ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Sint Nicolaasgracht   p1498_bon_Sint_Nicolaasgracht p1498_bon_Sint_Nicolaasgracht

 

Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Maritgen Sint Nicolaasgracht   1 76 v 1 1-0-0       met haar huisvrouw weduwe Willem Jacobsz   Maritgen 2040
Willem Claisz Oem Sint Nicolaasgracht   2 76 v 0 0-0-0 0,5   pauper   weduwe -   Willem Claisz Oem 2041
Jan Aelbrechtsz Sint Nicolaasgracht   3 76 v 0 0-0-0 0,5 smid pauper     -   Jan Aelbrechtsz 2042
Clais Jansz Sint Nicolaasgracht   4 76 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Jansz 2043
Geertruyt Sint Nicolaasgracht   5 76 v 0,75 0-15-0           Jan Pietersz   Geertruyt 2044
Lysbet Sint Nicolaasgracht   6 76 v 0 0-0-0 0,4       huisvrouw Geertruyt Jan Pietersz   Lysbet 2045
Griete Hermans Sint Nicolaasgracht   7 76 v 0,133 0-2-8 0,4       huisvrouw Geertruyt Jan Pietersz   Griete Hermans 2046
Cornelis Bonen Sint Nicolaasgracht   8 76 v 1 1-0-0       met zijn zuster volck bonen   -   Cornelis Bonen 2047
Kerstant Sint Nicolaasgracht   9 76 v 0,8 0-16-0   voller       -   Kerstant 2048
Aernt Potter Sint Nicolaasgracht   10 76 v 2 2-0-0           -   Aernt Potter 2049
Neel Potter Sint Nicolaasgracht   11 76 v 1 1-0-0           -   Neel Potter 2050
Symon Jacobsz Sint Nicolaasgracht   12 76 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Symon Jacobsz 2051
Pieter Jansz Elsbien Sint Nicolaasgracht   13 76 v 16 16-0-0           -   Pieter Jansz Elsbien 2052
Fye Onderwaters Sint Nicolaasgracht   14 76 v 1 1-0-0           -   Fye Onderwaters 2053
Adriaen Thomasz Sint Nicolaasgracht   15 76 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Adriaen Thomasz 2054
Louwerys Claisz Sint Nicolaasgracht   16 77 r 0,8 0-16-0         weduwe -   Louwerys Claisz 2055
Jan Willemsz Sint Nicolaasgracht   17 77 r 3 3-0-0         weduwe -   Jan Willemsz 2056
Engebrecht Hugez Sint Nicolaasgracht   18 77 r 4 4-0-0           -   Engebrecht Hugez 2057
Pieter Jansz Bruyn Sint Nicolaasgracht   19 77 r 1 1-0-0           -   Pieter Jansz Bruyn 2058
Cornelis Jansz Sint Nicolaasgracht   20 77 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Cornelis Jansz 2059
Jan Claisz Sint Nicolaasgracht   21 77 r 0 0-0-0 0,8 dekker       -   Jan Claisz 2060
Elburch Sint Nicolaasgracht   22 77 r 0 0-0-0 0,8     met haar broeder, uitter stede   -   Elburch 2061
Pieter Clais [Pouwelsz] Sint Nicolaasgracht   23 77 r 4 4-0-0   [drapenier]   met zijn moeder   -   Pieter Clais [Pouwelsz] 2062
Allert Dircxz Sint Nicolaasgracht   24 77 r 1 1-0-0           -   Allert Dircxz 2063
Jacob Symon Voppenz Sint Nicolaasgracht   25 77 r 0,8 0-16-0           -   Jacob Symon Voppenz 2064
Cornelis Aerntsz Sint Nicolaasgracht   26 77 r 2 2-0-0       met zijn wijfsdochter zyburch   -   Cornelis Aerntsz 2065
Baertgen Aelbrechts Sint Nicolaasgracht   27 77 r 0 0-0-0 0,4         -   Baertgen Aelbrechts 2066
Jacob van Arckel Sint Nicolaasgracht   28 77 r 1,2 1-4-0           -   Jacob van Arckel 2067
Dirck Garbrantsz Sint Nicolaasgracht   29 77 r 0,7 0-14-0           -   Dirck Garbrantsz 2068
Heynrick Gerytsz Sint Nicolaasgracht   30 77 r 0,8 0-16-0   [metselaar]       -   Heynrick Gerytsz 2069
Jan van Arckel Sint Nicolaasgracht   31 77 r 0,8 0-16-0           -   Jan van Arckel 2070
Jan Jansz van Zassen Sint Nicolaasgracht   32 77 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Jansz van Zassen 2071
Adriaen Sint Nicolaasgracht   33 77 r 0 0-0-0 0,6 poertier       -   Adriaen 2072
Oede Jansdr Sint Nicolaasgracht   34 77 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Oede Jansdr 2073
Aerst Dircxz Sint Nicolaasgracht   35 77 r 0,2 0-4-0 0,6     met een lege kamer   -   Aerst Dircxz 2074
Heynrick Hommersz Sint Nicolaasgracht   36 77 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Heynrick Hommersz 2075
Adriaen Sint Nicolaasgracht   37 77 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Adriaen 2076
Ghysbrecht Gerytsz Sint Nicolaasgracht   38 77 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Ghysbrecht Gerytsz 2077
Roeloff Dircxz Sint Nicolaasgracht   39 77 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Roeloff Dircxz 2078
Cornelis Claisz Sint Nicolaasgracht   40 77 v 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Claisz 2079
Cornelis Aerntsz Sint Nicolaasgracht   41 77 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Cornelis Aerntsz 2080
Willem Bouwensz Sint Nicolaasgracht   42 77 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Willem Bouwensz 2081
Thys Willemsz Sint Nicolaasgracht   43 77 v 0 0-0-0 0,4         -   Thys Willemsz 2082
Maritgen Sint Nicolaasgracht   44 77 v 0 0-0-0 0,6   pauper met haar moeder weduwe Jan Heren   Maritgen 2083
Jan Rewaertsz Sint Nicolaasgracht   45 77 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Rewaertsz 2084
Jan van der Goude Sint Nicolaasgracht   46 77 v 0,233 0-4-8 0,7     met een weeskind   -   Jan van der Goude 2085
Clais Hugez Sint Nicolaasgracht   47 77 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Hugez 2086
Lysbet Claisdr Sint Nicolaasgracht   48 77 v 0 0-0-0 0,3   pauper     -   Lysbet Claisdr 2087
Lysbet Aelbrechtsdr Sint Nicolaasgracht   49 77 v 0 0-0-0 0,3   pauper     -   Lysbet Aelbrechtsdr 2088
Bouwen die Vries Sint Nicolaasgracht   50 77 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Bouwen die Vries 2089
Clais Egbertsz Sint Nicolaasgracht   51 77 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Clais Egbertsz 2090
Wouter Martynsz Sint Nicolaasgracht   52 77 v 6 6-0-0   [drapenier]   met zijn moeder   -   Wouter Martynsz 2091
Nanne Sint Nicolaasgracht   53 77 v 0,167 0-3-4 0,5       weduwe Pieter Danelsz   Nanne 2092
Meyns Sint Nicolaasgracht   54 77 v 0 0-0-0 0,4       weduwe Jan Claisz   Meyns 2093
Jan Jansz Sint Nicolaasgracht   55 77 v 0,25 0-5-0 0,75         -   Jan Jansz 2094
Thys Goessensz Sint Nicolaasgracht   56 77 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Thys Goessensz 2095
Jan Volckertsz Sint Nicolaasgracht   57 77 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Volckertsz 2096
Cornelis Dircxz Sint Nicolaasgracht   58 77 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Dircxz 2097
Martyn Aerntsz Sint Nicolaasgracht   59 78 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Martyn Aerntsz 2098
Louwerys Pietersz Sint Nicolaasgracht   60 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Louwerys Pietersz 2099
Aechte Jansdr Sint Nicolaasgracht   61 78 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Aechte Jansdr 2100
Cornelis Pietersz Sint Nicolaasgracht   62 78 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Cornelis Pietersz 2101
Mouweryn Pouwelsz Sint Nicolaasgracht   63 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Mouweryn Pouwelsz 2102
Pieter Claisz Sint Nicolaasgracht   64 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Pieter Claisz 2103
Jacob Claisz Sint Nicolaasgracht   65 78 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jacob Claisz 2104
Thete Sint Nicolaasgracht   66 78 r 0 0-0-0 0,4       weduwe Willem Codden   Thete 2105
Adriaen Claisz Sint Nicolaasgracht   67 78 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Adriaen Claisz 2106
Willem Dircxz Sint Nicolaasgracht   68 78 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Willem Dircxz 2107
Willem Jansz Sint Nicolaasgracht   69 78 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Willem Jansz 2108
Clais Willem Aerntsz Sint Nicolaasgracht   70 78 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Willem Aerntsz 2109
Dirck Jacobsz Sint Nicolaasgracht   71 78 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Jacobsz 2110
Willem Heynricxz Sint Nicolaasgracht   72 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Willem Heynricxz 2111
Coen, coman Sint Nicolaasgracht   73 78 r 0 0-0-0 0,6 coman pauper     -   Coen, coman 2112
Clais Lis Sint Nicolaasgracht   74 78 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Clais Lis 2113
Pouwels Hugez Sint Nicolaasgracht   75 78 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pouwels Hugez 2114
Weyntgen Wybrantsdr Sint Nicolaasgracht   76 78 r 3 3-0-0       met haar moeder   -   Weyntgen Wybrantsdr 2115
Adriaen Adriaensdr Sint Nicolaasgracht   77 78 r 0 0-0-0 0,4         -   Adriaen Adriaensdr 2116
Aeff Pieter Potter Sint Nicolaasgracht   78 78 r 0,167 0-3-4 0,5       weduwe -   Aeff Pieter Potter 2117
Zap Symonsz Sint Nicolaasgracht   79 78 r 0,8 0-16-0           -   Zap Symonsz 2118
Lysbet Voppendr Sint Nicolaasgracht   80 78 v 0 0-0-0 0,4     met 2 weeskinderen   -   Lysbet Voppendr 2119
Aelbrecht Andriesz Sint Nicolaasgracht   81 78 v 0,8 0-16-0       met 2 weeskinderen   -   Aelbrecht Andriesz 2120
Jan Dircxz Sint Nicolaasgracht   82 78 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jan Dircxz 2121
Andries Florysz van Leyderdorp Sint Nicolaasgracht   83 78 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Andries Florysz van Leyderdorp 2122
Pieter Dircxz [van Nuwecoep] Sint Nicolaasgracht   84 78 v 0,8 0-16-0           -   Pieter Dircxz [van Nuwecoep] 2123
Wermer Symonsz Sint Nicolaasgracht   85 78 v 8 8-0-0           -   Wermer Symonsz 2124
Cornelis Hoflant Sint Nicolaasgracht   86 78 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Hoflant 2125
Engebrecht Sint Nicolaasgracht   87 78 v 0 0-0-0 0,5 snijder pauper     -   Engebrecht 2126
Lysbet Sint Nicolaasgracht   88 78 v 0 0-0-0 0,7   pauper   weduwe Dirck Aelbrechtsz   Lysbet 2127
Ewout Aelbrechtsz Sint Nicolaasgracht   89 78 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ewout Aelbrechtsz 2128
Symon Pietersz Sint Nicolaasgracht   90 78 v 0,75 0-15-0           -   Symon Pietersz 2129
Dirck Gerytsz Sint Nicolaasgracht   91 78 v 0 0-0-0 0,6         -   Dirck Gerytsz 2130
Alydtgen Potters Sint Nicolaasgracht   92 78 v 3 3-0-0           -   Alydtgen Potters 2131
Huge Sint Nicolaasgracht   93 78 v 2 2-0-0   molenaar       -   Huge 2132
Cornelis Vredricx Sint Nicolaasgracht   94 78 v 0 0-0-0 0,4       weduwe -   Cornelis Vredricx 2133
Lucie Jacobsdr Sint Nicolaasgracht   95 78 v 0,133 0-2-8 0,4     met 2 weeskinderen   -   Lucie Jacobsdr 2134
Clais Pietersz Sint Nicolaasgracht   96 78 v 0,75 0-15-0           -   Clais Pietersz 2135
Oloff Dircxz Sint Nicolaasgracht   97 78 v 8 8-0-0   schipper       -   Oloff Dircxz 2136
Willem Voppenz Sint Nicolaasgracht   98 78 v 0 0-0-0 0,4         -   Willem Voppenz 2137
Govert Symonsz Sint Nicolaasgracht   99 78 v 0,167 0-3-4 0,5 [schipper]       -   Govert Symonsz 2138
Heynrick Jacobsz Sint Nicolaasgracht   100 78 v 0,2 0-4-0 0,6     met 7 weeskinderen   -   Heynrick Jacobsz 2139
Allert Allertsz Sint Nicolaasgracht   101 78 v 0 0-0-0 0,5         -   Allert Allertsz 2140
Bertelmees Martynsz Sint Nicolaasgracht   102 78 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Bertelmees Martynsz 2141
Ermgairt Sint Nicolaasgracht   103 79 r 0,133 0-2-8 0,4         Ghysbrecht Gerytsz   Ermgairt 2142
Kerstant Aerntsz Sint Nicolaasgracht   104 79 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Kerstant Aerntsz 2143
Jacob Dircxz Sint Nicolaasgracht   105 79 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Dircxz 2144
Clais Dircxz Sint Nicolaasgracht   106 79 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Clais Dircxz 2145
Clais Volckertsz Sint Nicolaasgracht   107 79 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Clais Volckertsz 2146
Clais Wis Sint Nicolaasgracht   108 79 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Wis 2147
Jan Jacobsz Sint Nicolaasgracht   109 79 r 0 0-0-0 0,4         -   Jan Jacobsz 2148
Dirck Jansz van Zande Sint Nicolaasgracht   110 79 r 0,75 0-15-0           -   Dirck Jansz van Zande 2149
Cornelis Jacobsz Sint Nicolaasgracht   111 79 r 1,5 1-10-0   [koeman]       -   Cornelis Jacobsz 2150
Clais Jacobsz Sint Nicolaasgracht   112 79 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Jacobsz 2151
Willem Jansz Steck Sint Nicolaasgracht   113 79 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Willem Jansz Steck 2152
Cornelis Willem Gerytsz Sint Nicolaasgracht   114 79 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Cornelis Willem Gerytsz 2153
Lysbet Schouten Sint Nicolaasgracht   115 79 r 0 0-0-0 0,6   pauper met 2 weeskinderen weduwe -   Lysbet Schouten 2154
Clais Gerytsz Sint Nicolaasgracht   116 79 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Gerytsz 2155
Heyn Sint Nicolaasgracht   117 79 r 0,167 0-3-4 0,5 karreman       -   Heyn 2156
Jacob Claisz Sint Nicolaasgracht   118 79 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jacob Claisz 2157
Willem Havicxz Sint Nicolaasgracht   119 79 r 1,8 1-16-0           -   Willem Havicxz 2158
Pouwels Hermansz Sint Nicolaasgracht   120 79 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pouwels Hermansz 2159
Jan Dircxz Sint Nicolaasgracht   121 79 r 0 0-0-0 0,7         -   Jan Dircxz 2160
Griete Clements Sint Nicolaasgracht   122 79 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Griete Clements 2161
Willem Dircxz Sint Nicolaasgracht   123 79 v 0 0-0-0 0,5         -   Willem Dircxz 2162
Jannetgen Sint Nicolaasgracht   124 79 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Martyn   Jannetgen 2163
Mathys Cornelisz Sint Nicolaasgracht   125 79 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Mathys Cornelisz 2164
Cornelis Willemsz Sint Nicolaasgracht   126 79 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Willemsz 2165
Pieter Cornelisz Sint Nicolaasgracht   127 79 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Cornelisz 2166
Clais Pietersz Sint Nicolaasgracht   128 79 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Pietersz 2167
Cornelis Gillisz Sint Nicolaasgracht   129 79 v 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Gillisz 2168
Walich Bertelmeesz Sint Nicolaasgracht   130 79 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Walich Bertelmeesz 2169
Maritgen Sint Nicolaasgracht   131 79 v 0,267 0-5-4 0,8       weduwe Wouter Pietersz   Maritgen 2170
Jacob Willemsz Sint Nicolaasgracht   132 79 v 1,5 1-10-0           -   Jacob Willemsz 2171
Dirck Jansz Sint Nicolaasgracht   133 79 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Dirck Jansz 2172
Cornelis Jansz Sint Nicolaasgracht   134 79 v 0,2 0-4-0 0,6 [voller]   met beide hun dochters   -   Cornelis Jansz 2173
Jan Symonsz Sint Nicolaasgracht   135 79 v 0 0-0-0 0,5         -   Jan Symonsz 2174
Dirck Aerntsz Sint Nicolaasgracht   136 79 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Aerntsz 2175
Willem Reyersz Sint Nicolaasgracht   137 79 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Willem Reyersz 2176
Geryt Dircxz Sint Nicolaasgracht   138 79 v 1,8 1-16-0           -   Geryt Dircxz 2177
Reyer Jacobsz Sint Nicolaasgracht   139 79 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Reyer Jacobsz 2178
Griet Cornelisdr Sint Nicolaasgracht   140 79 v 0 0-0-0 0,4         -   Griet Cornelisdr 2179
Cornelis Dircxz Sint Nicolaasgracht   141 79 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Cornelis Dircxz 2180
Clais Gerytsz Sint Nicolaasgracht   142 80 r 0,8 0-16-0   houtsager       -   Clais Gerytsz 2181
Jacob Gerytsz Sint Nicolaasgracht   143 80 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jacob Gerytsz 2182
Jan van Cleeff Sint Nicolaasgracht   144 80 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jan van Cleeff 2183
Herman Pietersz Sint Nicolaasgracht   145 80 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Herman Pietersz 2184
Dirck Leeuwen Sint Nicolaasgracht   146 80 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Dirck Leeuwen 2185
Ewout Pietersz Spint Sint Nicolaasgracht   147 80 r 0,8 0-16-0           -   Ewout Pietersz Spint 2186
Heynrick Goessensz Sint Nicolaasgracht   148 80 r 2,5 2-10-0           -   Heynrick Goessensz 2187
Jan Baertsz Sint Nicolaasgracht   149 80 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Baertsz 2188
Aechte Baertoutsdr Sint Nicolaasgracht   150 80 r 1,2 1-4-0       met een zuster en haar broer   -   Aechte Baertoutsdr 2189
Kers[tant] Dircxz Sint Nicolaasgracht   151 80 r 2 2-0-0   [drapenier]       -   Kers[tant] Dircxz 2190
Cornelis Adriaensz Sint Nicolaasgracht   152 80 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Cornelis Adriaensz 2191
Zybrant Jansz Sint Nicolaasgracht   153 80 r 3 3-0-0           -   Zybrant Jansz 2192
Vop Jacobsz Sint Nicolaasgracht   154 80 r 1 1-0-0           -   Vop Jacobsz 2193
Jacob Nyclaesz Sint Nicolaasgracht   155 80 r 2,5 2-10-0           -   Jacob Nyclaesz 2194
Jacob Pietersz Sint Nicolaasgracht   156 80 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jacob Pietersz 2195
Jacob Willemsz Sint Nicolaasgracht   157 80 r 3 3-0-0       met zijn zoon reymbrandt met 2 weeskinderen   -   Jacob Willemsz 2196
Pieter van Arckell Sint Nicolaasgracht   158 80 r 0 0-0-0 0,6         -   Pieter van Arckell 2197
Jacob Pietersz Sint Nicolaasgracht   159 80 r 0,167 0-3-4 0,5 wever       -   Jacob Pietersz 2198
Meyns Sint Nicolaasgracht   160 80 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Clais Zyvairtsz   Meyns 2199
Alydt Claisdr Sint Nicolaasgracht   161 80 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Alydt Claisdr 2200
Maritgen Jaspersdr Sint Nicolaasgracht   162 80 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Maritgen Jaspersdr 2201
Jan Jacobsz Sint Nicolaasgracht   163 80 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Jacobsz 2202
Dirck Zwan Sint Nicolaasgracht   164 80 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Dirck Zwan 2203
Geryt Aelbrechtsz Sint Nicolaasgracht   165 80 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geryt Aelbrechtsz 2204
Matte Aelbrechtsdr Sint Nicolaasgracht   166 80 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Matte Aelbrechtsdr 2205
Yde Pietersdr Sint Nicolaasgracht   167 80 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe -   Yde Pietersdr 2206
Willem Cornelisz Sint Nicolaasgracht   168 80 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Willem Cornelisz 2207
Pieter Pietersz Sint Nicolaasgracht   169 80 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Pietersz 2208
Lysbet Sint Nicolaasgracht   170 80 v 24 24-0-0       met haar zoon herman   Willem Aerntsz   Lysbet 2209
Geryt Dircxz Sint Nicolaasgracht   171 80 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Geryt Dircxz 2210
Jaspar Jansz Sint Nicolaasgracht   172 80 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jaspar Jansz 2211
Clais Heynricxz Sint Nicolaasgracht   173 80 v 0,167 0-3-4 0,5 [wever]       -   Clais Heynricxz 2212
Pieter Geryt Gerytsz Sint Nicolaasgracht   174 80 v 0,8 0-16-0         weduwe -   Pieter Geryt Gerytsz 2213
Florys Claisz Sint Nicolaasgracht   175 80 v 2 2-0-0       met 3 weeskinderen   -   Florys Claisz 2214
Cornelis Heynricxz Sint Nicolaasgracht   176 80 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Cornelis Heynricxz 2215
Martyn Martynsz Sint Nicolaasgracht   177 80 v 0,233 0-4-8 0,7         -   Martyn Martynsz 2216
Clais Claisz Sint Nicolaasgracht   178 80 v 0 0-0-0 0,5         -   Clais Claisz 2217
Geertryt Sint Nicolaasgracht   179 80 v 4 4-0-0         weduwe Willem Doesz   Geertryt 2218
Ysbrant Gerytsz Sint Nicolaasgracht   180 80 v 4 4-0-0   [drapenier]       -   Ysbrant Gerytsz 2219
Eedsburch Sint Nicolaasgracht   181 80 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Eedsburch 2220
Griet Selle Sint Nicolaasgracht   182 80 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Griet Selle 2221
Jan Jacobsz Sint Nicolaasgracht   183 80 v 0,167 0-3-4 0,5 brouwer       -   Jan Jacobsz 2222
Dirck Meesz Sint Nicolaasgracht   184 80 v 8 8-0-0       met zijn vrouws moeder en 1 weeskind   -   Dirck Meesz 2223
Jan Jansz Sint Nicolaasgracht   185 80 v 100 100-0-0   verwer, [roodzieder]       -   Jan Jansz 2224
Pieter Gerytsz Sint Nicolaasgracht   186 80 v 0,2 0-4-0 0,6 bakker       -   Pieter Gerytsz 2225
Cornelis Willemsz Sint Nicolaasgracht   187 80 v 1,2 1-4-0       met zijn moeder   -   Cornelis Willemsz 2226
Jacob Aerntsz Sint Nicolaasgracht   188 81 r 0 0-0-0 0,5 bakker       -   Jacob Aerntsz 2227
Roeloff Mychielsz Sint Nicolaasgracht   189 81 r 1,5 1-10-0           -   Roeloff Mychielsz 2228
Dirck Jansz Sint Nicolaasgracht   190 81 r 2 2-0-0           -   Dirck Jansz 2229
Pieter Aerntsz Sint Nicolaasgracht   191 81 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Aerntsz 2230
Clais [Dircxz] Sint Nicolaasgracht   192 81 r 0,167 0-3-4 0,5 houtsager       -   Clais [Dircxz] 2231
Clais Rennetsz Sint Nicolaasgracht   193 81 r 1,2 1-4-0           -   Clais Rennetsz 2232
Jan Willemsz Sint Nicolaasgracht   194 81 r 3 3-0-0           -   Jan Willemsz 2233
Clais Martynsz Sint Nicolaasgracht   195 81 r 14 14-0-0       met zijn weeskinderen   -   Clais Martynsz 2234
Ghysbrecht Ghysbrechtsz Sint Nicolaasgracht   196 81 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ghysbrecht Ghysbrechtsz 2235
Jan Jansz Sint Nicolaasgracht   197 81 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jan Jansz 2236
Dueywer Cornelisdr Sint Nicolaasgracht   198 81 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Dueywer Cornelisdr 2237
Zuet Rippertszdr Sint Nicolaasgracht   199 81 r 0 0-0-0 0,5   pauper met pieter herman gerytsz   -   Zuet Rippertszdr 2238
Evert Heynricxz Sint Nicolaasgracht   200 81 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Evert Heynricxz 2239
Jacob Willemsz Sint Nicolaasgracht   201 81 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jacob Willemsz 2240
Cent Dircxz Sint Nicolaasgracht   202 81 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Cent Dircxz 2241
Lysbet Sint Nicolaasgracht   203 81 r 0 0-0-0 0,4     met een leeg huis nicht Jan van Leckers   Lysbet 2242
Dirck Reynoutsz Sint Nicolaasgracht   204 81 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Reynoutsz 2243
Jan Govertsz Sint Nicolaasgracht   205 81 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Govertsz 2244
Pieter Symonsz Sint Nicolaasgracht   206 81 r 1,6 1-12-0           -   Pieter Symonsz 2245
Dirck Gerytsz Sint Nicolaasgracht   207 81 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Gerytsz 2246
Ewout Dircxz Sint Nicolaasgracht   208 81 r 0 0-0-0 0,4         -   Ewout Dircxz 2247
Pieter Dircxz Sint Nicolaasgracht   209 81 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Dircxz 2248
Cornelis Pietersz Sint Nicolaasgracht   210 81 v 1,8 1-16-0           -   Cornelis Pietersz 2249
Jan van Culenburch Sint Nicolaasgracht   211 81 v 1,6 1-12-0           -   Jan van Culenburch 2250
Willem Hillebrantsz Sint Nicolaasgracht   212 81 v 2,5 2-10-0   [drapenier]       -   Willem Hillebrantsz 2251
Cornelis Cornelisz Sint Nicolaasgracht   213 81 v 1 1-0-0       met 3 weeskinderen   -   Cornelis Cornelisz 2252
Dyeuwer Sint Nicolaasgracht   214 81 v 0 0-0-0 0,4     met 1 weeskind weduwe Cornelis   Dyeuwer 2253
Jan Heynricxz Sint Nicolaasgracht   215 81 v 6 6-0-0           -   Jan Heynricxz 2254
Cornelis Dircxz Sint Nicolaasgracht   216 81 v 0,267 0-5-4 0,8         -   Cornelis Dircxz 2255
Jan Lambrechtsz Sint Nicolaasgracht   217 81 v 11 11-0-0           -   Jan Lambrechtsz 2256
Aernt Sint Nicolaasgracht   218 81 v 0,167 0-3-4 0,5 roeden     weduwe -   Aernt 2257
Jacob Heynricxz Sint Nicolaasgracht   219 81 v 0,8 0-16-0   [grafmaker]       -   Jacob Heynricxz 2258
Geryt Blocxz Sint Nicolaasgracht   220 81 v 0,8 0-16-0       met 1 weeskind   -   Geryt Blocxz 2259
Mees Willemsz Sint Nicolaasgracht   221 81 v 1 1-0-0       met 2 weeskinderen   -   Mees Willemsz 2260
Jan Heeren Sint Nicolaasgracht   222 81 v 10 10-0-0       met 2 weeskinderen   -   Jan Heeren 2261
Pieter Willemsz Sint Nicolaasgracht   223 81 v 1,2 1-4-0       met 1 weeskind   -   Pieter Willemsz 2262
Pieter Claisz Sint Nicolaasgracht   224 81 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Claisz 2263
Pieter Gerytsz Sint Nicolaasgracht   225 81 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Gerytsz 2264
Jan Houwermet Sint Nicolaasgracht   226 81 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jan Houwermet 2265
Clais Heynricxz, [coman] Sint Nicolaasgracht   227 81 v 4 4-0-0   [coman]   met weeskinderen   -   Clais Heynricxz, [coman] 2266
Eylairt Pietersz Sint Nicolaasgracht   228 81 v 9 9-0-0   [drapenier]       -   Eylairt Pietersz 2267
Alydt Sint Nicolaasgracht   229 81 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Jacob Bertelmees   Alydt 2268
Clais Willemsz Sint Nicolaasgracht   230 81 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Willemsz 2269
Dirck Ottenz Sint Nicolaasgracht   231 82 r 10 10-0-0   [drapenier, brouwer]       -   Dirck Ottenz 2270
Dirck Claisz Sint Nicolaasgracht   232 82 r 13 13-0-0       met 4 weeskinderen   -   Dirck Claisz 2271
Screvel die Bruyn Sint Nicolaasgracht   233 82 r 3,5 3-10-0           -   Screvel die Bruyn 2272
Willem Screvelsz Sint Nicolaasgracht   234 82 r 0,5 0-10-0       met 4 weeskinderen   -   Willem Screvelsz 2273
Clais Jansz Sint Nicolaasgracht   235 82 r 1,8 1-16-0           -   Clais Jansz 2274
Dirck Volprechtsz Sint Nicolaasgracht   236 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Volprechtsz 2275
Jan Ghysbrechtsz Sint Nicolaasgracht   237 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Ghysbrechtsz 2276
Pieter Florysz Sint Nicolaasgracht   238 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Florysz 2277
Volprecht Gerytsz Sint Nicolaasgracht   239 82 r 0,8 0-16-0           -   Volprecht Gerytsz 2278
Huybrecht Andriesz Sint Nicolaasgracht   240 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Huybrecht Andriesz 2279
Katryn Sint Nicolaasgracht   241 82 r 0,133 0-2-8 0,4     met 4 weeskinderen weduwe Luyt Aerntsz   Katryn 2280
Geertryt Meesdr Sint Nicolaasgracht   242 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Geertryt Meesdr 2281
Clais Dircxz Sint Nicolaasgracht   243 82 r 20 20-0-0           -   Clais Dircxz 2282
Geertryt Stevens Sint Nicolaasgracht   244 82 r 0,167 0-3-4 0,5       jonkwijf -   Geertryt Stevens 2283
Wigger Ghysbrechtsz Sint Nicolaasgracht   245 82 r 7 7-0-0   schipper       -   Wigger Ghysbrechtsz 2284
Pieter Dircxz Sint Nicolaasgracht   246 82 r 1,5 1-10-0   snijder   met zijn weeskind   -   Pieter Dircxz 2285
Dirck Andriesz Sint Nicolaasgracht   247 82 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Andriesz 2286
Griete Louwen Sint Nicolaasgracht   248 82 r 1 1-0-0           -   Griete Louwen 2287
Jan Aerntsz Sint Nicolaasgracht   249 82 r 1 1-0-0           -   Jan Aerntsz 2288
Adriaen Jansz Sint Nicolaasgracht   250 82 r 0,167 0-3-4 0,5 witmaker       -   Adriaen Jansz 2289
Geryt Jansz Sint Nicolaasgracht   251 82 v 0 0-0-0 0,5         -   Geryt Jansz 2290
Meynert Florysz Sint Nicolaasgracht   252 82 v 0 0-0-0 0,5         -   Meynert Florysz 2291
Jacob Pietersz Sint Nicolaasgracht   253 82 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Pietersz 2292
Outgairt Dircxz Sint Nicolaasgracht   254 82 v 1,8 1-16-0       met zijn moeder   -   Outgairt Dircxz 2293
Haesgen Screvels Sint Nicolaasgracht   255 82 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Haesgen Screvels 2294
Nyclais Jansz Sint Nicolaasgracht   256 82 v 1 1-0-0   [appelman]       -   Nyclais Jansz 2295
Jan Adriaensz Sint Nicolaasgracht   257 82 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Adriaensz 2296
Jan Dircxz Sint Nicolaasgracht   258 82 v 0 0-0-0 0,5   pauper met 5 weeskinderen   -   Jan Dircxz 2297
Jacob Gerytsz Sint Nicolaasgracht   259 82 v 1,8 1-16-0           -   Jacob Gerytsz 2298
Pieter Jacobsz Sint Nicolaasgracht   260 82 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Jacobsz 2299
Maritgen Sint Nicolaasgracht   261 82 v 0,2 0-4-0 0,6       weduwe Jasob Leysen   Maritgen 2300
Clais Aerntsz Sint Nicolaasgracht   262 82 v 0 0-0-0 0,5         -   Clais Aerntsz 2301
Heyn Claisz Potgen Sint Nicolaasgracht   263 82 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Heyn Claisz Potgen 2302
Aelbrecht, [hertoge] Sint Nicolaasgracht   264 82 v 6 6-0-0   [schipper]       -   Aelbrecht, [hertoge] 2303
Jannetgen Sint Nicolaasgracht   265 82 v 3 3-0-0       met 2 weeskinderen weduwe Ever Beyersz   Jannetgen 2304
Pieter Wiggersz Sint Nicolaasgracht   266 82 v 0,8 0-16-0   [schipper]       -   Pieter Wiggersz 2305

 

Sint Nicolaasgracht   p1498_bon_Sint_Nicolaasgracht p1498_bon_Sint_Nicolaasgracht

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl