Programma Binnenstad

In 2009 heeft het gemeentebestuur het Programma Binnenstad gelanceerd, waar met vele partners in de stad (zoals universiteit, Centrum Management, BplusC, Bomenbond, Stadsgilde) plannen ter verbetering van de binnenstad worden gemaakt en uitgevoerd. Ook de HVOL is partner in dit programma en neemt actief deel aan bijeenkomsten en activiteiten.

walstoepen in LeidenIn 2011 heeft de HVOL een bijdrage geleverd aan de nota “Verder met de Binnenstad, een gebruikershandleiding voor ontwikkelingen in de binnenstad van Leiden”. In 2012 was de HVOL actief betrokken bij het project “Groeten uit Leiden”, om de binnenstad aantrekkelijker te maken door o.a. te saneren in reclame- en verkeersborden, walkanten op te schonen, obstakels te verwijderen en opslag van (terras)meubilair op of zichtbaar vanaf de openbare weg tegen te gaan.

De jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van het Programma Binnenstad worden in werkconferenties van gemeentebestuur en stadspartners vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door het college van B&W. Het Uitvoeringsprogramma 2017 is in oktober 2016 vastgesteld.

De stadspartners kunnen ook initiatieven aandragen. Bij voldoende draagkracht onder de stadspartners, wordt dit plan ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De HVOL heeft dat onder meer voor de volgende twee projecten gedaan:

  1. het verwerven van historische kennis en achtergronden van de zgn. walstoepen (ook wel wasplaatsen genoemd) en het realiseren van kwaliteitssverbetering van kades langs het water door walstoepen meer en beter toegankelijk te maken. Er is inmiddels een inventarisatie gemaakt en een historische verkenning uitgevoerd;
  2. de realisatie van een weesstenenmuur in het centrum van Leiden. Dit initiatief wordt verder uitgewerkt door de werkgroep geveltekens (link). Doelstelling is hier om historische geveltekens die niet kunnen worden herplaatst, toch voor het publiek toonbaar te maken door ze als verzameling te presenteren.

Ook is de HVOL aangewezen als “trekker” voor het project Vaandelroute, een initiatief van de 3 October Vereniging Leiden om tegels met het vaandel van die vereniging in de stad te plaatsen op plekken die herinneren aan bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot het beleg en ontzet van Leiden en de herdenking daarvan. Een deel van de tegels is geplaatst, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente voor de plaatsing van de overige tegels.

OLN1-2 en OLN3-1