vorige Buurt: 28.Compostel 29. Blik op de Aaszak volgende Buurt: 32.Nieuwland

 

6. Krauwelsteeg 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk   12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 15. Sint Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 17. Nieuwe Rijk   18. Prily (Koevoet), Graafschap-   20. Meyenburg 
(Klik voor andere kaart) 21. Land van Beloften   22. Vreugdenrijk   23. Jericho of Jeruzalem   24. Vliet   25. Koepoortsgracht   26. Zevenhuizen   27. Oost Friesland   28. Compostel   29. Blik op de Aaszak   32. Nieuwland   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Blic opten Aessac no. xxix / Begint van 't Steenschuyr totte Wolstege aen beyden zijden in hen begrijpende de Ketelboetersteech, de Zonneveltsteech ende halve Plaetsteech / plach te hebben huysen of cameren 53. Vollersgracht (nu Langebrug)

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso)

Hoewel er in 1604 sprake was van de brugge van Blick opten Aessack over de Vollersgracht (nu Langebrug) is daarmee nog niet de betekenis verklaard. In het Middelnederlands betekent aessac zoveel als spijszak, knapzak, tas of buidel. Wellicht heeft er in die omgeving ooit een herberg met die naam bestaan.

(SA II inv. nr. 49 fol. 358 - 358 vso, 22-06-1604.)

 

Geschiedenis:

Vermoedelijk wordt de buurt (of in ieder geval een - later? - deel van het afgesplitste Oost Blik op de Aaszak) in 1519 als prijswinnaar van de stadsloterij genoemd. De vermelding luidt: Die gemeen gebuyren in die Ketelsboetesstege vanteerste uytcomen vij silveren soutvaten wegende tsamen een marck (zie 'Buurthouden', pag. 33).

(SA I inv. nr. 988 fol. v)

Op 10-10-1591 wordt het buurtreglement door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 138 vso - 139)

In 1596 winnen de geburen van Blik op de Aaszak op lotnummer 18104 in de Grote Loterij een zilveren lepel. De bijgevoegde prose luidt: Wat sullen zij hebben / voor haer vijff pont groot ? (zie 'Buurthouden', pag. 108 e.v.)

(AGH inv. nr 426)

Op 10-02-1599 wordt Jan van Cortenbosch, notaris, benoemd tot heer uit een voordracht van drie personen in plaats van de vertrekkende heer Bruyn van Couhorn.

(SA II inv. nr. 145 fol. 164)

Op 16-12-1605 besluit het Gerecht om de buurt (inmiddels uitgegroeid tot 91 huizen) te splitsen in Oost en West Blik op de Aaszak. Zulks naar aanleiding van de klacht dat de buurt te groot was geworden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8, 16-12-1605)

Op 22-10-1610 verordonneert het Gerecht op verzoek van de heer der gebuurte Jacob Dircxsz. van Bockenberch dat ook de gehuisden van de (rest van de) Plaatsteeg en de Boomgaardsteeg buurt moeten houden in Blik op de Aaszak. Overigens is dat laatste onwaarschijnlijk, omdat een belangrijk deel van de Boomgaardsteeg tot de gebuurte Constantinopolen behoorde. Waarschijnlijk wordt gedoeld op het blokje huizen ten westen van de Boomgaardsteeg dat dezelfde straatnaam droeg. Een exacte omschrijving van de buurt is onbekend.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso en SA II 1216 fol. 7 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Coxhoorn, B(ruyn) van - <10-02-1599 ? v *
Cortenbosch, Jan van - 10-02-1599 ? *
Bockenberg, Jacob Dircxs. van - 10-11-1604 - s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl