AARND ZOETINC

 

Previous PageHome PageNext Page


AARND ZOETINC

ovl. na 1403-04 (Ga. 334 (10) f. 11).

functies:

gasthuismr. 1385-86; homan van het Vleeshuisvierendeel 1392 (Secr. 84 f. 271).

woonhuis:

aan het Noordeinde, verm. 1380 en 13 dec. 1381, met achter een steeg lopend van Crepelsteeg naar stadsvest (=Rapenburg) (W. 1765 f. 5; W. 428 f. 40v.); was hierop 1380 de H. Geest 22 s.pay. rente verschuldigd (W. 1765 f. 5). Is het dit huis dat in 1408 werd verkocht? (RA. 50 f. 79v.).

landbezit:

te Voorschoten, verm. 28 feb. en 16 apr. 1375 in een belending (Ke. 493 f. 34v. en 415 f. 42v.).

borgstelling:

* 27 nov. 1372 Jacob Simonsz. van Wassenaar (Secr. 19 f. 35).

* 15 mei 1375 Aarnd van den Deyle (Secr. 19 f. 41).

* 11 juli 1389 Michiel IJsbrandsz. (Secr. 19 f. 81v.).

varia:

1403-04 gaf hij St. Catharinagasthuis 11 £ pay. voor Erkenraad Dirc Tybus' memorie (Ga. 334 (10) f. 11).

familie:

tr. Lijsbet (Ke. 7 f. 15v.); zij kocht 1403-04 een kerkstoel in St. Pieterskerk; begr. ald. 1407-08 (Ke. 323 (5) f. 14v. en (7) f. 14v.).

Zoon van Coenraad Aarndsz. Zoetinc en Alijd; broer van Jutte (Ga. 440 f. 34 en Ke. 7 f. 13v.; Coenraad tr. ook Machteld). 23 juli 1375 verm. van Coenraet Zoetynxvaert als belendend aan het erf achter twee huizen aan de Nieuwe Rijn (Klo. 612); Coenraad pachtte van de graaf van Blois tienden onder Zoeterwoude: 1356, 59, 74 en 80 die te Doedijnslaan, bij Leiden (Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 481, Gr.v.Blois 89 f. 9, 102 f. 10v. en 108 f. 13v.); 1357 een smaltiende bij Leiden (Gr.v.Blois 86 f. 7v.) 1358, 61 en 73 een tiende bij de Leidse stadspoort (Gr.v.Blois 87 f. 10, 90 f. 11v. en 101 f. 10v.) en 1370 het zgn. middelste tiendblok bij Leiden (Gr.v.Blois 98 f. 10v.).

Pieter Zoetinc was mogelijk een broer van Aarnd; deze wordt meerdere malen vermeld (Ke. 894, Ke. 493 f. 41v.; W. 428 f. 96v. en 106v.; Ga. 455 f. 41v.; Secr. 19 f. 16v., 50 en 109v. en Klo. 612).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl