Breestraat / Haarlemmerstraat

De Breestraat wordt vaak gezien als de voornaamste straat van Leiden. Maar vooral door de onzekerheid rond de Rijn-Gouwelijn waren investeringen in de Breestraat jarenlang uitgebleven. Leegstand en dreigende verpaupering waren het gevolg. Toen eenmaal besloten was dat de Rijn-Gouwelijn er niet zou komen, kwam de herinrichting van de Breestraat aan de orde, met een brede participatie van vele betrokkenen, waaronder de HVOL. Een discussie die zich aanvankelijk kenmerkte door het motto “zoveel hoofden, zoveel zinnen”. Vanuit de Commissie Historisch Karakter van de Stad is daarbij steeds gepleit voor het eerherstel
Breestraat K2van een “klassieke” Breestraat: één profiel voor de hele straat, optimale zichtbaarheid van de gevels met het herstel van de blauwe stoepen, geen of weinig bomen. De Vereniging is verheugd dat het die kant is opgegaan en meent dat het eindresultaat een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Bijzondere betekenis voor de HVOL had de volledige herschepping van het medaillon in het plaveisel van de Breestraat tegenover de burgemeesterskamer in het stadhuis. Het oorspronkelijke medaillon uit 1586 was eind 19e eeuw goeddeels verdwenen. In 1977 bood de HVOL ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een nieuw medaillon aan de gemeente aan, dat echter met name door het zware busverkeer sterk werd aangetast. In constructief en plezierig overleg tussen de gemeente en de HVOL is overeengekomen een nieuw medaillon naar oorspronkelijk model te plaatsen, ditmaal op een zo zwaar gewapend betonnen fundament dat langjarig behoud in goede staat verzekerd lijkt.


Breestraat K1In een raadscommissie is de voldoening over samenwerking en resultaat van de herinrichting van de Breestraat namens de Vereniging in een inspraakreactie onder woorden gebracht. 

 

Meer recent kwam de herinrichting van de Haarlemmerstraat aan de orde. Daarbij bleek al spoedig dat de gemeente de Breestraat als voorbeeld nam: een klassieke straat, met één profiel, in beginsel van “poort tot poort” (van Morspoort tot Zijlpoort). Vanuit de HVOL is deze benadering van harte ondersteund, inclusief de beslissing extra fondsen ter beschikking te stellen voor het herstel van (meer) historische winkelpuien. In december 2017 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting zo goed als voltooid en wordt voortgang
gemaakt met de herinrichting van de op de Haarlemmerstraat aansluitende Lange Mare. Die krijgt een profiel vergelijkbaar met de Hooglandse Kerkgracht. Van het weer opengraven ('ontdempen') van de Lange Mare zal voorlopig geen sprake zijn.

Oud Leiden Nieuws 1-1, 1-3, 1-4, 2-2 en 3-1