EVERARD JANSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


EVERARD JANSZ.

ovl. 3 apr. 1367, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 4v.).

rentebezit:

* 4 feb. 1356 3 £ g.g. op de Peelgrijmszate te Alkemade, door schoonzoon Matthijs Matthijsz. 28 juli 1374 aan St. Pancraskapittel overgedragen voor memoriediensten en ter completering van de prebende door Everard Jansz.'s echtgenote gesticht (Ke. 493 f. 47v.-48; Ke. 415 f. 30v.).

* 1 apr. 1361 10 s.g.g. op een huis en erf te Leiden, door zijn weduwe 27 mrt. 1368 overgedragen aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten ingevolge haar mans testament (Ke. 493 f. 47 en v.; Ke. 415 f. 4v.).

* 6 jan. 1367 22 s.pay. pandrente op een huis en erf aan de Breestraat, door zijn schoonzoon Matthijs Matthijsz. ingevolge testament van Everards echtgenote overgedragen voor memoriediensten aan St. Pancraskapittel (12 juni 1374; Ke. 415 f. 19 e.v., 493 f. 47v.; 415 f. 19).

borgstelling:

* 16 aug. 1364 Everard Dirksz. (Secr. 19 f. 1v.).

* 3 mei 1365 Geerland Pietersz. (Secr. 19 f. 3).

* 8 aug. 1365 Jacob Tul, van Koudekerk (Secr. 19 f. 4).

* 18 juli 1366 Erkenraad, weduwe van Screvel die Bruun en kinderen (Secr. 19 f. 7v.).

* 22 aug. 1366 Gerrit en Jan Louwen zwaghersz. (Secr. 19 f. 8v.).

familie:

zoon van Jan Louwen swagher, die 1 feb. 1338 een rente van 10 sch. g.g. kocht op een huis en erf te Leiden; zijn weduwe Geertruud droeg deze met haar kinderen Gerrit, Jan, Everard, Louwe, Beli, Femense en Erkenraad 12 mei 1347 op t.b.v. de H. Geest (W. 428 f. 9v.; vgl. de verm. van Erkenraad, Gerrit en Jan hierboven onder borgstelling; tr. Diedewi; zij stichtte 1369 St. Jan Evangelistprebende in St. Pancraskerk (Leverland, 'Kapittel van St. Pancras', 83); eerste bedienaar werd heer Willem Simonsz. (zie Willem Luutgardenz. c.s.); ovl. 17 juli 1369, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 19). Claas Jansz. Vos verkocht haar 17 jan. 1368 2½ morgen land te Leiderdorp, tussen Zijl en Mare (Ke. 493 f. 65).

kinderen:

1. Katrijn tr. Matthijs Matthijsz.

(Ke. 493 f. 48, 416 f. 33, zie Matthijsz.).

2. Heer Willem Vlaminck Everardsz.

(Ke. 415 f. 30v.).

ovl. 16 jan. 1370, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 30v.).

functie:

priester, kanunnik van St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 33). Volgens Leverland kan hij echter geen priester ("heer") geweest zijn; hij overleed 16 januari 1370 "in pueritia" (Ke. 418 fol. 7B), terwijl in Ke. 415 fol. 30 staat: "Wilhelmus Vlaminc, noster concanicus, puer simplex..."

rentebezit:

1 £ g.g. op land te Alkemade, nagelaten aan St. Pancraskapittel (Ke. 415 f. 30v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl