Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1439
OAR records in next Year

 

 

Record #133     Date   next record  top of page
1439-06-24
Location Type of Document
OAR11, 39r-d Beveling
Text
Anno xxxix op die Does scouwe. Item geboden in allen kercken dat nyemant scuttinge noch vischtouwe te setten in gene wateringe na wtwijsinge der hantvesten ende koeren opten Rijn geleyt.
English Summary
Proclaim in all churches: no fishing paraphernalia may be set in any waterways according to the the evidence from the charters and keuren regarding the Oude Rijn.
Keywords
fishing; vischtouwe; touwe; scuttinge; canals; handvesten; rijn; charters; handvesten; keuren
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 28 / 67 1356 1438 1439
charters 14 / 26 1358 1437 1441
fishing 7 / 13 1286 1438 1441
handvesten 14 / 27 1358 1439 1441
handvesten 13 / 27 1358 1437 1439
keuren 1 / 3     1444
rijn 8 / 30 1284 1438 1446
scuttinge 2 / 2 1438 1438  

 

Record #134 prev record   Date   next record  top of page
1439-07-06
Location Type of Document
OAR11, 39r-e
OAR12, 015v-e-016r
Keur
Text
[111] Anno xxxix des sonendage na Martijn. Item soe hebben die heemr. gekoert enen waterganc tot Catwijck opten Oernnesse. Eerst een greppel ende scouwe sloot die sel beghinnen an Gerijt Boeyen weyde streckende an die horn an Symon Brunincs hofstede, ende die sel maken elx tenden sijn lant. Item noch een greppel die sel beghinnen an dat westende an die dwn tusschen der kerken lant ende der susteren lant van Leyden streckende anden wech ende doir den wech mit een hoel tusschen heer Dirc Aems z. lant ende Jan Wouters z. lant streckende tot inden Sant sloot. Ende dese greppelen sullen maken alle die boven den wech gelant sijn ende dair mede gebaet sijn, ende die sel die scout mit sinen heemr. aldair hoefslagen als dat behoirt also wijt alst hen nutte dunct bij horen eede.
English Summary
Order construction of a waterway (the Zandsloot) at Katwijk
Keywords
canals; katwijk; oernnesse; ditches; sluices; specifications; construction; dirc aemszoon; jan wouterszoon; santsloot; kerkenland; leiden, sustern van; schouten; gerijt boeyen; symon brunincs; hofsteden; weiden; kroosheemraden
Notes
See also record #135 and record #136.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 29 / 67 1356 1439 1442
construction 28 / 73 1361 1438 1440
ditches 3 / 13 1437 1438 1439
jan wouterszoon 3 / 3 1431 1431  
katwijk 3 / 10 1330 1384 1439
kroosheemraden 38 / 84 1284 1438 1439
oernnesse 1 / 2     1439
santsloot 1 / 3     1439
schouten 28 / 88 1284 1438 1439
sluices 30 / 68 1253 1437 1441
specifications 12 / 48 1330 1435 1439

 

Record #135 prev record   Date   next record  top of page
1439-07-06
Location Type of Document
OAR11, 39v-a
OAR12, 016r-a
Keur
Text
[112] Item soe selmen den Santsloot scouwen als men van outs plach mit een hoele doer den wech, ende alle die dair an gelegen sijn sullen desen sloot maken, elx half ende halff, ende men sel dese greppelen mitten wech in Oernnesse ende den Sant sloot scouwen twewarf des jairs als den scout mitten heemr. nutte dunct op enen dach, op die boete van xii d.
English Summary
Procedures: the Zandsloot in Katwijk to be inspected in the customary manner.
Keywords
santsloot; schouwen; katwijk; oernnesse; schouten; kroosheemraden; ditches
Notes
See also record #134 and record #136. The copy in OAR12 has 'anno xxxix' appended to it in another hand.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ditches 4 / 13 1437 1439 1439
katwijk 4 / 10 1330 1439 1439
kroosheemraden 39 / 84 1284 1439 1440
oernnesse 2 / 2 1439 1439  
santsloot 2 / 3 1439 1439 1439
schouten 29 / 88 1284 1439 1440
schouwen 26 / 101 1284 1438 1441

 

Record #136 prev record   Date      top of page
1439-07-06
Location Type of Document
OAR11, 39v-b
OAR12, 016r- b
Keur
Text
[113] Item soe wes lant men yemant of gravet tot desen voirscr. greppelen selmen betalen totter heemr. prijs van Catwijc, ende dit sal geduren tot onsen wederseggen.
English Summary
Compensation ordered to those whose land is dug up for the Zandsloot in Katwijk according to the rates established by the heemraden.
Keywords
katwijk; specifications; aardhaling; compensation; santsloot; ditches
Notes
See also record #134 and record #135. The copy in OAR12 has 'anno xxxix' appended to it in another hand.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 22 / 37 1356 1438 1440
compensation 2 / 2 1372 1372  
ditches 5 / 13 1437 1439 1440
katwijk 5 / 10 1330 1439 1445
santsloot 3 / 3 1439 1439  
specifications 13 / 48 1330 1439 1440

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl