WILLEM HEINENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM HEINENZ.

gedood tussen 12 nov. 1403 en 7 nov. 1406 (Secr. 20 f. 15v. en NH. Diakonie A 1 f. 1v.; zie GvH. 199 f. 14v. en Gerrit Alewijnsz. c.s.: IIIb.).

functies:

schepen 1376-77, 77-78, 85-86; schout 1392-96; burgemr. 1391-92, 92-93, 97-98; kerkmr. van St. Pieter 1401-02, schout van Hazerswoude verm. 12 jan. 1390 (W. 428 f. 109), van Noordwijk en Noordwijk aan Zee sedert 3 jan. 1398 (aanstelling voor de duur van 6 jaar, Scheffer, Beveelboeken, I 38 d.i. GvH. 892 f. 53v.).

woonhuis:

wrsch. aan de Breestraat; hierop had Alijd, weduwe van Hendrik Tier 1 £ g.g. rente (volgens akte van 9 okt. 1356, deze datum is een verschrijving: Alijd was nog niet gehuwd en Willem Heinenz. nog wel erg jong, missch. moet 1376 worden gelezen; W. 428 f. 4v.).

huisbezit:

* verm. in belending te Marendorp van een Willem Heinenz. 12 jan. 1407 (W. 428 f. 103).

* 10 mei 1395 een huis en erf aan de Vollersgracht (verhuurd), door Floris Gijsbrechtsz. verbeurd, voor 90 Geld. nobel gekocht van de graaf. Hierop had Dirk die Bruun een rente met houde (GvH. 228 f. 168v.).

* 2 sep. 1398 een huis en erf te Leiden, voor 32 £ pay. gekocht (RA. 50 f. 20); had hierop een pandrente.

rentebezit:

* 23 apr. 1396 12 s. 6 p.pay. op een huis en erf te Leiden, 22 sep. 1398 afgeschat met 7 £ 10 s.pay. (RA. 50 f. 20).

* 33 s. 4 p.g.g. op een huis en erf te Leiden, 30 nov. 1394 afgekocht met 21 £ pay. (Secr. 50 f. 4).

* 20 apr. 1396 een schuldbrief van 15 oude schilden op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 21).

borgstelling:

* 29 aug. 1379 Gerrit Jansz., van Katwijk (Secr. 19 f. 49).

* 17 juli 1382 Gerrit Jansz. (Secr. 19 f. 56v.).

* 30 okt. 1385 Jacob Haes (Secr. 19 f. 70).

* 19 feb. 1387 Foyken Willemsz. (Secr. 19 f. 75v.).

* 27 juli 1388 Frank Jacobsz. (Secr. 19 f. 78).

* 5 mei 1393 Kerstant Claas Eversz. (Secr. 19 f. 96v.).

* 13 mei 1393 Dirk Gerritsz. (Secr. 19 f. 97).

* 13 dec. 1393 Jacob Aarnd Stienkijnsz. (Secr. 19 f. 99).

* 20 juli 1394 Willems 'zwager' Willem Pietersz. (Secr. 19 f. 101v.).

* 21 okt. 1394 Claas Bertman (Secr. 19 f. 102).

* 24 feb. 1395 Pieter Jansz., van Langeraar (Secr. 19 f. 104).

* 22 mrt. 1399 Simon van Warmond (Secr. 19 f. 111v.).

* 12 nov. 1403 Jan Smeder (Secr. 20 f. 15v.).

varia:

zegel: gevierendeeld, 1: een ankerkruis, 2 en 3 fijngeruit, 4 blank (Ke. 631, 3 feb. 1386); pachter van de Leidse gruit 1378 (GvH. 1458 f. 6); pachtte 1393 de tiende van Kerkwerve en Oegstgeest (GvH. 1470 f. 9v.).

familie:

is hij de Willem Heinenz. die 19 juni 1367 met zijn broer Dirk Nachtegale een rente vestigde op een huis en erf aan de Breestraat? (Ke. 493 f. 48v.). Tot zijn magen behoorden Floris van Tol, Gerrit van Boschuysen en Willem Hermansz. (GvH. 199 f. 14v., zie Gerrit Alewijnsz. c.s.: IIIb.). Tr. Lijsbeth, ovl. in of na 1414; zij bezat toen een rente van 18 oude schilden op Claas Jansz. Vos (van 14 aug. 1405; RA. 50 f. 138). Zij schonk de H. Geest 16 mei 1411 40 s.pay. rente op een huis en erf in de Sacsteeg op de hoek, t.b.v. memoriediensten (tr. 1e Gerrit Coppaartsz. (W. 428 f. 112v., Kam, 'Memorieboek', 162).

kinderen:

?1. Clara

ovl. 7 okt. 1422 als weduwe van Jan Gerritsz. de cuper (Ke. 416 f. 66v.).

?2. Dirk Willem Heinenz.

15 feb. 1392 verkocht hij de H. Geest 10 s.pay. op zijn woonhuis en erf aan de Nuwestraat (W. 428 f. 74).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl