vorige Buurt: 55.Vrije Veluwe 56. Wilde Veluwe volgende Buurt: 57.Nieuw (Jonge) Tuil

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen opte Uyterstegraft tusschen Pollenbrugge ende den Ouden Rijn.

(SA II inv. nr. 145 fol. 171, 04-10-1599)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan eveneens omschreven als: Wilde Veluwe no. lvj / Opte Uyterstegraft / begint van Pollenbruge tottet Ouden Rijn / plach te hebben huysen of cameren 39.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 vso)

In 1601 wendt de heer van Wilde Zee zich met tien andere buurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren er aan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde buurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

Barent Willemsz. heere van de gebuyrte van de Uyterstegraft bij de Zijlpoorte brengt ouderloos geworden kinderen aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 59, 04-08-1606 en fol. 73, 17-05-1613)

In 1615 zeggen de heer, raden en hun medebewoners dat de buurt die inmiddels tachtig huisgezinnen telt, te groot is. Er wordt op gewezen dat de bewoners meestal al sijn onvermogende personen die soo dickwils van haer werck nyet en mogen absenteren, dat sij alle begraeffenissen souden cunnen waernemen. Doordat de buurt zo groot is, beschikt men niet over een vergaderruimte die capabel genough is om iedereen ten tijde van haere hovinge en andere generale vergaderinge te herbergen. Daardoor is men genoodzaakt om de buurthoven over verschillende huizen te spreiden, of daar maar van af te zien en de gespaarde penningen onder de gebuyren portee porties gelijck te distribueren. Het stadsbestuur wordt verzocht om de buurt in tweeën te delen in een oost- en westzijde, waarbij de gracht de scheiding vormt. Het Gerecht gaat akkoord en formeert de buurten Wilde Ooster Veluwe en West Wilde Veluwe (zie ook 'Buurthouden', pag. 62).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 24 - 24 vso, 02-07-1615)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Byleveld, Baernt Willemsz. van - 04-10-1599 3 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl