vorige Buurt: 11.´t Nieuwe Rijk van Pallas 12. Noord Vreugdenrijk volgende Buurt: 13.Vreugdendaal

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

op de westsijde van de Achtergracht opten houck van de Colfmaeckersveststeech / lopende langs de noortsijde van voors. Colfmaeckerssteech den houck om langs de vestwalle noortwaerts aen / voorts omspringende ende lopende langs de suytsijde van de Catalineveststeech / ende den houck om langs de westsijde van de Achtergracht zuytwaerts aen tot het begin van dese gebuyrte.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 - 107 vso, 13-01-1633)

Geschiedenis:

Op 13-01-1633 ontstaan als afsplitsing van de buurt West Vreugdenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 - 107 vso, 13-01-1633)

In 1770 brengen de raden van West Vreugdenrijk ter kennis dat hun heer Johannes Muggen (of Nuggen) is overleden. Zelf zijn zij oud en zwak van gezondheid en er zijn in de buurt maar weinig huisgezinnen, zodat het niet mogelijk is een nieuwe heer te benoemen. Men verzoekt om aansluiting bij het aangrenzende Noord Vreugdenrijk. Het Gerecht gaat akkoord, met dien verstande dat de heer van Noord Vreugdenrijk voortaan de heerschappij over de gecombineerde buurt heeft.

(SA II inv. nr. 130 fol. 291, 17-05-1770)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Steene, Jacob van der - 13-01-1633 1 v  
Provoost, Martijn - 03-05-1635 1 v  
Crahay, Jaspar - 06-07-1638 1  
Casier, Jacques - 22-04-1655 3  
Carpentier, Carel de - 05-08-1667 1  
Bosmaer, Isaack - 03-04-1670 1  
Beeck, Jan del - 30-10-1692 2 ? *
Masscko, Daniel - 17-12-1699 1 v  
Dusart, Pieter - 12-07-1703 4  
Cattel, Jacob - 01-05-1721 2  
Reede, Geerling van - 06-11-1738 1  
Katel, Abraham - 13-05-1743 1 v  
Dusoswa, Abraham - 18-12-1788 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl