Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1408
OAR records in next Year

 

 

Record #026     Date      top of page
1408-06-11
Location Type of Document
OAR11, 18r-b-18v
OAR12, 093r-a-093v
Scheiding
Text
[001] Int jair ons heren m cccc ende acht des dages na des heylichs sacrements dage. Doe zeyde die hoge hiemr. van Rijnlant die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die gehoefslacht sijn inden Delft tot Lis aen die een zide ende die gene die Noirt veen hebben twijsken Hillegommer beeck ende die Delft voirs. aen die ander zide, also als sijs aen beyden ziden gebleven waren anden hiermr. voirs. val zulken gesceel als sij onderlinge hadden roerende vander Delft voirs.. Inden eersten so sceyden sij alle die gene die Noirtveen hebben twijsken Hillegommer beeck ende den Delft voirs. mit alle die gene die inden Delft wtwateren sullen, die zellen die [18v] Delft voirs. houden, maken ende scouwen van tzuytende van jonfrou Marien camp nederwert streckende ten wtgange toe ten ewygen dagen mit horen scout van Lys. Ende die Delft sal wijde wesen achte roede voets drivende, ende die diepte als nut ende oirbair is den veen ende den dorpen voirs. Voirt so sceyden die hiemr. voirs. die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die inden Delft gehoefslaecht waren die zellen maken om dat sij dat waterscip mitter hoefslaech verdragen zellen wesen tot ewigen dagen die bruggen die over die Delft voirs. sullen gaen die zellen sij hoefden houden ende scouwen elc in sijn bedrive mit horen scouten tot ewigen dagen. Ende dese bruggen voirs. zullen drivens wijt wesen vii roede voeten ende diep onder den ouden boem. Ende diese bruggen sullen hoech wesen van goder maet na des veens oirbair ende den dorpen voirs. ende gevolgelt ter goeder scaep. Ende die voirs. zeggen hebben die hiemr. voirs. gesoyt te houden bider hoechster boeten die sij wesen mogen. Ende dese voirs. Deelft zellen gemaect wesen twijsken dit ende sinte Pieters dach inder lenten naestcomende bider boet voirs. Voirt zo en sel inden Delft nyement visken bij eenre boet van x lb. om dat dit wair is. Ende sij hiermaders voirs. willen dat die seggen gehouden wort tot ewigen dagen in beyden siden zo heb ic her Jan van Woude, her Dirc van Zwyeten, her Reyner Dever, Jan vanden Woude, Jan vander Boechhorst, Jan van Freest ende Symon vander Scuyer desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Ende ic her Dirc van Zwieten want ic self genen zegel en heb so heb ic gebeden Boudijn Dircs z. minen neve dat hij desen brief over my bezegelt wel. Ende ic Boudijn Dircx z. om bede willen heren Dircx van Zwieten zo heb ic desen brief meden bezegelt mit minen zegel. Int jair ons heren, etc.
English Summary
Arbitration of a dispute that Noordwijk, Noordwijkerhout, and Voorhout had with Lisse concerning a canal named the Delft.
Keywords
noordwijk; noordwijkerhout; voorhout; lisse; delft; construction; maintenance; hillegommerbeek; noordveen; joncfrou marienkamp; specifications; woude, jan van der; zwieten, dirc van; reyner dever; boechorst, jan van der; foreest, jan van; scuer, symon van der; boudijn dircszoon
Notes
See record #024 and record #025 in this database which also concern the Delft.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 2 / 56 1405 1405 1415
construction 6 / 73 1361 1406 1412
delft 1 / 3     1412
foreest, jan van 4 / 4 1392 1405  
hillegommerbeek 1 / 2     1417
lisse 1 / 11     1412
maintenance 3 / 85 1356 1361 1412
noordwijk 1 / 14     1412
noordwijkerhout 1 / 9     1412
reyner dever 6 / 6 1363 1406  
scuer, symon van der 5 / 9 1392 1406 1415
specifications 3 / 48 1330 1406 1421
voorhout 1 / 9     1412
woude, jan van der 6 / 9 1392 1406 1415
zwieten, dirc van 3 / 12 1399 1403 1441

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl