WILLEM SCICKERSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM SCICKERSZ.

ovl. voor 23 jan. 1382 (of reeds voor 18 nov. 1377 ?) (W. 428 f. 45 en 39v.).

woonhuis:

op zijn huis en erf bezaten Floris die Meyer en mr. Pieter Michielsz. 10 s.g.g. rente (Secr. 84 f. 36).

rentebezit:

* 1 £ pay. op een huis erf en 3 kameren daarnaast, met 2 boomgaarden en erven, tussen Hooi- en Oostgracht, aan de H. Geest vermaakt voor memoriediensten, wrsch. reeds voor 18 nov. 1377 (W. 428 f. 39v. en 45); overdracht echter 23 jan. 82 door Ludolf Jansz. (Stantvast; W. 428 f. 45).

familie:

tr. Geertruud Zegersz. (W. 428 f. 45, zie Dammas Zegersz. c.s.).

Zoons:

1. Zeger Willem(sz.)(Scickersz.z.)

ovl. na 13 okt. 1433 (W. 429 f. 144).

functie:

H. Geestmeester 1412-13

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede); korenkoper (1406-07, Ga. 334 (14) f. 12v.).

woonhuis:

in St. Pietersparochie 1403-04 (Ke. 323 (6) f. 13v.).

landbezit:

* 1401-02 een erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan in St. Pietershoeve, afkomstig van zijn schoonvader en 1403-04 opnieuw in diens handen (Ke. 323 (3) f. 8v., (4) f. 10v., (5) f. 14 en (6) f. 10).

* ½ van 4½ morgen land (andere ½ van zijn broer) in het Brede of Grote Weer te Leiderdorp, reeds 19 apr. 1382 in zijn bezit en 31 dec. 1391 verkocht (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 177 en v., 178 en 179).

* ¼ raamstede, gehuurd van St. Pieterskerk, alleen 1409-10 verm. (Ke. 323 (8) f. 7v.).

* 1417-18 1 raamstede als boven (Ke. 323 (11) f. 12).

rentebezit:

* 30 okt. 1409 renten op huizen en erven in de boomgaard achter Gerrit Lams huis, in de steeg: 8 s.g.g. op Pieter Buytewech Dirksz.'s huis en erf, verder renten van 15 s.g.g., 9 s.g.g., 18 p.g.g., 18 p. en 18 p.g.g.; deze renten vermaakte hij 13 okt. 1433 aan de H. Geest (W. 429 f. 142).

* 14 feb. 1419 25 s.pay. op een huis en erf aan de Middelste gracht, 16 sep. 1424 aan de H. Geest geschonken (W. 428 f. 132v.).

familie:

tr. Machteld, dr. van Louwe Jan Bettenz.z. (Kam, 'Memorieboek', 166, zie ald.).

2. Philips (Willem) Scickersz.

functie:

1394 oudschut (Blok, Hollandsche stad, I 326).

woonhuis:

aan de Breestraat; hierop was een rente van 20 comans groten gevestigd, die 18 feb. 1404 in handen van St. Catharinagasthuis kwam (Ga. 455 f. 63v.).

huisbezit:

* 1412-13 een huis en erf te Leiden (Ke. 323 (9) f. 15).

* een huis en erf aan de Weversteeg, verm. 1421; hierop bezat de H. Geest 6 p.pay. (W. 429 f. 3 en tafel).

* een huis en erf aan de Vollersgracht, verm. 1421; hierop had de H. Geest 10 s.pay. rente (W. 429 f. 56 en tafel).

landbezit:

* 4½ morgen land te Alphen, 7 jan. 1398 verkocht aan de H. Geest (W. 428 f. 82v.).

* ½ van 4½ morgen land (andere ½ van zijn broer) in het Brede of Grote Weer te Leiderdorp, reeds 19 apr. 1382 in zijn bezit en 4 nov. 1392 verkocht (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 177 en v., 178 en v.).

rentebezit:

30 mei 1419 een rente op een huis en erf aan de Rijn (Ke. 58).

familie:

tr. Lijsbeth, ovl. na 1413-14, toen zij een kerkstoel in St. Pieterskerk kocht (Ke. 323 (6) f. 14v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl