1. Oost Kaarskorf volgende Buurt: 2.Middel Kaarskorf

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortzijde van de Hogewoert opten houck van de Paerdesteech met de huysinge van Gillis Jansz. van Walwijck / oostwaerts aen lopende naer de Hogewoertspoort tot de huysinge van Willem Alewijnsz. van Swanenburch incluys / ende overspringende aen de zuytzijde van de Hogewoert / begint met de huysinge van de poortier westwaerts aen tot aen de huysinge van Garbrant Auckes incluys / begrijpende mede de Wielmaeckerssteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 132, 15-01-1637)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Oost Kaerskorf no. j / Begint van de Hogewoertspoort af tot Jacob Willemsz. van der Burch incluys / mitte Wielmaeckersteech ende Varckensteech / plach te hebben huysen of cameren 41.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

De naam Kaarskorf zal zijn ontleend aan het beeldmerk van het bon Hogewoerd.

(SA II inv. nr. 1104)

Het echtpaar Johannes Casparus Wallerchem en Maria Elisabeth Stammetz berichten dat hun (schoon)zuster Helena Rosina Stammetz, wonend op de Hogewoerd tegenover de Vrouwensteeg zich sedert een geruimen tijd tot hun groot Leetweezen dagelijks zodanig dissolut van gedrag komt aan te stellen, zo in het te buiten gaan van sterken drank als met het frequenteren van slegte en infame Huizen (...) het welke door Simon Prins als Heer der Gebuurte waarinne hun supplianten voornoemde suster is wonende, meede kan worden getuigd. Het echtpaar verzoekt een ondercuratelestelling door het stadsbestuur.

(SA II inv. nr. 295 no. 110/111, 09-09-1784)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Speck, Pieter Pietersz. - <20-06-1630 ?  
Walwijck, Gillis Jansz. van - 20-06-1630 2  
Swanenburch, Willem Alewijnsz. van - 15-01-1637 1 v  
Kellenaere, Abraham van den - 07-04-1639 1 v  
Blondeel, Valentijn - 21-04-1645 1  
Gijs, Andries - 05-05-1656 1  
Aeckeren, Mr. Meynaert van - 12-04-1670 1 *
Gijs, Guiliaem - 09-06-1678 3 v  
Spruytenburch, Huybert van - 27-08-1682 2 *
Swellingh, Joannes van der - 13-05-1705 1  
Mulder, Jacob de - 28-11-1720 2 *
Prins, Hermanus - 13-07-1730 1 v  
Verdonk, Jacobus - 25-07-1748 3 ov *
Prins, Simon - 20-01-1752 1  
Prins, Mr. Gijsbertus - 31-01-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl