IJSBRAND ROTAARDSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


IJSBRAND ROTAARDSZ.

ovl. na 1384 (RA. 2 f. 69v.).

functie:

H. Geestmr. 1347-48, 48-49, 62-63; schepen 1354-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 63-64, 67-68, 81-82, 82-83; gasthuismr. 1364-65; burgemr. 1365-66.

woonhuis:

te Marendorp 17 aug. 1356 (Ke. 493 f. 29v.); wrsch. de 2 hofsteden die hij daar aan de Mare bezat, verm. 14 feb. 1379, hierop verkocht Claas Jansz. Vos toen 18 s. 8 p.pay. rente aan Frank Diedwarenz. (Ga. 455 f. 74).

rentebezit:

* 9 okt. 1356 30 s.pay. op het huis en erf te Marendorp van Gerrit van Oyen, 25 aug. 1371 overgedragen aan de H. Geest (W. 1765 f. 13).

* 28 juli 1376 19 s. 4 p. 1 hallinc pay. pandrente op een huis en erf aan de Oude Rijn, 29 dec. 1376 overgedragen aan de H. Geest voor memoriediensten (W. 428 f. 38; Kam, 'Memorieboek', 175).

borgstelling:

14 dec. 1366 Hein Buser (Secr. 19 f. 9).

varia:

zegel: gevierendeeld, 2 en 4 geruit; een barensteel over het geheel (Ke. 669, 14 feb. 1355).

familie:

zijn zr. was Russent; verm. als erfgenaam van Griete Rollen, weduwe van Coen van Berchem; de verdere 7 erfgenamen waren in Zeeland woonachtig (RA. 41f, los, tussen f. 145 en v.); tr. 1e Alijd of Aagt (Kam, 'Memorieboek', 175). tr. 2e IJde. Zij bezat 10 s.g.g. rente op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht, verm. 31 dec. 1380 (Ke. 493 f. 70v.).

kinderen:

1. Rotaard IJsbrandsz.

functie:

H. Geestmr. 1378-79.

woonhuis:

aan de Rijn, verm. 26 juni 1381 (W. 428 f. 43).

familie:

tr. Katrijn (Kam, 'Memorieboek', p. 215). dochter:

a. Aagte Rotaardsdr.

(Kam 'Memorieboek', 215); woonde 16 feb. 1389 aan de Nieuwe Rijn (Secr. 84 f. 14). tr. 1e Floris Aarndsz., ovl. voor 6 mrt. 1407 (RA. 50 f. 60). tr. 2e wrsch. Dirk die Goede (Kam, 'Memorieboek', 215).

2. Nelle

(Kam, 'Memorieboek', 175).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl