vorige Buurt: 137.Oost Ossenland 139. West Ossenland volgende Buurt: 140.Klein van Macht

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de westerhelfte, bestaende in liij huysen / beginnende mette westsijde van Lobbesteech / lopende van de zelve stege langs de noortsijde van Marendorp tot aen Hogelantschekersstege tot aen de Achtergraft / mede aen de zuytsijde van Marendorp de huysen mettet houckhuys aen de Pankraeskercksteech beginnende / ende mettet huys van Jan Dircxz. Styen, genaemt de Hanekamp, eyndende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso - 17, 05-07-1612)

es geresolveert dat aen de westsijde van de Kerckstege de 2 eerste huysen / mitsgaders de huysinge van de Oude Lombart ende van de Drye Hammen bij dese gebuyrte van Oudt Barbarijen gevoucht sal werden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso, i.m. 02-09-1621)

Geschiedenis:

Op 05-07-1612 ontstaan als afsplitsing van de buurt Ossenland.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso - 17, 05-07-1612)

Op 02-09-1621 besluit het Gerecht om de eerste twee huizen aan de westzijde van de Hooglandsekerksteeg én de huizen, genaamd de Oude Lombart en De Drie Hammen aan West Ossenland te onttrekken en bij de buurt Oud Barbarije te voegen. Het 'contrabericht' van West Ossenland noemt ook deze huisnamen, maar spreekt verder over de oostzijde van de Kerksteeg en vertelt dat de huizen als van outs tot Oud Barbarije behoorden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso, zie ook Oud Barbarije)

Jan van Stipriaan Eliasz., 78 jaar en heer van West Ossenland, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 129 fol. 121, 10-09-1767)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Aeckeren, Claes Gillisz. van - 05-07-1612 s *
Aeckeren, Gerryt Claesz. van - 10-06-1621 1 v  
Dieninghen, Anthonis Pietersz. van - 07-03-1647 1  
Bulcken, Pieter van den - 19-01-1662 1 v  
Bateman, Pieter - 20-09-1685 2  
Wolphen, Rudolph van - 18-01-1694 1 v  
Hacko, Daniel - 18-04-1695 2 v  
Verheyck, Hendrick - 15-04-1723 3 v  
Mooyweer, Willem - 05-03-1733 1  
Stipperiaan, Jan (Eliasz.) van - 10-10-1748 1 o *
Kopinck, Johan Philip - 24-09-1767 1  
Heuvel, Hendrik van den - 06-09-1781 1 v  
Peltenburg, Pieter Czn. - 16-05-1793 1  
Ulden, Bart van - 25-02-1796 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl