Regenten Weeshuis Leiden
Mess

 

Mess: Personalia
<bron
1>
             
1   Mess, Pieter Gerard, echtgenoot van Johanna Busch, regentes van 1807-1813  
2   geb. Den Briel 31-1-1761
overl. 1847
lid van de stedelijke raad van 1808-1816, 1824-1845
hoogheemraad 1803
baljuw, schout en secretaris der Hoge en Vrije Heerlijkheid van Benthuizen
lid van de commissie van fabricage 1816
wonende in de Breestraat
1 jaar lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci
 
3   Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Maatschappij van Weldadigheid
Amicitia
 
4   x 1ste L. 12-6-1789 Johanna Busch
geb. Groningen 26-06-1767
overl. L. 9-11-1813, wonende in de Breestraat, 56 jaar, rentenierster.
dochter van Izaak Busch, koopman en Aafje Albertina van Troijen
 
6   Uit dit huwelijk:  
7   1. Aafje Albertina
geb. L. 25-7-1790; ged. L. HK 29-7-1790
overl. L. 26-5-1800; begr. 1ste klasse.
 
8   2. Johan
geb. L. 1-12-1791; ged. L. PK 7-12-1791
overl. L. 5-5-1842
 
9   3. Isaak
geb. L. 21-6-1793; ged. L. PK 3-7-1793
begr. L. PK 7/14-9-1793; 1ste klasse
 
10   4. Isaak
geb. L. 7-9-1794; ged. L. HK 25-9-1794
overl. Den Haag 8-9-1853
 
11   5. Reinier Arnold
geb. L. 3-7-1796; ged. L. PK 13-7-1796
overl. L. 12-1-1807; begr. 17-1-1807
 
12   6. Elisabeth Johanna Marcia
geb. L. 19-9-1798; ged. L. HK 25-10-1798
overl. Delft 2-7-1860
 
13   7. Aafje Albertina
geb. L. 25-9-1800; ged. L. PK 2-11-1800
 
14   8. Titia Gerardina
geb. L. 20-10-1801; ged. L. PK 29-11-1801
 
15   9. Johanna Petronella
geb. L. 13-7-1803; ged. L. HK 7-8-1803
overl. L. 30-1-1822
 
16   10. Sara Elisabeth
geb. L. 11-3-1805; ged. L. HK 18-4-1805
overl. Den Haag 27-11-1870
 
17   11. Reynier Arnold
geb. L. 25-10-1807; ged. L. MK 12-11-1807
overl. Ambon 29-11-1842
 
18   x 2de 28-02-1816 L.
Maria Perrin
geb. Rotterdam 6-1-1789
overl. Den Haag 14-1-1860
dochter van Louis Joseph Perrin en Nancy Selwood
 
             
 

 

Mess: Notitie 1
<pers
2>
             
1   P.G. Mess en Johanna Busch beiden begraven in de Groensteeg, eerste klasse graf.  
             
   
Moerman en Van Maanen, Groenesteeg 91, 75
 
 

 

Mess: Notitie 2
<1
bron>
             
1   Boedelbeschrijving van Pieter Gerard Mess.  
2   Zijnde voornoemde vrouw, Maria perrin, weduwe van P.G. Mess en des overledens kinderen uit zijn eerste huwelijk met naam Isaak, Elisabeth Johanna Marcia, Titia Geraldina, Aafje Albertina en Sara Elisabeth, benevens zijn kinderen uit zijn laatste huwelijk met naam Petrus Marinus en Gerardina Maria zijn gestelde erfgenamen bij zijn oliografisch testament (dd. 11-2-1843, gedep. bij notaris Zuurdeeg blijkens acte dd. 15-2-1843) ieder voor een negende gedeelte zijner nalatenschap ...  
3   Mess woonde bij zijn overlijden in 1847 in de Breestraat, wijk IV nummer 317, al waar hij gewoond heeft en den 13-10-1847 is overleden.  
4   Boedelbeschrijving:  
5   Waskamer:  
6   Strijkplank, strijk- en plooiijzers.  
7   een pers  
8   een chitse sprei en enige dito dekens  
9   Op de grote boven voorkamer:  
10   Een chinees goudleren kamerscherm  
11   een secretaire  
12   Een tafelkleed en 26 servetten, gemerkt P.G.M.  
             
   
NA, notaris Obreen, 1847 II, acte nr. 145
 
 

 

Mess: Bronnen
             
1   ELO, Liste Civique, nr. 859.
2   ELO, Kerkelijke Ondertrouwregisters xx 1784-1790, f. 229, lade 11.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl