MATTHIJS MATTHIJSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


MATTHIJS MATTHIJSZ.

ovl. 1 okt. 1400, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 33).

functies:

H. Geestmeester 1375-76; kerkmeester van St. Pancras 1390-91.

landbezit:

* 7½ morgen land tussen Rijn en Afterenwech te Leiderdorp, 18 en 20 okt. 1370 aan de door zijn schoonmoeder Diedewi gestichte St. Jan Evangelistprebende geschonken, onder belofte van aanzuivering van wat het land minder dan 20 £ pay. opbracht; beloofde 1 dec. 1374 vrijwaring (Ke. 493 f. 47, Ke. 712).

* 2½ morgen land te Leiderdorp, tussen Zijl en Mare, gemene voor met land van hemzelf; afkomstig van zijn schoonouders, 24 nov. 1373 aan St. Pancraskapittel verkocht (Ke. 493 f. 65).

* 1½ hond land te Leiderdorp, afkomstig van zijn schoonouders, 24 nov. 1376 verkocht (Ke. 713).

rentebezit:

* 24 s.pay. op een huis en erf te Leiden, 12 juli 1374 aan St. Jan Evangelistprebende overgedragen (Ke. 493 f. 47v.).

* 42 s.pay. op een huis en erf aan de Breestraat, afkomstig van zijn schoonouders 12 juli 1374 aan St. Pancraskapittel overgedragen voor memoriediensten (Ke. 415 f. 19v.).

varia:

zegel: gevierendeeld, rechtsboven en linksonder een lelie, linksboven en rechtsonder een eend, hartschild een ster (Ke. 713, 24 nov. 1376, zie ook het zegel van Gerrit Willemsz.); hij liet het St. Jan Evangelist-altaar in St. Pancraskerk bouwen (Ke. 416 f. 33); beloofde 9 okt. 1385 vrijwaring t.b.v. heer Gerrit Hoogstraat Pietersz. van Leyden en Jacob Ghisen (Ke. 836).

familie:

tr. Katrine, dr. van Everard en Diedewi (Ke. 493 f. 48, 416 f. 33).

kinderen:

1. Gerrit

2. Matthijs

3. Jan

4. Huge

allen ovl. 1400 aan de pest en begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 33).

5. Heer Everard Matthijsz.

functie:

priester, kanunnik van St. Pancras, verm. 1400 (Ke. 416 f. 33).

landbezit:

land in O.L.V.parochie, verm. 29 okt. 1404 (Klo. 147).

rentebezit:

* 4 s.pay. met houde op Simon Judes huis, 1401-02 betaald door St. Catharinagasthuis (was nu het ziekenhuis; Ga. 334 (6) f. 25).

* 28 comans groten met houde op het huis en erf van de Cellebroeders binnen Rijnsburgerpoorthuis; 10 jan. 1409 aan deze broeders verkocht (Klo. 148).

* 7 s.pay. met houde op een huis en erf te Marendorp en 2 s. pay. met houde ald., 7 juli 1413 aan St. Pancraskapittel verkocht (Ke. 493 f. 95v.).

schenking:

10 nobel aan St. Pancraskerk in 1400, voor memoriediensten (Ke. 416 f. 33).

6. Dirk Matthijsz.

ovl. 24 feb. 1400, jong, voor zijn memorie werd door St. Pancraskerk 5 £ pay. ontvangen (Ke. 416 f. 33).

familie:

tr. Lijsbeth (Ke. 418 fol. 98 letter E) (meded. Leverland).

dochter:

Jutte Dirk Matthijsz.dr.; zij had voor 25 juli 1466 de collatie van St. Jan Evangelistprebende in handen (ke. 420 fol. 70v.). Daarna beschikte haar neef Jan Hugenz. uten Weer daarover, deze noemde Diedewi Everards zijn overgrootmoeder (Ke. 939). Jutte overleed op 23 dec. 1460 (Ke. 416 f. 133v.); zij was gehuwd met Ysbrant Vos, uit welk huwelijk Dirc Ysbrantsz. Vos (overl. 17 okt. 1464); deze was kanunnik op de St. Jan Evangelist-prebende (meded. Leverland).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl