IJSBRAND GERRITSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


IJSBRAND GERRITSZ.

ovl. 1413, kort na 13 apr. (Rek. Lei., 215 en 250).

functie:

burgemr. 1401-02, 02-03, 04-05, 11-12, 12-13.

beroep:

wijnkoper (Ke. 323 (5) f. 25, GvH. 1261 f. 47).

woonhuis:

in het Wolhuisvierendeel ca. 1390 (Blok, Hollandsche stad, I 324).

varia:

is hij identiek met de gelijknamige welgeborene te Wassenaar in 1399? (GvH. 368 f. 8v.).

familie:

tr. Lijsbeth, dr. van Gerrit Heerman (Ga. 440 f. 1; zie Willem Luutgardenz. c.s.). Zij bezat 1412-13 een lijfrente t.l.v. de stad van 8 nobel (Secr. 513 f. 20).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl