Regenten Weeshuis Leiden
Hartevelt A Jzn

 

Hartevelt A Jzn: Personalia
<bron
1>
             
1   Hartevelt, Jz., Abraham, regent van 1827-1843  
2   ged. L. MK 28-4-1793  
3   overl. L. 29-5-1866, brander, wonende op de Breestraat en de Oude Singel  
4   lid van de Raad van Leiden 1827-1846  
5   lid Prov. Staten Zuid-Holland  
6   lid Eerste Kamer 1856-1863  
7   Hoogheemraad van Rijnland  
8   ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk  
9   lid van het leesgezelschap Van Tienen/Tot Nut en Genoegen  
10   1 jaar lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci  
11   Amicitia  
12   MSG  
13   Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, afd. Leiden  
14   Maatschappij van Weldadigheid en Nederlandse Kolonie Mettray  
15   zoon van Joannes Hartevelt en Maria Cornelia van den Bergh  
16   x Gouda 6-3-1816
Johanna Diderica van der Burch
geb. Gouda 29-5-1797
overl. L. 7-3-1853
dochter van mr. Jacobus en Geertruida van Staveren
 
17   Uit dit huwelijk:  
18   1. Jacobus
geb. L. 8-5-1819
 
             
 

 

Hartevelt A Jzn: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Op 9 mei 1819 is geboren Jacobus Hartevelt, zoon van Abraham Hartevelt Jz., oud 26 jaar, brander, wonende op de Breestraat en diens huisvrouw Johanna Diederica van der Burch.  
             
   
ELO, Doopregisters
 
 

 

Hartevelt A Jzn: Notitie 2
<1
bron>
             
1   Hartevelt, Jz. A. en J.D. van der Burch beiden begraven Groenesteeg, graf eerste klasse.  
             
   
Moerman en Van Maanen, Groenesteeg 82, 75
 
 

 

Hartevelt A Jzn: Bronnen
             
1   Nederlands Patriciaat 9 (1918) 154
2   ELO, Doopregisters
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.oudleiden.nl
Leiden