vorige Buurt: 92.Hof van Rusten 93. Boterbuurt volgende Buurt: 94.Bisdom van Napels

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen beginnende aen de westsijde van de Hooygraft mettet huys van Dc. Symonsz. backer ende noortwaers lopende tot aen de Heerenstege (Pancrassteeg) / den houck om langs de zuytsijde van de selve stege / ende aen de oostsijde van de Hooygraft weder beginnende mettet noortwaerste huys van Quirijn Jansz. witmaecker / lopende zuytwaers tot aen de lange Groenestege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 34, 07-07-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Butterbuyrt no. lxj / Begint opte Hoygraft / van de Groensteech tot de Heerensteech toe / plach te hebben huysen of cameren 16. Overigens zegt J.J. Orlers in zijn Beschrijvinghe van de Stadt Leyden (editie 1641, pag. 70) dat de buurt zich zou uitstrekken van de Herensteeg tot de Choorsteeg.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso)

Op 15-10-1592 wordt de buurtkaart met enige correcties door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 243)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 62 loten in ter waarde van f 15,- (lotnr. 22730). Ook de vrijsters van de Boterbuurt doen mee met 74 loten voor f 18.3.- (lotnr. 22705). De prose luidde: Hij [...........] diet al geeft met hem eere bewijsen / Geeft die vrijsters in de boterbuert een silveren schaal / sij sullen [..........] (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.)

(AGH inv. nr. 429)

In 1601 wendt de heer van de Butterbuyrt zich met tien andere buurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren eraan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde buurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen (zie 'Buurthouden', pag. 122 e.v.).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

Het Comité van Veiligheid bericht de provisionele Raad dat Jacobus Beek zijn benoeming als heer van de Boterbuurt weigert. Het verzoek wordt door de Raad niet ingewilligd (zie ook 'Buurthouden', pag. 147).

(SA II inv. nr. 549, 09-11-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Velsen, Jan van - <07-07-1617 ? *
Baelde, Henrick - 07-07-1617 1 *
Iselsteyn, Willem Ponsz. van - 28-08-1625 1  
Casier, Pieter - 21-10-1661 2  
Cabeau, Michiel - 27-10-1667 1  
Bye, Jacob de - 06-01-1670 1 v  
Hoecke, mr. Willem van - 09-12-1678 1  
Meyer, Josua de - 07-11-1686 1  
Adrichem, Adriaen van - 09-10-1687 1  
Wastijn, Johannes - 13-08-1700 1 v  
Driebergen, Adriaen van - 11-07-1715 1  
Outeren, Joachim van - 19-01-1719 1  
Beguin, Bartholomeus - 19-02-1733 1 v  
Lankeren, Martinus van - 02-09-1745 1  
Oyen, Pieter van - 14-08-1755 2 v  
Outeren, Philippus van - 29-07-1756 1 v  
Outeren, Jacobus van - 18-10-1792 1 v  
Beek, Jacobus - 24-11-1795 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl