Veel Leidenaren missen ze, of zijn er nieuwsgierig naar: de oude stadspoorten. Leiden had er velen, maar slechts twee overleefden de sloophamer. Onder het motto ‘gelukkig hebben we de foto's nog’ wil Oud Leiden een project starten om de verdwenen poorten opnieuw beleefbaar te maken. 

Dit kan door op de betreffende locaties de fundamenten zichtbaar te maken in de bestrating. Maar tegenwoordig kan dit ook met behulp van virtual reality, waarbij een app de stadspoort op de juiste plek projecteert. 

Rond 1860 fotografeerde Jan Goedeljee een groot aantal van de poorten, die vlak daarna gesloopt zouden worden. Daarnaast zijn er tekeningen en zijn de poorten ingemeten. Ook is er in het verleden archeologisch onderzoek gedaan naar een aantal poorten. 

Oud Leiden ziet kansen om met moderne technieken en stijlvolle ontwerpen de verdwenen poorten weer zichtbaar te maken. Hierover gaan wij ook graag in gesprek met de stad. Met stadspartners, fondsen, Leidenaars en deskundigen die hieraan kunnen en willen bijdragen. 

Spreekt dit idee je aan, of beschik je over bijzondere kennis voor onderwerp in de openbare ruimte of digitalisering (o.a. in 3-D) ? Meld je dan bij ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Compositie van de Hogewoerdse Binnenpoort; actuele foto van Sjoep de Jong en foto van de poort van Goedeljee.

In de loop van 2022 is bij de HVOL een project gestart om een heruitgave van een fotoboekje uit 1973 te verzorgen. Het gaat om het boekje ‘Leiden, voorheen en thans’ uit, geschreven door Sam Platteel, met foto’s uit circa 1900 en 1972.

De foto’s van rond 1900 ademen een grote rust uit: veel groen, geen auto’s te bekennen, weinig of geen mensen in het straatbeeld. De foto’s van 1972 hebben een heel ander karakter: veel auto’s, mensen op de fiets, oude panden zijn verdwenen, smalle straten en stegen zijn doorgebroken.

En wat het meeste opvalt: nu in 2022, een halve eeuw na 1972, zijn de meeste plekken opnieuw ingrijpend veranderd.

Het plan is een nieuwe publicatie samen op te stellen, met als werktitel ‘Leiden, ooit, vroeger en nu’, waarin de foto’s uit het boekje uit 1973 worden getoond, aangevuld met een foto zoals het er nu in 2022 uitziet. Drie foto’s per plek, met een nieuwe toelichtende tekst. Inmiddels zijn vanaf begin december elke maandag de resultaten van dit project te zien in het Leidsch Dagblad. Naar verwachting wordt in de herfst van 2023 een boekje gepubliceerd.

Hier, hier en hier vindt u enkele voorbeelden van dit nieuwe project.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) is blij met Gerda van den Berg een geschikte kandidaat-voorzitter te hebben gevonden. Zij zal door het bestuur worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2023. Als Gerda wordt benoemd, is zij de eerste vrouw in deze functie.

De vacature ontstond op 15 juni, toen bekend werd dat Steven Engelsman zijn functie om gezondheidsredenen ter beschikking stelde. Sindsdien neemt Jan-Jaap de Haan het voorzitterschap tijdelijk waar. Tegelijk is er een procedure gestart om een geschikte opvolger te vinden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten, waarin vooral is gevraagd naar hun band met de stad, hun standpunten ten aanzien van de strategische agenda van de HVOL en eventuele persoonlijke speerpunten. De Haan: “Gerda is energiek en daadkrachtig, heeft ideeën over het bereiken van nieuwe doelgroepen en is bovendien al langere tijd lid van de vereniging. Om die redenen past zij perfect in het profiel.”

Voordracht aan Algemene Ledenvergadering
Het bestuur draagt Gerda van den Berg voor aan de ALV als meest geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. Gerda is zeer betrokken bij de stad: zij was onder meer directeur van Woningcorporatie De Sleutels en wethouder Financiën, Welzijn en Onderwijs bij de gemeente Leiden. Gerda heeft in Leiden gestudeerd en woont in de Leidse binnenstad. Verder is zij actief bij het Rode Kruis, vereniging Het Plantsoen, en is toezichthouder bij het primair onderwijs in Oegstgeest en bij de Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis in Leiden. Gerda zegt over Oud Leiden: “De HVOL is een leuke vereniging met veel actieve vrijwilligers. Ik zet me er graag voor in.”

In Oud Leiden Nieuws, dat een dezer dagen in uw brievenbus zal vallen, is een fout geslopen. Op pagina 33 staat dat de lezing over de 100-jarige Leidsche Amateur Fotografen Vereniging op maandag 5 december zal plaatshebben. Dat klopt niet. 

De lezing wordt gegeven op donderdag 15 december, om 20.15 uur in het Telders- of Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73. Meer informatie over deze lezing staat in onze agenda.

LEIDEN – ‘R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid’ van Kees Schuyt en ‘De jonge Rembrandt. Een biografie’ van Onno Blom hebben respectievelijk de Oud Leiden Onderzoeksprijs en de Oud Leiden Publieksprijs gewonnen. Tevens kreeg Willem Otterspeer voor het vierdelige ‘Groepsportret met dame‘ een eenmalige oeuvreprijs. De prijzen werden uitgereikt tijdens de Dies van de vereniging die haar 120-jarig bestaan vierde.

Voor de Publiekprijs mocht gestemd worden. Onno Blom kreeg 41,66 procent van de stemmen voor ‘De Jonge Rembrandt. Een biografie’. Uit het rapport: “Een zeer fraai en boeiend geschreven boek over een bekend onderwerp. Maar dan op een manier waardoor niet alleen de hoofdpersoon, maar juist ook de toenmalige stad en samenleving tot leven worden gebracht. De liefde van schrijver Onno Blom voor zijn stad Leiden is voelbaar op iedere pagina.”

De jury schreef over de publicatie van Kees Schuyt: “Schuyts boek is een voortreffelijke monografie over een man wiens naam iedereen kent maar over wie vrijwel niemand meer weet dan dat hij 26 november 1940 een rede heeft gehouden die van blijvende betekenis is geweest voor de universitaire en Leidse geschiedenis. Die gebeurtenis is nu in een context geplaatst van zijn verdere rol in Leiden en daarbuiten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het mooi vormgegeven en geïllustreerde boek is voortreffelijk van opbouw en stijl en leest van het begin tot het einde als een roman.”

Het werk van Willem Otterspeer werd beloond met een eenmalige oeuvreprijs. “Met zijn vierdelige Groepsportret met dame en zijn daarmee samenhangende andere studies over de geschiedenis van de Leidse Universiteit leverde Otterspeer in de loop van de afgelopen decennia een prestatie van unieke betekenis, die een bijzondere bekroning verdient in de vorm van een eenmalige oeuvre-prijs van de Historische Vereniging Oud Leiden,” aldus de jury.

De prijzen werden uitgereikt tijdens de Dies van HVOL in de Hooglandse Kerk. Het eerste exemplaar van het bekende Leids Jaarboekje 2022 werd uitgereikt aan burgemeester Henri Lenferink en Tom Hazenberg verzorgde een lezing over de Limes in het algemeen en Park Matilo in het bijzonder. Ook werd de Historische Kalender Leiden van komend jaar gepresenteerd.

De geschiedenis van Leiden in de bezettingstijd mag zich nog immer verheugen op grote belangstelling. Er zijn ook tal van interessante publicaties over, maar er blijft nieuwe informatie beschikbaar komen. Een heel informatieve bron daarvoor is de website www.leiden4045.nl. Die website is vrijwel geheel, zo niet volledig, het werk van Alphons Siebelt, geen onbekende op dit terrein. Hij is ook de auteur van verscheidene publicaties over het onderwerp zoals zijn Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog beschreven in 650 adressen (2011), ‘Hij zit bij de onderduikersbond’, Hulp aan Leidse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog (2015) en ‘Het is een raadsel waarvan de bevolking heeft geleefd’. De Leidse voedselvoorziening in de hongerwinter (2018).

Via zijn website verrijkt hij onze kennis nog steeds. Helaas gaat hij daar om gezondheidsredenen mee stoppen. Daarom is in kleine kring het initiatief genomen om te bezien of die website onder auspiciën van Oud Leiden kan worden voortgezet. Het bestuur staat hier positief tegenover. Maar dan is een groep vrijwilligers, die bereid en in staat is daaraan met continuïteit te werken onmisbaar.
 
Daarom bij dezen een oproep aan leden (maar ook anderen zijn welkom) om zich te melden en zich voor het in stand houden van die website over Leiden in de bezettingstijd in te zetten.
 
Nodig zijn vrijwilligers voor een drietal (ten dele overlappende) taken. Ten eerste onderzoekers voor het actief in diverse bronnen verzamelen van informatie en het helder formuleren daarvan. Ten tweede redacteuren voor het geschikt maken van die informatie en eventueel daarbij passende afbeeldingen voor publicatie op de website. En ten derde coördinatoren die inhoudelijk beoordelen en de verzamelde gegevens in samenhang brengen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hans Blom door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voldoende belangstelling wordt er een bijeenkomst belegd om te bespreken hoe een start kan worden gemaakt met een boeiende nieuwe activiteit van HVOL.

De volgende vijf publicaties zijn genomineerd voor de toekenning van de Oud Leidenprijs (onderzoeksprijs); in alfabetische volgorde.

Frits Berends en Dirk van Delft, Lorentz. Gevierd fysicus, geboren verzoener, Amsterdam 2019 (uitg.: Prometheus – 2020/2e druk)

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is, samen met Christiaan Huygens, Nederlands grootste natuurkundige. Geboren in Arnhem, waar hij in splendid isolation het elektron bedacht, werd hij op 24-jarige leeftijd hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden. Na zijn Nobelprijs van 1902 groeide Lorentz uit tot internationale coryfee. Zijn elektronentheorie stond op gelijke hoogte met Einsteins relativiteitstheorie. Met zijn diepe inzicht, innemende karakter, tact en talenkennis was Lorentz de ideale voorzitter van de wereldberoemde Solvay Raden in Brussel. Diezelfde gaven benutte hij in en na de Eerste Wereldoorlog als onvermoeibaar verzoener. Lorentz, begenadigd popularisator, was getuige van de revolutionaire overgang van klassieke naar moderne natuurkunde. Als voorzitter van de Zuiderzeecommissie rekende hij persoonlijk de loop van de Afsluitdijk uit. En in de internationale commissie voor intellectuele samenwerking, de voorloper van Unesco, diende hij de wereldvrede. Lorentz. Gevierd fysicus, geboren verzoener brengt een groots en rijk leven – ‘een kunstwerk’, vond Einstein – op toegankelijke wijze in beeld. Een leven dat eindigde met een meer dan indrukwekkende uitvaart in Haarlem, als ware het een staatsbegrafenis. Frits Berends (1938) is emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden, heeft diverse publicaties over Lorentz op zijn naam staan en is medeauteur van een boek over de eerste Solvay Raden. Dirk van Delft (1951) is oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaave en won met zijn biografie/proefschrift over Heike Kamerlingh Onnes in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie. 
 

Jaap W. Focke, Machseh Lajesoumim. A Jewish Orphanage in the City of Leiden, 1890-1943, Amsterdam 2021 (uitg.: Amsterdam University Press)

Het Joodse Weeshuis in Leiden was het laatste van acht van dergelijke tehuizen dat vóór de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn deuren opende. Na bijna 39 jaar in een oud en volstrekt ontoereikend gebouw in het centrum van Leiden te hebben doorgebracht, was de ingebruikname in 1929 van een gloednieuw gebouw, dat op de voorkant staat afgebeeld, het begin van een opmerkelijk productieve en voorspoedige periode. Het gebouw staat er nog steeds. Helaas duurde de relatief gelukkige periode nog geen veertien jaar. Op woensdagavond 17 maart 1943 sloot de Leidse politie in opdracht van de Duitsers het weeshuis en leverde 50 kinderen en negen personeelsleden af bij het station van Leiden, vanwaar zij naar doorgangskamp Westerbork in het noordoosten van het land werden gebracht. Twee jongens werden uit Westerbork vrijgelaten dankzij de onvermoeibare inspanningen van een buurvrouw in Leiden; één jonge vrouw overleefde Auschwitz en één jong meisje ontsnapte via Bergen-Belsen naar Palestina. De overige 55 werden gedeporteerd naar Sobibor - en niet één van hen overleefde het. Ongeveer 168 kinderen woonden tussen augustus 1929 en maart 1943 in het nieuwe gebouw. Dit boek reconstrueert het leven in het weeshuis aan de hand van de vele verhalen en foto's die zij ons nalieten. Het is opgedragen ter nagedachtenis aan hen die in de Holocaust zijn omgekomen, maar ook aan hen die overleefden. Zonder hen had dit boek niet geschreven kunnen worden.

 

Kees Schuyt, R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid, Amsterdam 2019 (uitg.: Boom)

De toespraak die de Leidse hoogleraar Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) op 26 november 1940 hield tegen de Duitse bezetting, is uitgeroepen tot debelangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. Hij besloot openlijk te protesteren tegen de nazi's, nadat die zijn leermeester Eduard Meijers hadden ontslagen omdat hij Joods was. Cleveringa sprak de studenten op beheerste toon toe en daags erna werd hij, precies zoals hij had verwacht, door de Sicherheitsdienst opgepakt en gevangengezet. Deze grondig gedocumenteerde biografie gaat voor het eerst in op de gehele levensloop van Cleveringa. Waar haalde hij de moed vandaan om op te staan? Waren het zijn op vrijheid gerichte Gronings-Friese aard en opvoeding? Kwam het door zijn vorming tot een gedegen jurist, met een door Meijers geïnspireerde opvatting over recht en onrecht? En hoe reageerde hij na de oorlog op alle lof die hem werd toegezwaaid? Gesteund door zijn vrouw en door het Leidse universitaire milieu kon Cleveringa zijn hoe hij was: onverschrokken en fijn van geest.

 

Pieter Slaman, De glazen toren. De Leidse Universiteit 1970-2020, Amsterdam 2021(uitg.: Prometheus) 

De Leidse universiteit lijkt de laatste halve eeuw uiteen te zijn gevallen, vooral door schaalvergroting, felle competitie en wetenschappelijke specialisering. Zeven faculteiten, zevenduizend medewerkers en meer dan dertigduizend studenten uit binnen- en buitenland hebben weinig zicht meer op het totaal. Maar wat de duizenden leden van de universitaire gemeenschap met elkaar gemeen houden, is wat zij doen: onderzoeken, onderwijzen, studeren, besturen, bouwen en identificeren.
Met behulp van deze zes facetten van het Leids academisch leven zoekt De glazen toren naar de gezamenlijke ervaringen van vijftig jaar. Hierbij wordt een universiteit zichtbaar die losgelaten werd door haar statelijke hoeder en een open speelveld betrad, vrij en minder beschermd. Daardoor ontstond een noodzaak om een eigen Leidse koers te bepalen. De universiteit vond zichzelf opnieuw uit: groter, ondernemender, internationaler. Maar ze hervond ook veilige ankerpunten in tradities, oude en nieuwe.
Pieter Slaman is onderwijs- en beleidshistoricus, verbonden aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder meer In de regel vrij. 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap.

 

Bart van der Steen, In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling 1970-1982, Hilversum 2019 (uitg.: Verloren)

Met de leus ‘In Leiden moet het anders en anders is de SP’ voerde de SP in 1982 campagne voor de Leidse gemeenteraad. Met succes, want na twaalf jaar actievoeren veroverde de afdeling haar eerste gemeenteraadszetel. Tussen 1970 en 1982 veranderde de SP van een kleine maar enthousiaste groep revolutionairen in een lokaal gewortelde actiepartij. Bart van der Steen reconstrueert alle grote acties en campagnes van de Leidse SP-afdeling in de jaren zeventig en plaatst ze in een bredere context. Hij laat zien hoe de partij zich ontwikkelde, wat het betekende om lid te zijn van de SP en hoe lokale Leidse acties zelfs invloed hadden op het landelijke beleid. De geschiedenis van de Leidse SP maakt duidelijk hoe belangrijk de afdelingen waren voor de doorbraak van de partij.

Op deze genomineerden kunt u niet stemmen. De jury draagt de winnaar voor aan het bestuur van HVOL.

 

De uitreiking van de Oud Leidenprijs op zaterdag 5 november tijdens de dies komt in zicht. Leden en niet-leden van HVOL kunnen vanaf nu een stem uitbrengen op een van de genomineerden voor de publieksprijs.

De volgende vijf publicaties zijn genomineerd voor de toekenning van de Oud Leidenprijs (publieksprijs); in alfabetische volgorde. 

 • Onno Blom, ‘De jonge Rembrandt. Een biografie’ (boek; 2019)

Een goed geschreven boek over een bekend onderwerp. Maar dan op een manier waardoor niet alleen de hoofdpersoon, maar juist ook de toenmalige stad en samenleving tot leven worden gebracht.

Van Rembrandts jeugd weten we weinig tot niets. Het intiemste wat we van hem hebben is zijn werk, dat ook in die vroege jaren al verbluft door de experimentele stijl, de intellectuele diepgang en, vooral, de menselijkheid. Voor zijn portret van de kunstenaar als jonge man heeft Onno Blom zich verdiept in de wereld, het land, de stad, de steeg en het huis waarin Rembrandt in 1606 werd geboren en de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht.
Leiden, met haar jonge universiteit, immigrantenstroom en bloeiende lakenhandel, bood Rembrandt de kans om zichzelf uit te vinden. Hoe deed hij dat? Werd hij een geniale kunstenaar door de genius loci, de geest van Leiden, zijn familie, zijn leermeesters, opdrachtgevers, concurrenten, collega’s en vrienden? Of was zijn ontwikkeling als kunstenaar een hoogstpersoonlijk, eigenzinnig avontuur? Hoe werd Rembrandt Rembrandt?

 • Stefan Glasbergen, ‘Goeie Mie. Biografie van een seriemoordenares’ (boek; 2019)

Goeie Mie kom je veel tegen in Leiden (boek, podcast, gin, …). Maar in deze historische vertelling wordt het bijzondere verhaal van deze vrouw goed en boeiend uitgewerkt in de context van de stad en die tijd. 

Maria Catharina Swanenburg (1839-1915), ook wel bekend als Goeie Mie, is de grootste seriemoordenares in de Nederlandse geschiedenis. Tussen ca. 1864 en 1883 vermoordde ze tientallen familieleden en buurtgenoten met arsenicum. Haar misdaden kwamen pas in december 1883 aan het licht. 

In deze biografie ontdoet Stefan Glasbergen Goeie Mie van enkele mythes. Dat ze op haar slachtoffers begrafenisverzekeringen afsloot en daarmee geld incasseerde, staat buiten kijf. Maar dit boek vertelt ook het andere verhaal: over een meisje dat opgroeit in de armste buurten van Leiden, achtervolgd door ongeluk. Op basis van nieuw onderzoek en nieuw beschikbaar gekomen materiaal vertelt Glasbergen over hoe en waarom ze aan het moorden sloeg, over haar strafproces en de vele jaren die ze in gevangenschap doorbracht.

 • Fenna IJtsma en Mariska van der Veen, ‘Leidse onruststokers’ (serie podcasts; 2020)

Een goed gemaakte podcastserie waarin veel verschillende historische verhalen op een hedendaagse manier worden verteld en vormgegeven. En gelukkig komen niet alleen de voor de hand liggende onderwerpen aan de orde.

In de afleveringen behandelen de makers steeds een andere Leidse onruststoker, een figuur die Leiden in het verleden op zijn kop heeft gezet. Tijdens het vertellen van een verhaal lopen ze door Leiden heen. ‘Er is echt veel gebeurd in Leiden. Als je kijkt naar de grootte van Leiden lijkt het maar een provinciestadje, maar als je de verhalen hoort die zich hier hebben afgespeeld lijkt het wel een wereldstad’, zeggen de makers. Leiden trok in de geschiedenis al grote namen zoals Rembrandt en Einstein. ‘Ondanks dat we allebei geschiedenis hebben gestudeerd, wisten we nog weinig van deze geschiedenissen van Leiden’, zeggen ze. ‘Toch zijn het verhalen die verteld moeten worden, omdat ze geschikt zijn voor het grotere publiek, voor de Leidenaar met interesse in geschiedenis.’ 

 • Frits van Oosten, ‘De stad en de wethouder. Hoe Cees Waal de binnenstad van Leiden vernieuwde’ (boek; 2017)

Een boek over de ontwikkeling van stedelijk verval tot wederopbloei. Een metamorfose die bepalend is geweest voor het Leiden van nu. Een vlot geschreven boek over de relatief recente historie van een Leids stadsbestuurder en de stadsvernieuwing.

Eind jaren ‘60 is de binnenstad van Leiden ernstig in verval geraakt. Het stadsbestuur ziet begin jaren ‘70 geen kans om de verpaupering tegen te gaan. Een draconisch wegenplan zou de binnenstad onherkenbaar hebben veranderd, maar geldgebrek voorkomt deze ramp. Als in 1974 een links college aantreedt, gaat het roer definitief om. Een keerpunt in de geschiedenis van Leiden. Sleutelfiguur daarbij is PvdA-wethouder Cees Waal. Zijn visie en daadkracht leiden tot weerstanden en ruzies, maar ook tot resultaten. Hij maakt naam met het grootste stadsvernieuwingsgebied van het land. Vele foto’s tonen aan dat de verloedering een halt is toegeroepen, al zijn niet al zijn beslissingen gelukkig geweest. Leiden werd monumentenstad en behield uiteindelijk een van de mooiste binnensteden van ons land. 

 • PS|theater, stadsvoorstellingen (2017-2021)

De afgelopen jaren is dit gezelschap nog meer vergroeid geraakt met de stad Leiden. Voorstellingen over actuele thema’s worden afgewisseld met historische verhalen en hebben een hoge kwaliteit.

PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden dat, onder artistieke leiding van Pepijn Smit, theaterproducties maakt over hoe we nu in de stad samenleven. PS|theater speelt voorstellingen op unieke plekken in de stad: van de Pieterskerk tot De Kooi en van Begraafplaats Groenesteeg tot Park Matilo. Bij de voorstellingen maakt men kennis met verhalen over de stad en over stadsgenoten die men nog niet eerder hoorde. De stad is het onderzoeksgebied, werkterrein, podium en partner van PS|theater. Het gezelschap heeft inmiddels een grote serie activiteiten ontwikkeld en biedt ook ruimte aan jongeren om hun creatieve talent te ontwikkeling bij PS|jong.

Stemmen kon tot en met 30 oktober 2022.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Dies van de HVOL op 5 november in de Hooglandse Kerk.

De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) maakt zich op voor haar 24ste lustrum. Op zaterdag 5 november wordt het 120-jarig bestaan feestelijk gevierd in de Hooglandse Kerk, met als hoogtepunt de uitreiking van de Oud Leidenprijzen.

Het volledige programma vindt u hier.

Na het feestelijke ochtendprogramma voor alle leden (met onder andere de jubileumlezing, de presentatie van het Jaarboekje 2022 en de Historische Kalender 2023 én de genoemde bekendmaking van de Oud Leidenprijzen) is er in de kerk een markt in het teken van de Leidse geschiedenis, waarbij ook niet-leden welkom zijn.

Op de markt zijn verschillende HVOL-commissies en diverse organisaties vertegenwoordigd die het behoud van Leids erfgoed een warm hart toedragen. Een aantal uitgevers zorgt voor een ruim aanbod aan historische publicaties. De Historische Kalender Leiden 2023 wordt tijdens de markt tegen een gereduceerd tarief te koop aangeboden.

 

Onze huidige penningmeester neemt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2023 afscheid. In verband met haar aanstaande vertrek zoekt het bestuur met ingang van maart 2023 een  nieuwe penningmeester.

Het bestuur roept daarom kandidaten op  die zo veel mogelijk voldoen aan de volgende profielaspecten:

 • bereidheid tot het bekleden van een bestuursfunctie in algemene zin, met als specifieke taak het penningmeesterschap;
 • brede kennis, inzicht en ervaring in financiële zaken, zo mogelijk door professionele activiteiten op dit terrein;
 • kennis van en ervaring met het beheer van gelden en het adviseren hierover;
 • kennis van en ervaring met moderne (digitale) boekhoudtechnieken en -systemen; zo mogelijk ervaring met Twinfield (met een gekoppelde ledenadministratie);
 • is lid van de HVOL (of is bereid dat te worden) en heeft affiniteit met de doelstellingen van de vereniging.

Wat worden uw taken als penningmeester:

 • het verzorgen van de financiële administratie van de vereniging;
 • het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
 • het voeren van het interne overleg t.a.v. financiën met bestuur en commissies;
 • het adviseren over en behandelen van de financiële aangelegenheden op basis van het bestuursbeleid;
 • het verzorgen van de correspondentie over financiële zaken.

Kandidaten die belangstelling hebben, kunnen zich per e-mail aanmelden bij het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) onder vermelding van een motivatie en voor het penningmeester-schap relevante gegevens.

Graag reageren vóór 1 november 2022.

Na afloop van de reactietermijn volgt een selectieprocedure, waarna het bestuur van de HVOL een kandidaat voordraagt voor de Algemene Ledenvergadering in maart 2023.

HVOL-leden die de selectiecommissie willen wijzen op een geschikte kandidaat voor het penningmeesterschap kunnen een berichtje  sturen naar hetzelfde e-mailadres.

De HVOL streeft naar een bestuur van diverse samenstelling.