GERRIT WILLEMSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


GERRIT WILLEMSZ.

ovl. voor 15 jan. 1421 (W. 428 f. 130).

functies:

schepen 1375-76, 88-89; burgemr. 1385-86, 96-97; kerkmr. van St. Pieter 1387-88 en 1401-02.

woonhuis:

in het Wolhuisvierendeel, verm. ca. 1390 (Blok, Hollandsche stad, I 324).

huisbezit:

* 4 okt. 1387 een huis en erf te Marendorp aan de straat, waarop een rente van 40 s.pay. (Secr. 1502).

* 8 okt. 1396 een huis en erf en twee achterhuizen, gekocht voor 60 £ pay. (RA. 50 f. 14).

* een huis en erf aan de Vollersgracht, verm. 12 jan. 1404 (Secr. 1611).

* 22 nov. 1411 een huis en erf in de Diefsteeg, belast met 33½ groot rente, achter strekkend tot zijn erf (Secr. 1418).

landbezit (bij zowel land- als rentebezit is verwarring met Gerrit Willem IJsbrandsz.z. niet uitgesloten): * land, op onbekende plaats, verm. 1414, gehuurd van het klooster Leeuwenhorst (Lhorst. 20 f. 47v.).

* 20 apr. 1415 een tuin aan de Mare, gekocht van de H. Geest en O.L.V.kerk (W. 594).

* land op de Mersch aan de Rijndijk, bij de weg naar Rijnsburg (W. 428 f. 130).

* een erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan, verm. 1398-99 (Ke. 323 (1) f. 7v. en volgende rek.; Ga. 455 f. 69 en sinds 74v.).

* een erf tussen Hoeflaan en Vliet, verm. sinds 1398-99, 1407-08 in andere handen (Ke. 323 (1) f. 8v. t/m (7) f. 11).

rentebezit:

* 27 juli 1388 een schuldbrief van 63 £ op kameren in de Camp, vervolgens:

* 18 sep. 1389 pandbrief van 4 £ 17 s.

* 3 mei 1398 14 s. 6 p. pandrente (RA. 50 f. 25v.).

varia:

zegel: gevierendeeld, eerste kwartier een lelie (Ke. 831, 13 sep. 1376).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl