VOPPE DIRKSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


VOPPE DIRKSZ.

functie:

schepen 1409-10, 10-11, 13-14, 14-15, 16-17, 17-18, 18-19.

beroep:

bierkoper (1417, Rek. Lei., I 283); gaf het St. Catharinagasthuis 1418-19 een huid (Ga. 334 (27) f. 19v.).

woonhuis:

bij de Burchgracht (verm. 12 dec. 1388; Ga. 455 f. 67); 1407-08 in St. Pietersparochie woonachtig (Ke. 323 (7) f. 17v.).

borgstelling:

* 11 mei 1389 Simon Zomer (Secr. 19 f. 81).

* 5 okt. 1401 Gijse Dirksz. (Secr. 20 f. 6v.).

* 21 dec. 1407 Jan Hendrik (Secr. 20 f. 24v.).

* 10 dec. 1407 Gijsbrecht Gijsbrechtsz. die Gruter (Secr. 20 f. 28v.).

* 22 dec. 1407 Pouwels Pietersz., van Delft (Secr. 20 f. 28v.).

* 28 okt. 1409 Frank Jansz. (Secr. 20 f. 34v.).

* 3 mrt. 1411 Aarnd Aarndsz. (Secr. 20 f. 40v.).

varia:

zegel: 3 dwarsbalken resp. beladen met 4, 3 en 1 ster (Ga. 510, 3 sep. 1409). Leids poorter 13 mrt. 1367, met 20 £; borg Jan Costijnsz.; 1368 uitgewezen door de schepenen; opnieuw poorter 13 juli 1372, borg Clenekijn (Secr. 19 f. 9v. en 31). Had 1397-98 met Jan Pietersz. de Leidse hopaccijns in pacht (Ga. 334 (4) f. 10).

familie:

missch. was zijn zoon:

1. mr. Dirk Voppenz.

functie:

priester (Denifle, Auctarium, II 48, 1-2); doceerde de artes te Parijs 1409 (Ibidem, 57, 7-8). Leids schoolmr. 20 sep. 1410 (Secr. 84 f. 277v.).

opleiding:

studeerde te Parijs (artes), studie voltooid en licentiaat 1408 (Denifle, Auctarium, II 48, 1-2; 56, 41-42).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl