SIMON HERMANSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


SIMON HERMANSZ.

functie:

gasthuismr. 1353-54.

beroep:

wantsnijder (1366, W. 428 f. 21v.).

(woon)huis: de graaf ontving hier 2 s. hofstedehuur van; in de betaling was hij in 1363 achterstallig (GvH. 19 f. 11v.).

familie:

tr. Jutte (Kam, 'Memorieboek', 191, Ke. 7 f. 51).

dochter:

1. Alijd Simon Hermansz.dr.

ovl. na 26 mei 1402 (Secr. 80 f. 65v.); tr. Willem Jan Willemsz.z. (ibidem en zie ald.); haar nicht was Griete van Nws, verm. 4 aug. 1411 (W. 428 f. 112).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl