BERWOUD WILLEMSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


BERWOUD WILLEMSZ.

ovl. 1401-02 (wrsch. 1401, voor 26 okt.), begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (4) f. 13v.; GvH. 228 f. 432).

functies:

clericus, 1361 werkzaam in de grfl. kanselarij; sinds 1385 mr. van het lardier; 1387-93 rekenplichtig klerk van de kost; ontving 15 nov. 1376 het klerk- en schrijfambt met schoolmeesterschap van Reimerswaal; mocht deze functies verpachten (GvH. 226 f. 184v.); bezat 21 nov. 1378 een kanunniksprebende in St. Catharinakerk te Brielle; bekleedde een kapelanie in de parochiekerk van Haarlem en in de kapel aan het Spaarne ald., in 1390 was daarvan geen sprake meer, wel van een kapelanie in St. Pieterskerk te Middelburg (Van Riemsdijk, Tresorie, 154, 404, 409 en 415-416).

woonhuis:

te 's-Gravenhage verm. 6 juli 1379 en aan het Noordeinde te Leiden, vestigde hierop 30 s.pay. t.b.v. zijn vicarie (voor memoriediensten) en eventueel een rente bij onvoldoende inkomsten daarvoor uit ander goed (Ke. 322 f. 7); de 30 s. bestemde hij 17 apr. 1398 voor de H. Geest (W. 428 f. 83v.-84).

huisbezit:

verm. van zijn erfgenamen als belenders aan de Nieuwsteeg 29 mei 1405 (Ga. 456 p. 37 en 40).

landbezit:

* 4 viermete land te Voorne, ambacht Rugge en

* een ½ weer land (het Smaelweer) onder Zoeterwoude, 6 juli 1379 aan zijn vicarie vermaakt met behoud van vruchtgebruik voor hem en Agatha Hugendr. (Ke. 322 f. 6v.).

* 2 feb. 1386 de Vroonmade te Zoeterwoude, gekocht van Herman Willemsz. (Ke. 1370; Overvoorde, Kerken, reg. 2455, geeft ten onrechte als datum 1486).

* 18 apr. 1384 3½ morgen land in Haagambacht, Voorns leen (Voorne 29 f. 79v.).

rentebezit:

* 40 s.pay. op een huis en erf aan het Spui te 's-Gravenhage;

* 3 £ pay., 1 £ pay. en 40 s.pay. op huizen en erven te 's-Gravenhage en

* 30 s. op een huis en erf te Leiden;

deze renten droeg hij 6 juli 1379 over aan zijn vicarie met behoud van vruchtgebruik voor hem en Agatha Hugendr. (Ke. 322 f. 7).

* 5 mrt. 1388 24 groten pay. op een huis en erf in Oetgodssteeg, 15 mei 1398 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 84 en v.).

* 3 jan. 1393 1 Eng. nobel op een huis en erf in St. Pietershoeve (W. 428 f. 98).

* 3 okt. 1395 1 £ pay. pandrente op een huis en erf aan het Rapenburg (Agn.bhf. 52).

* 14 s.pay. op twee huizen en erven aan de Hogewoerd, 15 mei 1398 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 84 en v.).

stichting:

6 juli 1379 St. Catharinavicarie in St. Pieterskerk; ontving hiervoor 21 dec. 1379 bisschoppelijke goedkeuring. De collatie zou na zijn dood zijn voor zijn broer Thomas en diens nageslacht (Ke. 322 f. 6v.). In 1405-06 bekleedde zijn zoon de vicarie, later Johannes Vos en vervolgens Willem Jansz.; in 1419-20 Adriaan Gerrit Poesz. (Holtkamp, Registers, 26).

familie:

zoon van Willem Berwoudsz. (begr. St. Pieterskerk, W. 428 f. 83v., missch. de bezitter van een rente van 10 s.g.g. in de Camp met zijn stiefvader Gerrit Claas Coddenz., 27 feb. 1383 , Ke. 493 f. 74) en Trude Willemsdr. (W. 428 f. 83v.). Broer van Thomas Berwoudsz. (de vader van Jan Thomasz., (Ke. 322 f. 6v., W. 428 f. 83v. en GvH. 226 f. 184v.) en Geertruud Berwoudsz. (W. 428 f. 83v.). Zijn dienstmaagd was Aagte Hugendr. (zie hoger).

kinderen:

1. Jan Berwoudsz.

ovl. voor 29 mrt. 1436 (GvH. 89 f. 20).

functie:

clericus, bekleedde 1405-06 zijn vaders vicarie (Grijpink 26).

landbezit:

3½ morgen land te Haagambacht, Voorns leen (GvH. 89 f. 20).

2. Geertruud

(W. 428 f. 83v.).

3. Aagte

(GvH. 89 f. 20);

tr. Jan Gode (zie Codde).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl