bis_1502_voornaam Leiden 1502

Vermogensbelasting

Gegevens per
Voornaam
bis_1502_voornaam

 

 

 

Z Voornaam:A B
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 53v 52 Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
2 31v 76 Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
3 47v 58 Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
4 37v 56 Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
5 35v 68 Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
6 37v 43 Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
7 34r 88 Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
8 34v 1 Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
9 33v 52 Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
10 35r 29 Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
11 39r 25 Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
12 31r 56 Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
13 41v 13 Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
14 52v 84 Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
15 32v 82 Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
16 41v 40 Vleeshuis Adriaen Mast -- 1,50      
17 38r 83 Rapenburg Adriaen Moeyt -- 0,00   was 3, pauper
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
18 38v 10 Zevenhuizen Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) -- 90,00   met haar kinderen  
19 41r 65 Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
20 30v 25 Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
21 32v 76 Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
22 44r 40 Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
23 41v 12 Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
24 41r 10 Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
25 39v 67 Zevenhuizen Aechte van Leyden, (=77) -- 8,00   was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens'  
26 31v 8 Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer 'hoir broeder is uyter stede'  
27 47v 68 Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
28 54r 20 Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
29 39v 66 Zevenhuizen Aeff Heertgen, weduwe (van) -- 0,75      
30 53r 24 Overmare Rijnzijde Aeff Heynrick, weduwe (van) -- 0,75      
31 48v 30 Nicolaasgracht Aeffgen Potter -- 0,75   met haar dochter  
32 44v 59 Burgstreng AelBaerent van Noorde -- 1,00      
33 35r 42 Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
34 34v 6 Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
35 39r 37 Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
36 47v 51 Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
37 40r 2 Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
38 51r 15 Marendorp Landzijde Aernt Copheyn -- 2,50   en zijn zoon Wolbrand  
39 32r 34 Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
40 32v 74 Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
41 47r 16 Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
42 34r 92 Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
43 45v 16 Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
44 47r 23 Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
45 42r 20 Gasthuis Aernt Heerman -- 15,00      
46 31v 3 Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
47 33v 67 Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
48 37v 32 Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
49 34v 14 Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
50 44r 50 Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
51 53r 18 Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
52 35r 43 Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
53 48r 4 Nicolaasgracht Aernt Potter -- 1,00      
54 51v 33 Marendorp Landzijde Aernt van Ryn -- 5,00      
55 43v 8 Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2, gestorven  
56 35r 19 Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
57 32v 79 Wanthuis Aerst in den Hellem -- 2,50      
58 42v 28 Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
59 46r 64 Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
60 42v 48 Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
61 46v 74 Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
62 50v 63 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
63 50r 23 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
64 43r 65 Gasthuis Albrecht den Hertog -- 2,50      
65 50v 59 Marendorp Rijnzijde Albrecht den Hertog -- 0,75      
66 34r 93 Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
67 33r 20 Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
68 31r 50 Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
69 45r 6 Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
70 49v 6 Marendorp Rijnzijde Alffert en Yde, gezusters -- 3,00      
71 50r 11 Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
72 54r 26 Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
73 43v 14 Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
74 48r 15 Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
75 43v 19 Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
76 30r 8 Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
77 50v 50 Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
78 44r 53 Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
79 40r 78 Zevenhuizen Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) -- 14,00      
80 39r 39 Zevenhuizen Alyd van Leeuwen -- 0,00   was 3, pauper  
81 50r 36 Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
82 37r 29 Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
83 37v 42 Rapenburg Alydt den Dolphyn -- 0,50      
84 42v 42 Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
85 47r 13 Gansoord Alydt Hugen, weduwe (van) -- 1,00   met haar dochter Marytgen  
86 45r 95 Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
87 30r 12 Wolhuis Alydt Mathys, weduwe (van) -- 1,00      
88 52r 75 Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
89 41v 17 Vleeshuis Alydt Stryckelinc -- 6,00   en Aerst van Werve  
90 53r 25 Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
91 40r 10 Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
92 48v 35 Nicolaasgracht Alydten Florys Potter, weduwe (van) -- 1,00      
93 44r 29 Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
94 36r 105 Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
95 47r 37 Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
96 43v 3 Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
97 35r 20 Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
98 32v 58 Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
99 50r 28 Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
100 32v 63 Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
     

 

 

A Voornaam:B C
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 40v 29 Over 't Hof Baeffgen -- 4,00      
2 43r 81 Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
3 40v 23 Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
4 36r 91 Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
5 45v 43 Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
6 50v 72 Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
7 42r 3 Gasthuis Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw -- 10,00      
8 35v 55 Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
9 41v 33 Vleeshuis Baerte van Bosch -- 6,00   'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4'  
10 46r 71 Kerkvierendeel Baerte Verhouts -- 1,00      
11 41r 58 Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
12 43r 60 Gasthuis Barbara en Lysbet, gezusters -- 1,20      
13 44r 43 Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
14 34r 68 Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
15 37v 40 Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
16 31v 77 Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
17 41v 41 Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
18 54r 6 Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
19 52r 52 Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
20 33r 33 Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
21 37v 33 Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
22 37r 8 Rapenburg Bette Nagels -- 1,00      
23 41r 61 Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
24 31r 66 Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
25 37r 25 Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
26 39v 45 Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
27 35r 36 Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
28 46r 48 Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
29 37v 46 Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
30 44r 47 Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
31 35v 69 Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
32 35r 30 Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
33 53r 36 Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
34 32v 72 Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
35 52v 1 Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
36 41r 63 Over 't Hof Bruyninck Heerman -- 0,00   'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
37 39r 13 Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 15,00      
38 33r 2 Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
39 52r 69 Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
     

 

 

B Voornaam:C D
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 40r 9 Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
2 46v 82 Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
3 46r 51 Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
4 32r 49 Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
5 34v 4 Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
6 46v 85 Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
7 51v 23 Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
8 45v 42 Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
9 53v 60 Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
10 36v 24 Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
11 32r 37 Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
12 35v 73 Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
13 39v 63 Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
14 44r 49 Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
15 44v 69 Burgstreng Claes de Man -- 8,00      
16 46r 66 Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
17 31v 73 Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6 , uuter stede  
18 31v 18 Wanthuis Claes die Best -- 6,00      
19 49v 97 Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
20 30v 19 Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
21 42v 36 Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
22 42v 54 Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
23 49r 69 Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
24 52v 82 Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
25 54r 32 Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
26 52r 66 Marendorp Landzijde Claes Douwe -- 10,00      
27 36v 1 Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
28 53r 41 Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
29 33v 59 Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
30 34r 70 Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
31 41r 1 Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
32 44v 73 Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
33 37r 12 Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
34 47r 11 Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
35 45r 13 Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
36 38v 99 Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
37 40v 36 Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
38 49r 56 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
39 49r 89 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
40 30v 36 Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
41 31r 46 Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
42 34v 9 Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
43 40r 81 Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
44 46r 69 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
45 46v 87 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
46 46v 2 Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
47 37v 37 Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
48 31r 47 Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
49 33r 6 Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
50 36r 93 Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
51 37r 26 Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
52 41v 38 Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
53 47v 65 Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
54 49r 86 Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
55 51r 17 Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
56 51v 35 Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
57 53r 34 Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
58 39v 57 Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
59 35r 21 Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
60 33v 38 Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
61 35v 72 Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
62 52v 11 Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
63 49r 72 Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
64 31r 44 Wolhuis Claes Mast -- 0,75      
65 46r 57 Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
66 39v 60 Zevenhuizen Claes Moeyt -- 1,00      
67 37v 61 Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
68 31v 75 Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
69 37r 4 Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
70 44v 62 Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
71 31r 52 Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
72 49r 70 Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
73 42v 52 Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
74 30v 35 Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
75 47v 61 Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
76 36r 83 Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
77 40r 5 Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
78 36r 82 Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
79 48r 70 Gansoord Claes van Bancken -- 3,00      
80 39v 73 Zevenhuizen Claes van Duysen -- 2,50      
81 42v 32 Gasthuis Claes van Thienden -- 0,60      
82 33v 36 Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
83 40r 80 Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
84 36v 11 Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
85 43v 5 Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
86 30v 22 Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
87 32v 64 Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
88 35r 24 Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
89 48v 24 Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
90 48v 29 Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
91 52v 83 Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
92 39v 59 Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
93 47r 8 Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
94 51r 76 Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
95 39v 51 Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
96 42r 25 Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
97 42v 31 Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
98 44r 30 Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
99 53r 38 Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
100 33r 12 Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
101 52v 4 Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
102 36v 23 Levendaal Clement de voller voller 0,50      
103 33v 55 Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
104 32r 40 Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
105 35r 35 Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
106 34v 2 Nieuwland Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) -- 60,00   met haar kinderen  
107 31v 14 Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
108 50r 30 Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
109 48r 13 Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
110 51v 32 Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
111 36v 9 Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
112 34r 86 Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
113 44v 85 Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
114 33r 31 Hogewoerd Cornelis Claesz. Oosterling -- 1,00      
115 37v 39 Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
116 42r 19 Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
117 43r 78 Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
118 48r 74 Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
119 50r 18 Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
120 51r 19 Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
121 41v 34 Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
122 42v 30 Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
123 31v 6 Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
124 50r 13 Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
125 51v 37 Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
126 43r 61 Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
127 38r 76 Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
128 31r 70 Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
129 42r 26 Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
130 32v 60 Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
131 50v 46 Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
132 46r 56 Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
133 53v 58 Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
134 54r 8 Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
135 37r 23 Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
136 47v 66 Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
137 37r 30 Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
138 41r 2 Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
139 45r 91 Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
140 41v 26 Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
141 39v 64 Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
142 54r 21 Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
143 35r 41 Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
144 46v 80 Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
145 47v 47 Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
146 36r 96 Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
147 44v 66 Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
148 43r 73 Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
149 39v 72 Zevenhuizen Cornelis Heerman -- 8,00      
150 45v 36 Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
151 32r 43 Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
152 37r 27 Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
153 49r 58 Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
154 34v 100 Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
155 38v 107 Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
156 48v 39 Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
157 41v 30 Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
158 34r 83 Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
159 43r 58 Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
160 43v 16 Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
161 48v 44 Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
162 51r 21 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
163 51v 22 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
164 36v 14 Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
165 31v 15 Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
166 42r 21 Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
167 30v 31 Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
168 35v 53 Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
169 38r 70 Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
170 39r 11 Zevenhuizen Cornelis Mast -- 12,00   met zijn kinderen  
171 44r 36 Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
172 39r 34 Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
173 48r 9 Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
174 53r 28 Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
175 31v 20 Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
176 52r 58 Marendorp Landzijde Cornelis van der Goude -- 28,00      
177 36v 22 Levendaal Cornelis van Zoetermeer -- 1,80      
178 40r 18 Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
179 48v 54 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
180 49r 65 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
181 37r 10 Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
182 44r 46 Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
183 31r 59 Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
184 32r 24 Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
     

 

 

C Voornaam:D E
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 33r 14 Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
2 31r 65 Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
3 38r 81 Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
4 32r 51 Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
5 43r 75 Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
6 41r 11 Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
7 32r 30 Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
8 46v 73 Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
9 46r 63 Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
10 45r 10 Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
11 41r 64 Over 't Hof David, meester -- 1,50      
12 51v 29 Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
13 36r 86 Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
14 52v 93 Marendorp Landzijde Dieuwer Bouwen, weduwe (van) -- 1,00   met haar zwager Garbrant  
15 51r 11 Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
16 52r 55 Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
17 53r 19 Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
18 40v 45 Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
19 35v 46 Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
20 39v 52 Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
21 47r 9 Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
22 49v 91 Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
23 32v 73 Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
24 32v 80 Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
25 36v 27 Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
26 39r 12 Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
27 45r 2 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
28 46v 90 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
29 41v 35 Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
30 35r 33 Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
31 30v 37 Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
32 38v 94 Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
33 39r 15 Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
34 45v 28 Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
35 46v 77 Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
36 51r 2 Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
37 53v 55 Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
38 43r 67 Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
39 50v 58 Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
40 51r 10 Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
41 43v 10 Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
42 53r 32 Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
43 46v 6 Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
44 32v 54 Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
45 33r 22 Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
46 35r 31 Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
47 36r 89 Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
48 42v 27 Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
49 48v 43 Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
50 48r 71 Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
51 50r 32 Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
52 47r 14 Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
53 48v 38 Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
54 36v 6 Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
55 36r 80 Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
56 47r 12 Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
57 42v 44 Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
58 38r 77 Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
59 34v 8 Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
60 38r 66 Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
61 49r 63 Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
62 49v 90 Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
63 36v 15 Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
64 45r 92 Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
65 46v 5 Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
66 39r 29 Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
67 49r 74 Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
68 54v 39 Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
69 52v 7 Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
70 39v 44 Zevenhuizen Dirck van Bakenesse -- 8,00      
71 34r 74 Hogewoerd Dirck van Bossch -- 3,00      
72 53r 20 Overmare Rijnzijde Dirck van Delft -- 16,00   met zijn broer  
73 30r 9 Wolhuis Dirck van Honthorst -- 18,00      
74 39v 43 Zevenhuizen Dirck van Leeuwen -- 2,00   met zijn schoonzuster  
75 40v 24 Over 't Hof Dirck van Toll -- 1,00      
76 51v 28 Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 3,00      
77 43v 25 Burgstreng Dirck van Werve -- 24,00      
78 49v 94 Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
79 54r 10 Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
80 46r 50 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
81 46v 89 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
82 32v 53 Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
83 42v 51 Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
84 33r 11 Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
85 31v 19 Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
86 40r 12 Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
87 38v 4 Zevenhuizen Dirckgen van Leyden -- 0,60      
88 34r 78 Hogewoerd Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) -- 30,00   met haar kinderen  
89 40r 17 Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
     

 

 

D Voornaam:E F
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 30v 28 Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
2 49v 8 Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
3 32r 32 Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
4 42v 39 Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
5 40v 20 Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
6 46r 60 Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
7 38v 2 Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
8 33v 56 Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
9 34r 69 Hogewoerd Ermgaert van Berge -- 3,00      
10 41v 29 Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
11 53v 57 Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
12 50r 33 Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
13 42v 33 Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
14 36r 100 Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
15 36v 17 Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
16 34r 80 Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
17 47v 50 Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
18 35v 65 Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
19 37v 50 Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
20 37r 16 Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
21 38r 93 Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
22 38v 100 Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
23 48v 46 Nicolaasgracht Ewout Spint -- 1,00      
24 34r 95 Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
25 47r 34 Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
26 47v 53 Gansoord Ewout van Santen -- 8,00   met zijn kinderen  
27 40r 1 Over 't Hof Ewout Vos -- 4,00      
28 52r 79 Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
29 45r 11 Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
30 34v 5 Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
     

 

 

E Voornaam:F G
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 33v 46 Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
2 35r 39 Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
3 49r 57 Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
4 40v 49 Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
5 41r 7 Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
6 38r 89 Rapenburg Florys Heerman -- 6,00   'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
7 31r 49 Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
8 53v 54 Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
9 34v 112 Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
10 52r 71 Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
11 35v 52 Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
12 44r 56 Burgstreng Florys van Bosch -- 16,00      
13 54r 15 Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
14 30v 26 Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
15 45v 44 Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
16 45r 8 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
17 45v 40 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
18 34v 10 Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
19 51v 31 Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
20 33v 53 Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
21 35v 64 Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
22 39v 62 Zevenhuizen Fye Claes Mast, weduwe (van) -- 1,00      
     

 

 

F Voornaam:G H
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 34r 87 Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
2 48r 16 Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
3 51v 46 Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
4 39r 16 Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
5 40v 31 Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
6 49v 98 Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
7 33v 37 Hogewoerd Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) -- 2,00      
8 44v 79 Burgstreng Geertrude Geryt Buytewech -- 26,00      
9 45v 29 Kerkvierendeel Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) -- 12,00      
10 47v 48 Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
11 50v 44 Marendorp Rijnzijde Geertrude Hillebrand, weduwe (van) -- 0,75      
12 39v 75 Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
13 38v 1 Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
14 48r 11 Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
15 54v 34 Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
16 44r 42 Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
17 45v 17 Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
18 48v 22 Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
19 44r 51 Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
20 50v 53 Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
21 32v 84 Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
22 30v 34 Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
23 33v 51 Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
24 39v 46 Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
25 43r 72 Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
26 52r 72 Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
27 49r 66 Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
28 49r 84 Nicolaasgracht Geryt Blok -- 0,75      
29 48r 3 Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
30 32r 27 Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
31 35r 17 Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
32 46v 81 Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
33 53r 33 Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
34 44v 72 Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
35 46v 78 Kerkvierendeel Geryt Codde -- 1,50      
36 43v 23 Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
37 32r 23 Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
38 44v 58 Burgstreng Geryt de Man -- 6,00      
39 39r 27 Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
40 31r 71 Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
41 37v 55 Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
42 31r 51 Wolhuis Geryt den Engelsman -- 0,60      
43 46r 45 Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
44 48v 45 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
45 49r 88 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
46 35v 58 Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
47 49v 93 Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
48 44v 57 Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
49 50r 29 Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
50 38v 105 Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
51 41r 3 Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
52 46v 83 Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
53 51v 36 Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
54 34v 102 Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
55 44v 67 Burgstreng Geryt Heye -- 42,00      
56 51v 24 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
57 52v 85 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
58 50v 66 Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
59 34r 77 Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
60 34r 76 Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
61 37v 60 Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
62 31v 7 Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
63 35v 47 Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
64 47r 22 Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
65 47r 31 Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
66 47r 30 Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
67 32r 28 Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
68 30v 23 Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
69 37v 54 Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
70 50r 38 Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
71 51v 49 Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
72 51v 25 Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
73 32r 45 Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
74 46r 67 Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
75 51r 1 Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
76 52v 3 Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
77 35v 61 Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
78 35r 44 Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
79 52r 64 Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
80 40r 85 Zevenhuizen Geryt Roest -- 8,00      
81 35r 22 Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
82 37r 22 Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
83 37v 52 Rapenburg Geryt van der Hoeff -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
84 51v 43 Marendorp Landzijde Geryt van Leeuwen -- 1,80      
85 52r 61 Marendorp Landzijde Geryt van Toll -- 1,50      
86 52v 12 Overmare Rijnzijde Geryt van Woerden -- 4,00   met weeskinderen  
87 41v 32 Vleeshuis Geryt Vinck -- 14,00      
88 43r 68 Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
89 48r 2 Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
90 50v 57 Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
91 47r 7 Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
92 50r 27 Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
93 51v 51 Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
94 51r 3 Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
95 44v 82 Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
96 37v 34 Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
97 34r 71 Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
98 47v 46 Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 24,00      
99 30r 4 Wolhuis Ghysbrecht van Scarpenzeel -- 1,00      
100 40r 84 Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
101 38v 104 Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
102 50v 47 Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
103 34v 105 Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
104 46v 75 Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
105 40v 35 Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
106 44r 31 Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
107 54v 36 Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
108 48v 36 Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
109 31r 61 Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
110 40r 82 Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
111 31v 4 Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
112 48r 78 Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
113 33v 62 Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
114 39v 49 Zevenhuizen Griete Aernt, weduwe (van) -- 1,20   met haar dochter  
115 38r 62 Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
116 53v 4 Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
117 47v 57 Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
118 41r 57 Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
119 40v 28 Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
120 36r 85 Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
121 52v 81 Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
122 44v 81 Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
123 49v 5 Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
     

 

 

G Voornaam:H J
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31r 64 Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
2 35v 57 Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
3 43r 79 Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
4 41v 28 Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
5 30v 39 Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
6 54v 33 Overmare Landzijde Haze Roeloff, weduwe (van) -- 0,60      
7 30v 21 Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
8 38v 6 Zevenhuizen Haze, jonkvrouw -- 0,75   met haar moeder  
9 38r 92 Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
10 32r 33 Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
11 39v 58 Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
12 39v 61 Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
13 47r 26 Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
14 53r 27 Overmare Rijnzijde Herman van Aken -- 1,00      
15 53v 2 Overmare Landzijde Herman van Vliet -- 1,00      
16 45v 21 Kerkvierendeel Herman, meester -- 1,20      
17 33r 19 Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
18 49v 107 Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
19 50r 21 Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
20 42v 47 Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
21 32v 77 Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
22 34v 106 Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
23 36r 97 Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
24 43r 62 Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
25 36v 20 Levendaal Heynrick Beyerman -- 1,00      
26 37r 31 Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
27 42r 9 Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
28 38v 110 Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
29 50r 34 Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
30 30v 14 Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
31 36v 10 Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
32 33r 21 Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
33 38v 95 Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
34 44r 54 Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
35 47v 45 Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
36 46v 86 Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
37 38v 7 Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
38 48r 18 Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
39 35r 15 Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
40 48v 47 Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
41 37r 2 Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
42 44r 37 Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
43 48v 37 Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
44 33r 15 Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
45 33v 60 Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
46 47r 15 Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
47 32v 65 Wanthuis Heynrick Paedze -- 20,00      
48 34v 11 Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
49 44r 35 Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
50 53v 1 Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
51 39r 40 Zevenhuizen Heynrick Schot -- 0,50      
52 31v 17 Wanthuis Heynrick van Alckemade -- 12,00      
53 49r 60 Nicolaasgracht Heynrick van Blaeuwen, mijnheer -- 0,75      
54 33r 30 Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
55 32v 59 Wanthuis Heynrick van Leeuwen -- 2,00      
56 40v 48 Over 't Hof Heynrick van Maastricht -- 9,00      
57 53v 47 Overmare Rijnzijde Heynrick van Naerden -- 0,60      
58 41v 14 Vleeshuis Heynrick van Wassenaar -- 1,80      
59 42v 45 Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
60 44v 86 Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
61 52r 54 Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
62 50v 49 Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
63 46r 54 Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
64 54r 30 Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
65 42r 11 Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
66 38r 74 Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
67 38v 96 Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
68 37r 18 Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
69 40r 19 Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
70 34v 12 Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
71 53r 26 Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
72 32r 41 Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
73 34r 84 Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
74 48v 34 Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
75 30r 3 Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
76 41v 31 Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
77 38r 64 Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
78 39v 56 Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
79 36r 90 Nieuwland Huge Koedyck -- 0,75   [not.TB: in die Molenstege]  
80 32v 52 Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
81 52r 60 Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
82 45v 22 Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
83 36v 28 Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
84 43r 66 Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
85 31v 13 Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
86 51r 7 Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
87 32r 36 Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
88 35v 78 Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
89 37r 3 Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
     

 

 

H Voornaam:J K
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 39r 20 Zevenhuizen Jacop "jonge" Tuyninck -- 3,00      
2 39r 19 Zevenhuizen Jacop "oude" Tuyninck -- 12,00      
3 45v 31 Kerkvierendeel Jacop (Alydt) de Haze, moeder van -- 0,75      
4 41v 39 Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
5 38v 97 Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
6 36r 106 Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
7 52r 67 Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
8 50r 25 Marendorp Rijnzijde Jacop Bennen, weduwe (van) -- 3,00   met haar kinderen  
9 39r 23 Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
10 45v 37 Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
11 46r 70 Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
12 50v 48 Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
13 43r 70 Gasthuis Jacop de Haze -- 17,00      
14 31r 67 Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
15 32r 29 Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
16 33v 48 Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
17 35r 32 Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
18 47v 67 Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
19 35r 16 Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
20 35v 56 Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
21 49v 105 Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
22 53v 61 Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
23 30r 6 Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
24 31r 62 Wolhuis Jacop Hagen -- 0,60      
25 41v 19 Vleeshuis Jacop Hagen -- 0,60      
26 38r 68 Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
27 39v 77 Zevenhuizen Jacop Heerman -- 42,00   met zijn moeder en zuster  
28 35v 67 Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
29 33v 42 Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
30 49r 83 Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
31 39v 42 Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
32 35v 62 Nieuwland Jacop in Den Ramen -- 3,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
33 37r 19 Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
34 38r 72 Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
35 38r 90 Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
36 42v 55 Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
37 44v 77 Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
38 35r 38 Nieuwland Jacop Leeuw -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
39 34r 97 Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
40 30v 15 Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
41 50r 41 Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
42 43r 56 Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
43 36v 18 Levendaal Jacop Mouback -- 0,50      
44 33v 35 Hogewoerd Jacop Nuweveen, zoon van -- 3,00      
45 35v 74 Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
46 47r 32 Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
47 48v 50 Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
48 45r 5 Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
49 35r 23 Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
50 31v 10 Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
51 45v 25 Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
52 30v 24 Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
53 38r 67 Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
54 30v 40 Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
55 50r 40 Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
56 38r 87 Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
57 48r 17 Nicolaasgracht Jacop van Arkel -- 2,00      
58 50v 64 Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
59 40v 33 Over 't Hof Jacop van Bosschuysen -- 54,00      
60 47v 55 Gansoord Jacop van der Gracht -- 36,00      
61 50r 16 Marendorp Rijnzijde Jacop van Noorde -- 0,00   'als in de voirgaende rekeningen'  
62 39r 41 Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
63 39r 28 Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
64 48v 41 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
65 48v 53 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
66 49r 75 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
67 53v 45 Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
68 33r 18 Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
69 45v 32 Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
70 48r 12 Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
71 34r 85 Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
72 44r 44 Burgstreng Jan "de oude" van Noorde -- 3,00      
73 36r 92 Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
74 53r 35 Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
75 37v 59 Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
76 30r 10 Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
77 31r 69 Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
78 32v 70 Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
79 34v 110 Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
80 50v 52 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
81 34v 13 Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
82 51r 74 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
83 53v 44 Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
84 32v 55 Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
85 31r 53 Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
86 33r 8 Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
87 38r 65 Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
88 39r 21 Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
89 49v 4 Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
90 51v 44 Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
91 53r 16 Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
92 35v 71 Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
93 47r 29 Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
94 46v 79 Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
95 39v 74 Zevenhuizen Jan Conincx, zoon van -- 20,00      
96 36r 99 Nieuwland Jan Craen -- 0,00   was 0,75 'uyter stede'
[not.TB: opte Vliet]
 
97 47r 33 Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
98 38v 3 Zevenhuizen Jan de Bruynen, dochter van -- 0,50      
99 40r 16 Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
100 42r 10 Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
101 42v 41 Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
102 46r 49 Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
103 50r 24 Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
104 38r 69 Rapenburg Jan de Vriese -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
105 36r 87 Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
106 37v 57 Rapenburg Jan de Wilde -- 3,00   met zijn vrouw: wwe Willem Lourijsz en haar kind
[not.TB: in die Blaustege]
 
107 51r 73 Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
108 52r 56 Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
109 32r 50 Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
110 54r 25 Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
111 35r 40 Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
112 40r 14 Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
113 42r 5 Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
114 44v 63 Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
115 48v 31 Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
116 49v 101 Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
117 50r 14 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
118 50v 71 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
119 51v 27 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
120 52r 70 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
121 52r 77 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
122 43r 63 Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
123 39r 17 Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
124 42r 23 Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
125 45r 90 Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
126 39v 53 Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
127 53r 13 Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
128 37v 45 Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6 , pauper  
129 45v 35 Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
130 30v 17 Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
131 34r 91 Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
132 33r 23 Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
133 34r 89 Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
134 45r 9 Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
135 50r 35 Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
136 34r 73 Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
137 35r 28 Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
138 37r 14 Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
139 46v 4 Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
140 36v 8 Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
141 33r 27 Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
142 33r 9 Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
143 47v 62 Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
144 40v 32 Over 't Hof Jan Heerman -- 6,00      
145 33v 47 Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
146 52v 2 Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
147 34v 107 Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
148 39r 35 Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
149 35v 59 Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
150 37r 1 Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
151 41v 20 Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
152 50r 10 Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
153 53v 53 Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
154 39r 30 Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
155 34v 104 Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
156 38v 111 Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
157 52v 86 Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
158 54r 7 Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
159 33r 1 Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
160 32v 78 Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
161 33r 28 Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
162 33v 40 Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
163 35r 45 Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
164 35v 49 Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
165 37v 44 Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
166 38r 85 Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
167 39v 54 Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
168 40v 25 Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
169 45v 26 Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
170 47r 20 Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
171 48v 27 Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
172 49r 64 Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
173 49v 2 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
174 50r 37 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
175 54r 13 Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
176 50v 56 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
177 51r 8 Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
178 36v 16 Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
179 44r 45 Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
180 53v 51 Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
181 38v 5 Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
182 30r 5 Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
183 49r 81 Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
184 46v 84 Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
185 36r 98 Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
186 45r 1 Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
187 31r 60 Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
188 31v 12 Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
189 30v 41 Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
190 54v 38 Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
191 34v 7 Nieuwland Jan Paedze -- 30,00      
192 31r 54 Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
193 37r 11 Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
194 47v 54 Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
195 39v 68 Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
196 31r 48 Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
197 33r 10 Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
198 42r 6 Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
199 44r 32 Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
200 51r 4 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
201 51v 34 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
202 45r 7 Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
203 39v 70 Zevenhuizen Jan Post -- 0,75      
204 51v 38 Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
205 43v 1 Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
206 44v 75 Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
207 39r 18 Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
208 52v 89 Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
209 34r 96 Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
210 32r 46 Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
211 48r 19 Nicolaasgracht Jan van Arkel -- 0,80      
212 37v 35 Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0,00   was 2  
213 49r 77 Nicolaasgracht Jan van Culenburch -- 2,00      
214 42r 16 Gasthuis Jan van der Boichorst -- 15,00      
215 42r 17 Gasthuis Jan van der Boichorst, weeskinderen -- 0,00   blank  
216 53v 48 Overmare Rijnzijde Jan van der Duyn -- 0,75      
217 48v 21 Nicolaasgracht Jan van der Goude -- 0,75      
218 40v 21 Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
219 37r 13 Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
220 37r 9 Rapenburg Jan van Diest -- 1,50      
221 54r 14 Overmare Landzijde Jan van Dorp -- 2,50      
222 41v 18 Vleeshuis Jan van Grieken -- 16,00      
223 53r 21 Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
224 31v 1 Wanthuis Jan van Honthorst -- 12,00      
225 38v 8 Zevenhuizen Jan van Leyden -- 7,00      
226 30r 7 Wolhuis Jan van Lochorst, weduwe (van) -- 48,00   met haar kinderen  
227 49v 7 Marendorp Rijnzijde Jan van Lynde -- 1,00      
228 40r 79 Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
229 36v 2 Levendaal Jan van Oes -- 0,50      
230 44v 80 Burgstreng Jan van Santen -- 9,00      
231 47r 24 Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
232 53v 43 Overmare Rijnzijde Jan van Schengen -- 1,60      
233 36v 5 Levendaal Jan van Tilburg, Jonge -- 0,75      
234 33r 5 Hogewoerd Jan van Toll -- 4,00   met zijn vrouw  
235 41v 22 Vleeshuis Jan van Wesip, meester -- 2,00      
236 41r 56 Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 30,00      
237 43v 7 Burgstreng Jan van Zijl, weeskinderen -- 4,00      
238 37v 47 Rapenburg Jan van Zwieten -- 60,00      
239 32v 66 Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
240 41r 4 Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
241 33v 65 Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
242 36v 12 Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
243 39r 26 Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
244 39v 55 Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
245 42r 22 Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
246 42v 34 Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
247 42v 40 Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
248 47v 43 Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
249 49r 82 Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
250 43v 21 Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
251 36v 3 Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
252 36r 84 Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
253 37r 21 Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
254 45v 14 Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
255 33v 66 Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
256 45r 97 Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
257 37r 7 Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
258 36v 4 Levendaal Jan, meester voller 0,60      
259 49v 108 Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
260 41r 62 Over 't Hof Janne van der Mye -- 1,50      
261 42r 2 Gasthuis Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw -- 60,00   (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)'  
262 32r 47 Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
263 46r 58 Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
264 39r 38 Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
265 52r 80 Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
266 50v 51 Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
267 42r 14 Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
268 34r 75 Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
269 36r 103 Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
270 32v 57 Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
271 53r 23 Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
272 47r 21 Gansoord Joest van Bossch -- 1,20      
273 45r 12 Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
274 36v 7 Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
275 40r 83 Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
276 43v 17 Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
     

 

 

J Voornaam:K L
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31v 11 Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
2 54r 12 Overmare Landzijde Katryn -- 2,00   met drie zonen en een dochter  
3 33v 50 Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
4 41r 55 Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
5 44r 41 Burgstreng Katryn Daniel van Tetroede, weduwe (van) -- 18,00      
6 39r 24 Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
7 39r 22 Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
8 45v 38 Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
9 46v 3 Gansoord Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) -- 1,00      
10 51r 5 Marendorp Landzijde Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) -- 2,00      
11 43v 4 Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
12 41r 8 Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
13 41v 27 Vleeshuis Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) -- 2,00      
14 43r 59 Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
15 49r 61 Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
16 43r 69 Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
17 46r 65 Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
18 40v 27 Over 't Hof Katryn Phillips, weduwe (van) meester -- 5,00      
19 41r 51 Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
20 40v 40 Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
21 38r 86 Rapenburg Katryn Symon Paedze, weduwe (van) -- 7,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
22 39v 71 Zevenhuizen Katryn van der Does -- 1,00   met haar dochter  
23 40v 47 Over 't Hof Katryn van Egmonde -- 6,00      
24 53r 17 Overmare Rijnzijde Katryn van Oeyen -- 1,00   met haar dochter  
25 40r 13 Over 't Hof Katryn Wiggers -- 1,50      
26 48v 48 Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
27 42r 15 Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
28 43r 83 Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
29 48r 7 Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
30 51r 20 Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
31 36v 29 Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
32 48r 8 Nicolaasgracht Kerstant van Bodegraven -- 1,00      
33 54r 9 Overmare Landzijde Kerstyne van Tetroede -- 24,00      
34 41r 6 Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
35 45r 3 Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
36 54r 17 Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
37 40r 11 Over 't Hof Koen van Bosschuysen -- 6,00      
     

 

 

K Voornaam:L M
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 42r 24 Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
2 32v 69 Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
3 34r 90 Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
4 34r 72 Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
5 37r 6 Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
6 32v 68 Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
7 30v 29 Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
8 51r 13 Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
9 51r 14 Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
10 46v 72 Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
11 53r 37 Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
12 42v 37 Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
13 32r 35 Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
14 36r 81 Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
15 40v 22 Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
16 34r 82 Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
17 51r 75 Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
18 51v 39 Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
19 34v 111 Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
20 32v 67 Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
21 49v 104 Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
22 43v 22 Burgstreng Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen -- 24,00   met haar zoon Phillip van der Laen  
23 45v 33 Kerkvierendeel Lysbet Albrecht, weduwe (van) -- 3,00      
24 32r 25 Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
25 50r 17 Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
26 33v 49 Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
27 52v 92 Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
28 45v 23 Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
29 52r 78 Marendorp Landzijde Lysbet Florys -- 0,75   met haar zoon Willem Florysz.  
30 32r 48 Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
31 32v 61 Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
32 44r 34 Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
33 35v 54 Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
34 38r 84 Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
35 44v 68 Burgstreng Lysbet Monnicx -- 2,00      
36 49r 55 Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
     

 

 

L Voornaam:M N
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 51r 6 Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
2 39v 47 Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
3 42r 8 Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
4 37r 28 Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
5 47r 35 Gansoord Machteld Oudtgert, weduwe (van) -- 4,00      
6 52v 9 Overmare Rijnzijde Machteld Phillip, weduwe (van) -- 0,80      
7 45r 94 Burgstreng Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) -- 24,00   -,-  
8 43v 20 Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
9 41v 16 Vleeshuis Magdalena Doe, weduwe (van) -- 0,75      
10 33r 26 Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
11 33v 61 Hogewoerd Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) -- 6,00      
12 38v 98 Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
13 40v 39 Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
14 43v 15 Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
15 37v 53 Rapenburg Marie de Vriese -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
16 49v 106 Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
17 32r 31 Wanthuis Marie Joesten, weduwe (van) -- 1,00      
18 38r 80 Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
19 39r 14 Zevenhuizen Marie Spruyts, jonkvrouw -- 13,33   'als in de voirgaende rekeningen'  
20 32r 39 Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
21 33r 29 Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
22 45v 20 Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
23 46r 52 Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
24 42v 38 Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
25 34v 99 Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
26 38r 71 Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
27 42v 53 Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
28 39r 33 Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
29 44v 83 Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
30 44v 84 Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
31 46r 59 Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
32 50r 15 Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
33 53v 50 Overmare Rijnzijde Martyn Tielman -- 0,75      
34 52v 10 Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
35 46r 46 Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
36 40v 43 Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
37 46r 55 Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
38 33v 39 Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
39 31v 74 Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
40 54r 23 Overmare Landzijde Marytgen Govert, weduwe (van) -- 0,75      
41 40v 41 Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
42 42v 43 Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
43 40v 42 Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
44 52r 73 Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
45 42v 49 Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
46 35v 77 Nieuwland Marytgen Schouten -- 0,60   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
47 47v 63 Gansoord Marytgen van Dam -- 26,00   met haar kinderen  
48 30v 18 Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
49 42r 12 Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
50 52r 59 Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
51 52v 91 Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
52 31v 9 Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
53 34v 109 Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
54 30v 42 Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
55 35r 26 Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
56 33r 16 Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
57 40v 30 Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
58 49r 85 Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
59 39r 32 Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
60 50v 45 Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
61 36r 102 Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
62 43r 64 Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
63 41v 37 Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
64 38v 103 Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
65 32v 81 Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
66 35v 79 Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
67 45r 96 Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
68 43v 26 Burgstreng Michiel van Tetroede -- 15,00      
69 47v 39 Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
70 38r 88 Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
     

 

 

M Voornaam:N O
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 45r 98 Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
2 51v 40 Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
3 44v 61 Burgstreng Nanne Paedze -- 108,00   met zijn zoon  
4 39v 69 Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
5 38v 9 Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
6 48r 75 Gansoord Neel "Jonge" Potte -- 1,60      
7 47v 69 Gansoord Neel "Oude" Pott -- 1,20      
8 36r 104 Nieuwland Neel Neeff -- 0,80   [not.TB: opte Vliet]  
9 54r 28 Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
10 42v 50 Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
11 52r 68 Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
     

 

 

N Voornaam:O P
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 40r 7 Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
2 38r 78 Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
3 49v 110 Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
4 33r 4 Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
5 43r 82 Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
6 50r 31 Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
7 49v 103 Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
     

 

 

O Voornaam:P Q
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 41v 36 Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
2 38r 75 Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
3 43r 80 Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
4 32r 26 Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
5 44v 60 Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
6 40v 50 Over 't Hof Phillip Nachtegaal -- 10,00   met zijn zoon  
7 33v 54 Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
8 38v 101 Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
9 45r 93 Burgstreng Phillips van Noorde -- 84,00   samen  
10 38r 63 Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
11 31v 5 Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
12 36r 94 Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
13 49r 68 Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
14 52r 65 Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
15 48r 14 Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
16 30v 16 Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
17 48r 1 Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
18 51v 41 Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
19 35r 37 Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
20 39r 31 Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
21 48v 42 Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
22 30r 13 Wolhuis Pieter de Grebber -- 100,00      
23 41r 52 Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
24 33v 57 Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
25 35r 25 Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
26 41v 24 Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
27 45v 15 Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
28 49v 100 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
29 50v 61 Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
30 53r 40 Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
31 43r 74 Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
32 48v 32 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
33 38v 108 Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
34 48r 76 Gansoord Pieter Eyll -- 0,75      
35 45r 99 Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
36 40v 44 Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
37 34r 81 Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
38 35r 27 Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
39 53r 39 Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
40 34v 101 Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
41 53v 42 Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
42 30r 11 Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
43 44v 78 Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
44 34v 108 Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
45 54r 11 Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
46 32v 75 Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
47 47r 25 Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
48 47v 60 Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
49 33v 44 Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
50 42r 13 Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
51 44r 38 Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
52 44r 39 Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
53 46r 61 Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
54 47v 59 Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
55 49v 3 Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
56 52v 87 Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
57 47v 42 Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
58 37v 58 Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
59 39r 36 Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
60 46r 62 Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
61 30v 33 Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
62 53r 29 Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
63 33r 13 Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
64 40r 8 Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
65 42v 29 Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
66 30r 1 Wolhuis Pieter Paedze -- 2,00      
67 44v 88 Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
68 31r 57 Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
69 36v 21 Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
70 49v 102 Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
71 47r 10 Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
72 50v 55 Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
73 48r 20 Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
74 49r 76 Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
75 50r 22 Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
76 53v 56 Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
77 39v 76 Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
78 46r 68 Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
79 36v 19 Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
80 50v 70 Marendorp Rijnzijde Pieter van Bancken -- 1,50      
81 32r 38 Wanthuis Pieter van Leeuwen -- 1,00      
82 43v 6 Burgstreng Pieter van Zijl -- 80,00      
83 49v 109 Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
84 52v 6 Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
85 43v 12 Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
86 49r 87 Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
87 51v 48 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
88 52r 63 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
89 30r 2 Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
90 51v 30 Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
91 51v 26 Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
92 43r 76 Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
93 46v 1 Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
     

 

 

P Voornaam:Q R
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 50v 65 Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
2 34v 103 Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
3 48r 6 Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
     

 

 

Q Voornaam:R S
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 52r 62 Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
2 44r 52 Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
3 38v 106 Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
4 32r 42 Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
5 51r 16 Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
6 43r 71 Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
7 47v 52 Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
8 49v 96 Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
9 47v 38 Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
10 54v 37 Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
11 31r 58 Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
12 49r 73 Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
13 37v 38 Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
14 53v 46 Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
15 48r 10 Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
16 49r 71 Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
17 46v 76 Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
18 53r 31 Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
19 50r 12 Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
20 54r 16 Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
21 53v 59 Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
22 50v 69 Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
     

 

 

R Voornaam:S T
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 50v 43 Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
2 48v 26 Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
3 41r 54 Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
4 30v 20 Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
5 36v 13 Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
6 49r 62 Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
7 35v 48 Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
8 51r 9 Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
9 32r 21 Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
10 41v 42 Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
11 47r 27 Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
12 44r 55 Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
13 44v 76 Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
14 38r 73 Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
15 43v 18 Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
16 53v 3 Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
17 51v 50 Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
18 50v 60 Marendorp Rijnzijde Symon 'grote korff' -- 0,75      
19 34v 98 Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
20 31r 43 Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
21 31r 63 Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
22 39v 48 Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
23 52v 90 Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
24 37v 41 Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
25 50v 62 Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
26 35v 60 Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
27 44r 48 Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
     

 

 

S Voornaam:T V
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 44v 71 Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
2 50v 68 Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
3 51r 18 Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
4 41r 59 Over 't Hof Thomas Vos -- 2,50      
5 35r 34 Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
6 48v 28 Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
7 33v 64 Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
8 31r 55 Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
9 46r 53 Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
10 40r 6 Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
11 42r 1 Gasthuis Tiebault Well, meester -- 16,00      
12 53r 14 Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
13 33r 24 Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
14 40r 15 Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
15 41v 23 Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
     

 

 

T Voornaam:V W
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 50r 20 Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
2 49r 80 Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
3 30v 32 Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
4 52r 53 Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
5 49v 95 Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
6 48v 52 Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
7 47r 19 Gansoord Vranck koopman 2,25      
8 46v 88 Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
9 45v 27 Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
10 49r 59 Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
11 34r 94 Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
12 41r 9 Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
13 39v 65 Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
14 47r 36 Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
15 38r 91 Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
16 32v 62 Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
17 50r 19 Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
     

 

 

V Voornaam:W Y
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 48v 33 Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
2 52r 74 Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
3 35v 70 Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
4 47r 18 Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
5 37v 36 Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
6 49v 99 Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
7 45v 24 Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
8 47r 28 Gansoord Wilburg Beyer, weduwe (van) -- 3,00   met 4 weeskinderen  
9 33v 63 Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
10 37r 17 Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
11 36r 95 Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
12 48v 23 Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
13 30v 38 Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
14 47r 17 Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
15 50v 54 Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
16 45v 30 Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
17 35v 63 Nieuwland Willem Boll -- 2,10   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
18 42r 7 Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
19 35v 66 Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
20 50r 26 Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
21 45v 39 Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
22 54r 18 Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
23 54r 19 Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
24 54r 31 Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
25 42r 18 Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
26 50v 67 Marendorp Rijnzijde Willem de Best -- 0,60      
27 45v 34 Kerkvierendeel Willem de Man -- 1,00      
28 33v 58 Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
29 43r 77 Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
30 53v 49 Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
31 40r 3 Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
32 33v 45 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
33 34r 79 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
34 35v 51 Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
35 38r 82 Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
36 38v 102 Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
37 32r 44 Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2, pauper  
38 30v 27 Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
39 32v 71 Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
40 35v 75 Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
41 46r 47 Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
42 49r 67 Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
43 48r 72 Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
44 54r 27 Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
45 48v 40 Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
46 40v 37 Over 't Hof Willem Heerman -- 20,00      
47 51v 47 Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
48 51v 42 Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
49 49r 78 Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
50 33v 43 Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
51 31r 45 Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
52 32r 22 Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
53 32v 83 Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
54 54r 22 Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
55 39v 50 Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
56 47v 44 Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
57 43v 2 Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
58 31r 72 Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
59 31v 16 Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
60 33r 34 Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
61 36v 26 Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
62 43v 13 Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
63 44v 65 Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
64 48r 5 Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
65 51r 12 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
66 52v 88 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
67 53r 22 Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
68 54r 24 Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
69 54v 35 Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
70 40v 46 Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
71 45v 19 Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
72 33r 7 Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
73 47v 49 Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
74 48r 77 Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
75 47v 41 Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
76 33r 3 Hogewoerd Willem Langevelt -- 0,50      
77 52v 8 Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
78 53v 5 Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
79 31v 2 Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
80 37r 20 Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
81 52v 5 Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
82 53r 30 Overmare Rijnzijde Willem Paedze -- 0,00   was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
83 42v 35 Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
84 37r 5 Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
85 40v 26 Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
86 52r 57 Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
87 45r 4 Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
88 43v 11 Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
89 44v 70 Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
90 49v 92 Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
91 40v 38 Over 't Hof Willem Spoell -- 1,25      
92 53r 15 Overmare Rijnzijde Willem Spronck -- 8,00      
93 33v 41 Hogewoerd Willem Stoop -- 6,00      
94 41r 5 Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
95 50r 9 Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
96 37v 51 Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
97 37v 49 Rapenburg Willem van Coulster -- 20,00      
98 42r 4 Gasthuis Willem van Dammen, weduwe (van) -- 18,00   'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6'  
99 33r 32 Hogewoerd Willem van der Bell -- 0,75      
100 41v 21 Vleeshuis Willem van der Does -- 120,00      
101 50r 39 Marendorp Rijnzijde Willem van Dobben -- 1,00      
102 44v 74 Burgstreng Willem van Lodensteyn -- 18,00      
103 50v 42 Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
104 44v 87 Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
105 45r 89 Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
106 47v 40 Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
107 35v 50 Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
108 53v 62 Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
109 33r 17 Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
110 47v 56 Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
111 36r 101 Nieuwland Willemgen Albrecht, weduwe (van) meester -- 0,80   wwe van meester Albrecht
[not.TB: opte Vliet]
 
112 41v 25 Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
113 37r 24 Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
114 43v 27 Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
115 44r 33 Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
116 44v 64 Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
117 31r 68 Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
118 33r 25 Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
119 35v 76 Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
120 43v 24 Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
121 54r 29 Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
122 35r 18 Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
123 45v 18 Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
124 48v 25 Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
125 36r 88 Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
126 43v 28 Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
127 40r 4 Over 't Hof Wouter Steen -- 9,00   met zijn zoon Ysbrant  
128 32v 56 Wanthuis Wouter van Santen -- 6,00      
129 43r 57 Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
130 36v 25 Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
131 52r 76 Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
     

 

 

W Voornaam:Y Z
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 9 Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
2 48r 73 Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
3 30v 30 Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
4 41v 15 Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
5 42v 46 Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
6 38v 109 Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
7 49r 79 Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
8 34v 3 Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
9 41r 60 Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
10 37r 15 Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
11 49v 1 Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
     

 

 

Y Voornaam:Z A
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 38r 79 Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
2 48v 51 Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
3 48v 49 Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
4 45v 41 Kerkvierendeel Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) -- 8,00      
5 41r 53 Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
6 47v 64 Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
     

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl