klein Egypte Willem Jansz. Schuylenburg 1612 Leiden   Schepentrouw A f. 140v, 15-08-1608
34 Klein Mariënburg Joris Claesz. Spijckervat 1620 Leiden schoenmaker Bonboek Burgstreng f. 55v
Schepentrouw A f. 5, 25-07-1592
35 Klein van Macht Dirk Jeroensz. van der Tuyn 1625 Ade ? bezemmaker Geref. Ondertr. J f. 145, 13-09-1622
36 Knotterveld Geleyn Serjansz. 1616 Poperingen wolkammer Geref. Ondertr. C f. 37, 10-04-1593
37 Koeienfort Harman Adriaansz. Verbant (Verbaut) 1611      
38 Koeienstein Jan Adriaensz. Coster [Raemsveld] 1615 Leiden timmerman Geref. Ondertr. D f. 132v, 14-04-1601
39 Koenekoop Dirk Pietersz. Coningh [Raemsvelt] 1604   lindewever  
40 Korte Hoefstraat Carel Boeraven (Boraven) 1608 Hondschoten   Geref. Ondertr. B f. 163, 05-10-1591
41 Kortevest Eduwaer de Clerq 1619 Werwicke, Vlaanderen conroyer Geref. Ondertr. D f. 29, 16-01-1598
42 Kostverloren Martin Carnoy 1624 Atrecht wolkammer Poortersboek F f. 125, 17-01-1620
43 Kouwenhoven Cornelis Pietersz. van Couwenhoven 1617 vermoedelijk Leiden    
44 Kranenburg Cornelis Pouwelsz. Valcken 1622      
45 Krauweldaal Jan Woestijn 1614 Leiden lintenier Schepentrouw A f. 123, 03-03-1607
46 Land van Belofte Jan Zijbrandtsz. 1617 Benthuizen   Poortersboek E f. 57, 21-09-1590
47 Lusthof Olivier de Wale, saaidrapier 1618 vermoedelijk Vlaanderen    
48 Mariënborg Jan de Blocq 1602 Rijsel kammer Geref. Ondertr. D f. 88, 19-02-1600
49 Mariënburg Gerrit Lenaertsz. 1609 Leiden schepen  
50 Mariëndaal Jan IJsnoutsz. van de Nesse 1625* Leiden   `Geringde buffels', p. 50
51 Mariënrijk Jan Verhagen 1617 Poperingen, Nieuwkerke of Ronsen    
52 Mariënschans Gerrit Evertsz. Roos 1617 vermoedelijk Leiden   Leiden of Rhenen
53 Merenrijk Mr. Henrick van Bilderbeecq 1618 Leiden Mr. timmerman Geref. Ondertr. C f. 31v, 28-01-1593
Grote Bewijzen H f. 342v, 04-01-1641
54 Meyenburg Cornelis Pietersz. Speck 1618 Leiden timmerman Schepentrouw, 18-04-1620, f. 101v
55 Middel Kaarskorf Arent Dirxs. 1623 vermoedelijk Leiden warmoesman Geref. Ondertr. C f. 177v, 25-01-1597
56 Mozes Isaac Jansz. van der Vloet 1625 Delft   Geref. Ondertr. J f. 76v, 31-12-1620
57 Noord Coleveld Adriaen Cornelisz. Standaert 1621      
58 Noord Duizendvresen Anthonis Jansz. (Sluyter) 1624     Bonboek West Maredorp LZ f. 553 ?
59 Noord Hooglandsekerkst. Jacob van Houte 1613 vermoedelijk Vlaanderen saaidrapier Leiden, Wolvergem of Hondschoten
60 Noord Koeëind Jacob Matthijsz. van de Horn 1616 vermoedelijk Vlaanderen    
61 Nazareth Caerl Cerfyser 1605 vermoedelijk Vlaanderen    
62 Nieuwgesticht Jacques van de Berge 1616 Brugge   Geref. Ondertr. C, f. 125v, 07-07-1625
63 Nieuwland Jan Pellicorne 1621 Antwerpen   `Rapenburg - Geschiedenis' dl.Via p. 90-92
64 Nieuw Compostel Willem Arentsz. van Immerseel 1609 Wassenaar   Poortersboek 22-09-1608, f. 36v
65 Nieuw Oostenrijk Jan Sette 1604 Halewijn (Halluin) vettewarier Geref. Ondertr. C f. 114v, 07-04-1595
66 Nwe. Rijk van Gravenstein Andries Henricksz. Clouck 1617 Leiden boekverkoper Geref. Ondertr. H f. 59, 30-04-1615
67 Nwe. Rijk van Leeuwenhoek Jacob Simonsz. van der Wiel 1617 Dordrecht kleermaker Geref. Ondertr. F f. 78, 08-03-1606
68 Nwe. Rijk van Pallas Harman Lucasz. van Westerhuysen 1618 Oost Friesland boekbinder Poortersboek. 17-04-1617, f. 102v
69 Nwe. Rijk van Sion Franck van der Meulen 1616 Zoeterwoude klerk weeskamer Geref. Ondertr. E f. 20v, 11-10-1602
70 Oost Billenburg Cornelis Dirxz. Grijp 1604 vermoedelijk Leiden glazenmaker Geref. Ondertr. B f. 21v, 16-01-1587
71 Oost Blik op de Aaszak Pieter Stevensz. van Brouckhuysen 1617 vermoedelijk Leiden koperslager Geref. Ondertr. D. f. 141, 26-05-1601
72 Oost Friesland Jan Willemsz. van der Pluym 1603 Leiden leidekker Geref. Ondertr. B f. 144v, 12-04-1591
Grote Bewijzen L f. 64, 03-04-1643
73 Oost Kaarskorf Pieter Pietersz. Speck 1630* Leiden   Bonboek Hogewoerd f. 243
Schepentrouw B f. 26, 10-01-1614
74 Oost Kerstenrijk Aernt van Cortenbosch 1617 Leiden   Geref. Ondertr. D f. 165v, 17-01-1602
75 Oost Mare Adriaan Quiringsz. van Paddenpoel 1625 Leiden   Zie huwelijk broer Willem Quiringsz. Paddenpoel, Geref. Ondertr. J f. 93v, 27-05-1621
76 Oost Mariënburg Frans Adriaansz. van Leeuwen, 1603 Leiden brouwer en vroedschap `Geringde buffels', p. 16
77 Oost Ossenland Reynier Willemsz. van Kerchem 1624 Leiden perkamentmaker Geref. Ondertr. E f. 13v, 22-08-1602
78 Oost Rijnewaard Jan Borritsz. Wayman 1620 Haarlem rasdrapier Geref. Ondertr. G f. 168v, 10-10-1610
79 Oost Tuil Claes Cornelisz. Colijn (of v.d. Mersch) 1609 Leiden schrijnwerker Geref. Ondertr. H f. 252v, 09-11-1618
80 Oost Veluwe Jan Pietersz. Buytevest 1614 Leiden warmoesman Geref. Ondertr. E f. 60, 09-05-1603
81 Oost Vliet Walich Jansz. van Hogerbaers 1617   cuyper  
82 Oost Vogelrijk Mouring Mouringsz. Potael 1624 Leiden warmoesman Geref. Ondertr. H f. 19, 06-06-1614
83 Oost Vreugdenrijk Cornelis Claesz. van Noort 1624 Leiden stadstimmerman Geref. Ondertr. D f. 132v, 14-04-1601
84 Oost Vrouwenkamp Jacob Willemsz. 1624      
85 Oost Weidenburg Esaias Noreth   1623 Amsterdam, daarvoor vermoedelijk Hondschoten zwartverver Geref. Ondertr. H f. 41Av, 17-12-1614
86 Oosterlingplaats Huych Adriaan Andriesz. 1599      
87 Oud Barbarije Harman Evertsz. 1615 Leiden vleeshouwer Geref. Ondertr. D f. 34, 03-04-1598
88 Oud Groenendaal Jacob de Mondt 1622 Poperingen of Nieuwkerk wolkammer Geref. Ondertr. F f. 51, 27-07-1605
89 Oud Tuil naar binnen Cornelis Adriaensz. van Styneveld 1619 Leiden boomgaardman Geref. Ondertr. H f. 153, 19-01-1617
90 Oud Tuil naar buiten Quiring Simonsz. Haverbreecq 1618 vermoedelijk Leiden   Schepentrouw 13-09-1624, f. 164
91 Vredenburg (of Patmos) Dirk Claesz. 1611?   bierdrager  
92 Palsgraafschap op de Rijn Willem Dirxz. 't Jong 1625 Dordrecht   Geref. Ondertr. C f. 32v, 10-02-1593
93 Paplepel Sebastiaan Jansz. van Cortenhout 1621 Leiden veertigraad  
94 Pelikaanshoek Joost Simonsz. Cuyl 1624 Wateringen raammaker Geref. Ondertr. E f. 5v, 14-06-1602
95 Prinsdom van Letterrijk Hendrik (van de) Stock 1625 Amsterdam   Poortersboek F f. 64, 07-07-1612
96 Reinegom Gilles Pacquet 1618 vermoedelijk Vlaanderen    
97 Rijk der Liefde Simon Simonsz. van Heyningen 1622      
98 Rijk der Nederbatavieren Arent Cornelisz. van Meerwijk 1624 Koudekerk ?   Quit. Onvolj. E f. 130v, 16-11-1632
Poortersboek F f. 3v, 12-03-1604
99 Rijk der Overbatavieren Oster Matthijsz. 1621 Saarbrücken (Dld.) drapenier Schepentrouw A f. 166v, 15-04-1611
100 Rijnenburg Claes Dirxz. van Lyn 1617 Leiden wijntapper Schepentrouw A f. 3, 14-03-1592
101 Rijneveld Hendrick Reyersz. van Swieten 1617 Leiden   Schepentrouw A f. 66, 20-10-1600
102 Rinnenburg Pieter Carlier 1624 Brugge vettewarier
saaiwerker
Geref. Ondertr. G f. 71, 30-10-1609
103 Rode Steen Cornelis Claesz. van Noot 1614      
104 Rodenrijk Isaac Marcusz. Bavelaer 1619 Leiden schippersgezel Geref. Ondertr. H f. 185v, 28-07-1617
105 Roma Andries Jaspersz. van Vesaneveld 1611 Leiden burgemeester  
106 Samaria Pieter Jacobsz. de Vries 1617      
107 Scheidenburg Pieter Trioen   1624 Leiden / Vlaanderen saaiwerker Geref. Ondertr. G f. 110, 27-08-1610
108 Singelsoord Mr. Jan Willemsz. Werckijn 1625 vermoedelijk Vlaanderen   Zie diverse ondertrouw fam. Werckijn
109 Spring over Rijn Jan Harmensz. Schuyl 1620 Voorhout   Geref. Ondertr. G f. 205, 08-06-1612
110 St. Aagtenrijk Jan Jansz. Hanenburg 1625 Utrecht schrijnwerker Geref. Ondertr. F f. 138v, 27-04-1607
111 St. Annenrijk Jan Cornelisz. Groen 1604 Goes   Geref. Ondertr. B 20v, 03-01-1587
112 St. Barbarenrijk Carel Goossensz. 1622 Killem bij Hondschoten saaiwerker Poortersboek E f. 92, 06-08-1597
113 St. Catharinarijk Adriaan Stalpaert (van de Wijdele) 1624 Dordrecht steenbakker Poortersboek F f. 93v, 25-03-1616
114 St. Hubert Jan Claesz. van der Booch 1624     Geref. Ondert. H f. 163, 30-03-1617
115 St. Jacobsrijk Floris Lambrechtsz. van Onderwater 1616   warmoesman Geref. Ondertr. D f. 173, 27-03-1602
116 St. Joris Jeremias Dirxz. van der Heyde 1624 Vlaanderen (via Engeland)   Poortersboek F f. 132, 14-08-1620
117 Steinenburg Jacob Willemsz. Verboom 1622 vermoedelijk Leiden thes. ordinaris  
118 Stenenveld Jan Clarisse 1624 Hondschoten, in ieder geval Vlaanderen.   Zie diverse ondertrouwinschrijvingen
119 Vesthoek Robbert de Crois 1617 Hondschoten saaitrapier Poortersboek F f. 222v, 30-12-1605
120 Vollenburg Pieter van Twist 1621 Utrecht voerman Poortersboek E f. 179v, 05-05-1603
121 Vollersrijk Abraham Wijnobel (Vignoble) 1625 Leiden, 2e generatie, oorspronkelijk Belle baaiwerker Geref Ondertr. G f. 84, 20-02-1610
122 Vossenburg Samuel van de Velde 1624 Ronsen wolscheider Geref. Ondertr. F f. 24, 17-03-1605
123 Vossenwal Pieter (van) Lenseel (Leynselle) 1622 Leiden, 2e generatie, oorspronkelijk Kortrijk saaiwerker Geref. Ondertr. H f. 4v, 21-03-1614
Poortersboek E f. 138, 01-08-1597
124 Vosserschagen Guislain Claesz. 1620 Poperingen   Geref. Ondertr. C f. 157, 22-06-1596
125 Vredenrijk Cornelis Simonsz. Crul 1615 Leiden warmoesman Geref. Ondertr. D f. 179, 25-04-1602
126 West Blik op de Aaszak Ewout van Schilperoord 1625 Leiden Procureur voor de
Vierschaar
Geref. Ondertr. F f. 49v, 21-07-1605
127 West Catharinarijk Abraham Christiaensz. Boogstael 1619 vermoedelijk Leiden    
128 West Kerstenrijk Pieter Cornelisz. de Haes 1607 Leiden   Geref. Ondertr. B f. 35v, 04-07-1587
129 West Kleyenburg Jacob Vermers (of Vermaes) 1625 Cassel in Vlaanderen volder Poortersboek F f. 124v, 06-12-1619
130 West Mare Mr. Cornelis Schouten 1619 Leiden chirurgijn Geref. Ondertr. F f. 54v, 31-08-1605
131 West Ossenland Gerrit Claesz. van Ackeren 1621 Leiden   Geref. Ondertr. H f. 41A v, 12-12-1614
132 West Rijneveld Pieter Hendriksz. van Buytenvest 1624 vermoedelijk Leiden schipper  
133 West Rijnewaard Gerrit Govertsz. 1620 vermoedelijk Leiden houtsager  
134 (West) Rode Zee Pieter Jansz. van der Meer 1620 Leiden houtcoper Geref. Ondertr. E f. 60v, 16-05-1603 en F f. 3, 03-07-1642
135 West Tuil Jan Harmensz. van der Lindt 1623 Leiden fusteinwerker Geref. Ondertr. F f. 156v, 01-08-1607 en K f. 269v, 15-03-1632
136 Wester Veluwe Willem Jacobsz. Prins 1614 Leiden schrijnwerker Geref. Ondertr. F 62v, 08-11-1605
137 Wester Vliet Jan Jansz. Hogeboom 1615   smid  
138 West Vogelrijk Lieven Baryn 1625 vermoedelijk Vlaanderen    
139 West Vreugdenrijk Claude des Obry 1612 Chingeyn (St. Quentin ?) passementier Geref. Ondertr. J f. 54v, 06-05-1620
140 West Vrouwenkamp Jan Cornelisz. Berckhey 1622 Leiden varkenshouwer Geref. Ondertr. D f. 35v, 11-04-1598
Voogdenboek D. f. 38, 24-07-1630
141 West Weidenburg Jeroen Aelbertsz. 1623 Lisse molenaar Geref. Ondertr. H f. 61v, 06-05-1615
142 West Wilde Veluwe Barend Willemsz. van Bijleveld 1615 Leiden schoenmaker Poortersboek B f. 76, 15-07-1618
143 West Zijtgracht Jan Ingelraem 1619 Hondschoten scheerder en koopman Geref. Ondertr. D f. 59, 13-03-1599
144 Weidenburg Huych Liclaesz. (Lyckensz.) 1620 vermoedelijk Vlaanderen molenaar  
145 Weidenwijk Claes Lybaert 1617 Hondschoten metselaar Geref. Ondertr. F f. 172v, 04-01-1608
146 Wilde Oosterveluwe Jacob Quirijnsz. 1620 vermoedelijk Leiden    
147 Witsermouw Jan Cornelisz. Van Leeusvelt 1606 vermoedelijk Leiden coorncoper  
148 Woud zonder Genade Gommer Gommersz. 1615 Leiden drapier Schepentrouw A f. 76, 09-11-1601 en B f. 200, 31-08-1589
149 Zuid Coleveld Maljaert Seys 1621 Iesegem in Vlaanderen lindewever Geref. Ondertr. F f. 102v, 21-07-1606
150 Zuid Hooglandsekerksteeg Jan Nepos 1625 Nuys / Dusseldorf bakker Geref. Ondertr. H f. 274, 18-04-1619
Poortersboek F f. 119v, 27-05-1619
151 Zuid Koeëind Willem Claesz. van Hoogeveen 1616 vermoedelijk Leiden smid  
152 Zandwijk Vedast Hardy 1624 Hondschoten   Geref. Ondertr. D f, 6, 19-04-1597
153 Zevenhuizen Jan Bouwensz. van Arxhouck 1617 vermoedelijk Leiden   Geref. Ondertr. J f. 10v, 02-07-1625
154 Zwaansoord Gijsbert Allertsz. de Haes 1627* vermoedelijk Leiden   Geref. Ondertr. B f. 181v, 08-08-1586
  Gebuurten Buurtheren Jaar Afkomstig uit Beroep Poortersboek of Ondertrouw

 

Samenvatting Herkomst Leidse Buurtheren in 1625
Afkomstig uit Aantal in %
Leiden en omgeving 56

 36

Vermoedelijk uit Leiden e.o. 20

 13

Zuidelijke Nederlanden 34

 22

Vermoedelijk uit de Zuidelijke Nederlanden 9

 6

Holland 14

 9

Overige Nederlanden 5

 3

Duitsland 3

 2

Onbekend 13

 9

Totaal 154 100%
Opmerkingen
Van de 35 gebuurten in de twee stadsvergrotingen werden er 20 bestuurd door (zekere, vermoedelijke en 2e generatie) Vlamingen.
Van de 119 gebuurten in de oude stad werden er 8 bestuurd door (zekere, vermoedelijke en 2e generatie) Vlamingen.
Van de buurtheren afkomstig uit Vlaanderen waren er 4 x 2e generatie Leiden en 1 x 2e generatie Holland

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
Leiden 2007
Buurthouden www.janvanhout.nl