PIERAART VAN ASSCHE

 

Previous PageHome PageNext Page


PIERAART VAN ASSCHE

ovl. 1 aug. 1394, begr. St. Pieterskerk (Ke. 416 f. 21v.).

functie:

grfl. muntmr. te Dordrecht, verm. 1380-89 (GvH. 1236 f. 2, 1240 I f. 45, 1243 I f. 3).

beroep:

hield zich met turfwinning bezig (Secr. 84 f. 50 en v.); verkocht hop (ibidem, f. 50v.).

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 14 dec. 1390, zijn vrouw bleef hier wrsch. wonen (Ke. 322 f. 12v., Secr. 84 f. 52).

landbezit (blijkens de staat van zijn nalatenschap):

* 19 dec. 1391 aankoop van Simon Frederiks kinderen van de helft van 32 morgen veenland en die van ½ morgen in Heyn Mandenveen (Secr. 84 f. 32, vgl. ook f. 50v.).

* achter Benthorn 36 morgen en 2 morgen 2 hond veenland, gekocht van zijn schoonmoeder (Secr. 84 f. 50v.).

Blijkens bewijzing van het vaderlijk erfdeel aan zijn kinderen (mogelijk pas uit zijn nalatenschap aangekocht):

* de hofstede te Meerburg met 44 morgen land, gekocht voor 994 £ 6 s. 8 p.pay.; jaaropbrengst 70 £ pay.

* een erf aan de Vollersgracht naast de ramen (Secr. 84 f. 51v.).

verstrekte leningen:

* 2 schuldbrieven van 200 gld. t.l.v. de graaf (29 jan. 1391, GvH. 198 f. 17).

* schuldbrieven in zijn nalatenschap van resp.: 23 Holl. schilden; 10 oude schilden t.l.v. Willem Hermansz.; 20 Mechelse schilden t.l.v. Willem Bort; 202 Dordr. gld.; 10 Geld. gld. t.l.v. Willem Simonsz.; een schuldbrief van onbekende grootte; de halve termijn van 15 oude schilden t.l.v. de stad Utrecht; 400 Franse schilden, 82 Dordr. gld., waarvan 200 schilden afbetaald; 26 Dordr. gld.; 27 Dordr. gld.; 100 Franse schilden t.l.v. de stad Dordrecht (24 juni 1394); 16 oude schilden (waarvan 5 schilden afgelost); 100 Geld. gld.; 400 oude Franse franken en 10 nobel (Secr. 84 f. 50v.-51v.).

schenking:

16 £ pay. aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 416 f 21v.).

varia:

werd 23 jan. 1392 Leids poorter met 100 £ en Herman Willemsz. als borg (Secr. 19 f. 89v.). Zijn nalatenschap werd door zijn weduwe met hun kinderen gedeeld, behoudens haar huwelijksvoorwaarden (Secr. 84 f. 50-51v.). Bij deze nalatenschap waren ook ijzer-, zilverwerk en contanten, ter waarde van 602 Gentse nobel. De inboedel werd getaxeerd op 200 £ pay. Het kindsdeel van genoemde 602 nobel berustte onder Herman Willemsz. en Willem Simonsz. (Secr. 84 f. 51v.).

familie:

tr. voor 14 dec. 1390 Bartraad, dr. van Simon Frederik (Ke. 322 f. 12v.; zie Willem Luutgardenz. c.s.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl