FRANK DIEDWARENZ

 

Previous PageHome PageNext Page


FRANK DIEDWARENZ

(FRANK FRANKENZ., vgl. zijn zegel en RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176v.)

ovl. tussen 20 jan. en 10 mei 1405, begr. St. Pieterskerk (Klo. 835, RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 181, DuO. 2033 f. 3v.).

functies:

schepen 1375-76, 76-77, 77-78, 78-79; H. Geestmr. 1380-81, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 89-90, 92-93, 1401-02, 03-04, 04-05; kerkmr. van St. Pieter 11 nov. 1402-03.

beroep:

betrokken bij de houthandel? Schonk St. Pieterskerk 1400-01 balken (Ke. 323 (3) f. 17v.).

woonhuis:

tussen Burchgracht, grote brug, Oude en Nieuwe Rijn gelegen (Ke. 404, 14 en 19 sep. 1370, kwestie betr. de parochiegrenzen, hij diende St. Pancraskerk te bezoeken); belender van Dammas Zegersz. 14 feb. 1391 (Ke. 322 f. 13v.). Woonde 25 sep. 1395 aan de Breestraat (Vollersgrachtzijde; Klo. 617).

huisbezit:

* op zijn huis en erf te Gansoorde had Willem Pietersz. 8 comans groten rente, die hij 16 okt. 1386 aan Gerrit Jacobsz. overdroeg (Ke. 608, 416 f. 43).

* belender aan St. Nicolaasgracht 11 nov. 1391 (Ke. 416 f. 43 en v.).

* op zijn huis en erf, bewoond door Katrijn Claas van den Bosch' weduwe, hadden Floris die Meyer en mr. Pieter Michielsz.'s kinderen 1 £ rente (verm. ca. 28 okt. 1391; Secr. 84 f. 35v.).

landbezit:

* 11 dec. 1369 6 morgen land in Gerrit Screvels weer, Leiderdorp (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 180).

* 13 nov. 1373 een stuk land te Zoeterwoude aan de Banwetering, overgedragen aan de H. Geest 18 juni 1383 (W. 428 f. 50v.).

* 29 jan. 1375 8½ morgen land in Gerrit Screvels weer, Leiderdorp (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 180).

* 8 nov. 1377 14½ morgen land in Gerrit Screvels weer, Leiderdorp (RANBrab., Arch, v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 181).

* ½ morgen land te Zoeterwoude, 27 jan. 1380 aan de H. Geest overgedragen voor memoriediensten (W. 428 f. 41v.).

* land tussen Zijl en Mare, onder Leiderdorp, verm. 14 dec. 1373 en 26 dec. 1380 (Ke. 493 f. 65 en 70).

* 19 apr. 1382 4 morgen land in het Groot of Breede Weer, Leiderdorp (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176 en v.).

* 22 sep. 1382 2 morgen land in genoemd weer (ibidem f. 176v.).

* 21 nov. 1382 4 morgen land in genoemd weer (ibidem f. 176v.-177).

* 18 apr. 1383 2 morgen land in genoemd weer (ibidem f. 178).

* 13 juli 1383 4 morgen 5 hond land onder Woubrugge, belendend aan land wat hij daar reeds bezat (Klo. 810).

* 8 jan. 1384 4 morgen 1½ hond land ald. (Klo. 811).

* 9 mei 1384 1 morgen land in het Groot of Breede Weer, Leiderdorp (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 179).

* 13 juli 1385 1½ morgen in genoemd weer (ibidem f. 179).

* 3 jan. 1390 1½ en 1 morgen land in genoemd weer (ibidem f. 178v.-179).

* 8 nov. 1390 ½ morgen land in genoemd weer (ibidem f. 178v.).

* 4 dec. 1391 1 morgen land in genoemd weer (ibidem f. 187v.).

* 31 dec. 1391 ½ van 4½ morgen in genoemd weer (ibidem f. 179v.).

* 4 nov. 1392 de andere ½ van genoemde 4½ morgen land (ibidem).

* 21 apr. 1393 11 hond 3 roeden 3 voeten land te Valkenburg en Katwijk, grenzend aan land wat hij ald. reeds bezat (Klo. 1469 f. 22).

* 7 dec. 1393 1 morgen land in het Groot of Breede Weer, Leiderdorp (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 178).

* 1 juli 1394 3 morgen land in genoemd weer (ibidem f. 180). Met de verwerving van dit land was het gehele weer in handen van Frank Diedwarenz. gekomen.

* 20 jan. 1396 7 hond en 2½ morgen land te Leiderdorp, tussen Rijn en achterdijk (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis 1 f. 180v.).

* 1 juli 1396 13 hond land te Leiderdorp, in het Cleyn Weer (ibidem f. 181).

* 12 nov. 1396 2 morgen land te Woubrugge (Klo. 812). Zijn totale bezit ald. omvatte 20 jan. 1405 27 morgen land, die hij toen voor de ene ½ vermaakte aan zijn nicht Belie Jan Claasz.dr. (begijn te Delft, Klo. 653) en voor de andere ½ in vruchtgebruik aan zijn dienstmaagd Margaretha Bruunsdr.; deze ½ diende vervolgens te komen aan het Regulierenklooster te Leiderdorp (Klo. 835).

* 13 jan. 1397 4 morgen land te Leiderdorp in het Cleyn Weer (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 181).

rentebezit:

* 27 dec. 1356 30 p.g.g. op een huis en erf aan Burchgracht, gekocht van de burggraaf (W. 428 f. 121v.).

* 27 juni 1365 14 sch. paym. op een huis en erf aan de Vollersgracht (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 176v.).

* 29 juli 1366 19 s.g.g. op een huis en erf tussen Middelgracht, en Oude Rijn, vererfd op Andries Jan Crullenz.z. via Franks vrouw (Klo. 542).

* 20 aug. 1375 10 s.pay. op een huis en erf aan de latere Coppehiecsteeg op het Hogeland (Ga. 455 f. 50, 456 p. 61); samen met de erfgenamen van zijn vrouw 23 juni 1400 overgedragen aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 50v.).

* 14 feb. 1379 3 £ 8 s.pay. met houde op huizen bij de Mare, waaronder huis en werf van de Maremolen en 2 hofsteden van IJsbrand Rotaardsz., gekocht van Claas Jansz. Vos (Ga. 455 f. 74); enkele van deze renten kwamen via zijn vrouws erfgenamen aan het St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 74).

* 10 apr. 1382 1 £ pay. op een huis en erf te Marendorp, tussen straat en Rijn, 23 juni 1400 door Frank en de erfgenamen van zijn vrouw overgedragen aan de H. Geest (W. 946).

* 15 mei 1382 1 £ pay. op een huis en erf te Marendorp bij de Rijn, door hem en de erfgenamen van zijn vrouw overgedragen aan de H. Geest (ibidem).

* 13 jan. 1384 3 £ pay. op een huis aan de Nieuwe Rijn op het Hogeland, overgedragen samen met de erfgenamen van zijn vrouw 23 juni 1400 aan St. Pancraskapittel, de huiszittenmeesters en de kerkmeesters, voor het houden van zijn vrouws memorie (Ke. 416 f. 27v.-28).

* 19 sep. 1388 10 s.pay. op een huis en erf aan de Middelgracht (W. 428 f. 123).

* 9 nov. 1388 1 £ pay. op een huis aan de Rijn te Katwijk, door Belie Jansdr., begijn te Delft, overgedragen aan het Regulierenklooster te Leiderdorp (Klo. 653).

* 29 aug. 1392 1 £ pay. op een huis en erf aan de Middelweg, overgedragen 3 sep. 1392 aan Margriet Bruunsdr. (W. 428 f. 75v.).

* 25 sep. 1395 1 £ g.g. op een huis en erf aan de Vollersgracht (Klo. 617), na ovl. van zijn halfbroer Pieter Danielsz. uten Pol aan het Regulierenklooster te Leiderdorp geschonken (RA. 50 f. 148).

* 6 apr. 1399 10 s. Holl. pay. op een huis en erf aan de Hooigracht, gekocht van IJsbrand Strevelant Jan Vosz. (Ke. 416 f. 91v.).

* 1 £ pay. op een huis en erf aan het Noordeinde van de Breestraat, door zijn erfgenamen aan St. Catharinagasthuis overgedragen (Ga. 455 f. 68v.).

* 8 s.pay. op een huis en erf aan de Rijn;

* 12 s.pay. op een huis daarnaast, beide overgedragen aan St. Pieterskerk (Ke. 323 (7) f. 6v.).

* 1/3 van 8 s. pay. op een huis en erf aan St. Joostgracht, 1/3 van 1 £ pay. te Marendorp, 1/3 van 4½ s.pay. aan de Oude Rijn en 1/3 van 8 s.pay. aan de Burchgracht; andere deelhebbers: St. Catharinaconvent bij Geertruidenberg en zijn halfbroer heer Pieter uten Pol. Zijn aandeel droeg de laatste 7 okt. 1400 over aan het Regulierenklooster te Leiderdorp (Klo. 587 en 608). Deze renten waren afkomstig van Franks moeder (zie Uten Pol).

borgstelling:

* 23 feb. 1371 Gijsbrecht Godevaardsz., van Katwijk (Secr. 19 f. 26v.).

* 4 mrt. 1371 Jacob Godevaardsz., van Katwijk (Secr. 19 f. 26v.).

* 4 mrt. 1371 Jan Aarndsz., van Katwijk (Secr. 19 f. 26v.).

* 5 mei 1372 Paadse, van Katwijk (Secr. 19 f. 30v.).

* 21 jan. 1372 Willem Jacobsz. (Secr. 19 f. 32).

* 24 okt. 1374 Gozewijn Frankenz. van Remunde (Secr. 19 f. 39v.).

* 24 okt. 1374 Coman Jan (Secr. 19 f. 39v.).

* 31 jan. 1381 Gijsbrecht Godevaardsz., van Katwijk (Secr. 19 f. 51v.).

* 25 jan. 1381 Jan Jan Adenz.z. (Secr. 19 f. 54v.).

* 5 mei 1383 Dirk Gijsbrechtsz. (Secr. 19 f. 60v.).

* 19 juli 1385 Pieter die Decker (Secr. 19 f. 69).

* 8 sep. 1385 Dirk Korte Willemsz. die Smit (Secr. 19 f. 69v.).

* 26 feb. 1386 Bertelmeeus Broynsz., van Kage (Secr. 19 f. 72v.).

* 30 juli 1387 Pieter Broynsz. (Secr. 19 f. 76).

* 7 aug. 1387 Broyn Frankenz. (Secr. 19 f. 76).

* 7 juni 1391 Jan Kod (Secr. 19 f. 87).

* 6 feb. 1392 Willem Pietersz. (Secr. 19 f. 89v.).

* 8 apr. 1392 Albrecht Jacobsz., van Amsterdam (Secr. 19 f. 90).

* 25 aug. 1393 Willem en Walich Jacob Doedenz.z. (Secr. 19 f. 95v.).

* 19 feb. 1395 Jan Hendriksz. die gaerdenier (Secr. 19 f. 104).

* 17 aug. 1395 Jacob Jacobsz., van Warmond (Secr. 19 f. 104v.).

* 30 apr. 1398 Gijsbrecht Melisz. (Secr. 19 f. 109).

* 3 juli 1399 Bruun Bertelmeeusz. (Secr. 19 f. 111v.).

* 3 nov. 1403 Vop Bertelmeeusz. (Secr. 20 f. 15).

varia:

zegel: gevierendeeld, 1: gelijkend op een gestileerde rechthoekige A; 2: een vaan; 3: effen; 4: fijngeruit (W. 907, 17 okt. 1370 [volgens de inventaris echter 17 okt. 1376]). Inzake de overdracht van een deel van zijn moeders nalatenschap aan het kartuizerklooster bij Geertruidenberg, vgl. Uten Pol. Frank liet een omvangrijk goederenbezit na aan genoemd kartuizerklooster (te weten alle grond en een rente waarbij boven het archief van het Hollandse Huis als bron is vermeld). Over deze nalatenschap ontstond onenigheid tussen het klooster en Franks erfgenamen; daaraan kwam door uitspraak van Willem VI van 10 mei 1405 en scheiding door de Leidse schout van 13 mei 1405 een einde (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis 1 f. 181).

familie:

zoon van Frank (vgl. het randschrift van zijn zegel) en Diedwaar. Zijn moeder hertr. Daniel uten Pol (zie ald.). Zijn broer heer Willem Frankenz. (uten Camp) werd voor 1376 monnik in het karthuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg; hij studeerde waarsch. te Heidelberg (1387) en was mogelijk 1389 bacc. in art. te Keulen; verm. als prior van het klooster 1394-1400, weer als monnik 1407, vicaris 1410; ovl. 9 of 10 febr. 1427 (J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595 (Hilversum 1990) 57, 208). Na de dood van zijn moeder ontving 'Het Hollandse Huis' goederen uit haar nalatenschap (zie uten Pol). Tr. Machteld, ovl. 28 mei 1399, begr. St. Pieterskerk, wrsch. zr. van Pieter Woutersz. (Ke. 416 f. 27v., 323 (2) f. 13v., zie Pieter Woutersz. c.s.). Noemde Belie Jan Claasz.dr., begijn te Delft, zijn nicht (Klo. 653, 835). Verm. 10 jan. 1399 als maag en vriend van Heiman Pietersz. en diens zoon Pieter (Secr. 1713).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl