Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1310
OAR records in next Year

 

 

Record #566     Date      top of page
1310-12-27
Location Type of Document
OAR13, 15v-b-16r Brief
Text
Wij Willam grave van Hennegouwen van Holland van Zeeland ende here van Frieslant maken cont allen luden dat voir ons quamen onse lieve ende ghetrouwe mannen ende ridder Heynric die burchgrave van Leyden op die een side ende ons hyemrad. van Sparendam op die ander side ende beloven an ons van allen dinghen die sij onderlingen hadden van eenre viskerie die men hiet die Wendeldijc, daer wij een seggen of seyden in manieren die hier na belopt, dats te verstaen dat wij die viskerij vanden Wendeldijk ewelic quite ende vri geseyt hebben tot ghemeens lants behoef datter bi ende onder leyt. Daer bi sij soude ale ghemenen lant voerseyt ons ende den burchgrave voirseit geven ende oersaken vier hondert pont holants daert ghemene lant voirseit, ons ende den burchgrave voirs. ghenoech of gedaen heeft ende wel besaelt hebben. Voirt so wijsden onde hiemr. voer onse ende veel onser manen vonnes dat hem gevraget was van onse wegen alset touwe ende al hant touwe dar men mede vischet ende alre wateringn wt allen wateringe binnen den vier merken van horen hiemraderscap ende niement daer binnet te visschen sonder mit brec tou of mit drijf tou wt ghenome [16r] die Zijlbrugge die Maren brugge daer visschede [...........................] ende wijsden waert yement die hier tegen ov over d-- [.....................] hiemrader voirs. x lb. hollants ende teghen ons also verre [...............] ende ghebieden onsen bailiu die noch of wie hi wijsen sel [................] boeten voirs. in sijn baliuscap verboert dat hi se hem of nemen [..........] wt panden ende willen naerstelic ende ghebieden alst ons baliu [...........] sijn of wesen sullen binnen der merken voirs. dat si dat voirs. [..........] onsen wegen houden ende doen houden sonder verbrec ende boeten [...........] want si by rechte ende vonness ende om oerbaer ende baet ons ende onsen gh[....] Noerthollant geseyt ende geboden sijn ende om dat wi alle punten [......] vast ende wel gescade gehouden willen hebben voer ons ende onsen ------- [......] luden van onsen lande ende horen nacomelingen, so hebben wij in ----- [.....] kennes desen lettera besegelt gheven mit onsen segel wthangende [....] gemaect inden Hage des sonnendages of sint Jans dach ewangelist in d--- int jaer ons heren m ccc ende tiene.
English Summary
Copy (partially unreadable) of an original document issued by Count Willem III as arbiter in a dispute between Hendrik, burggraaf of Leiden and the heemraden of Rijnland concerding the fishery in the Wendeldijk; after payment of 400 lb. Hollands to the burggraaf, the right to fish there or anywhere else in Rijnland's territory now belongs exclusively to the heemraden, except for the fisheries of the Zijlbrug and Marebrug.
Keywords
willem iii, count; burggraaf van leiden, heynric; fishing; wendeldijk; zijlbrug; marebrug
Notes
Original in OAR1563. Published in van Mieris, II, p. 115, among others. See van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 2.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fishing 2 / 13 1286 1286 1356
marebrug 1 / 2     1399
willem iii, count 2 / 2 1253 1253  
zijlbrug 1 / 7     1399

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl