DIE BRUUN IV

 

Previous PageHome PageNext Page


DIE BRUUN IV

Of dit geslacht verwant is met de vorige families, blijkt uit de bronnen niet.

I. JACOB HENDRIKSZ. (DIE BRUUN).

ovl. voor 28 juni 1396 (GvH. 228 f. 217v.).

tr. Lijsbet, ovl. voor 16 aug. 1397, dr. van Willem die Bruun (Hoek, 'Rept. Poelgeest', 184-185). Kinderen:

1. Willem Screvel

ovl. 7 dec. 1398, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 28v.).

functies:

kerkmr. van St. Pancras 1377-78, schepen 1387-88; homan van de wijk tussen Hogelandskerkgracht en Hooigracht (Secr. 84 f. 271v.).

beroep:

drapenier (vgl. bezit van een raamstede).

woonhuis:

dit werd na zijn dood 26 dec. 1398 verkocht door het gerecht: er waren de volgende renten op gevestigd:

- 11½ groten oude rente t.g.v. Claas van Maersen.

- 40 £ pay. t.g.v. Willem Bort (27 feb. 1397).

- 1 £ pandbrief t.g.v. Hendrik Stoyt (Vlaminc) (17 okt. 1394).

- 37 £ t.g.v. Dirk Matthijsz. (1 aug. 1398).

- 3 £ 10 groten t.g.v. Jan van Warrem (22 jan. 1398).

- 10 groten met houde t.g.v. Lijsbeth Gerrit Pietersz.

- 50 comans groten t.g.v. dezelfde (13 juli 1391).

- 40 s. pandbrief t.g.v. dezelfde.

- 68 groten t.g.v. Ever Jacobsz. (22 apr. 1397).

- 16 £ t.g.v. Willem Bort, voor wat hem ontbrak en het gerecht ontving voor 'haar onlust' 1 £ (RA. 50 f. 22v.).

huisbezit:

een huis en erf te Marendorp, verkocht door het gerecht als boven. Gekocht voor 5 mrt. 1395 van Alewijn Louwerijsz. (W. 428 f. 127).

Hierop waren de volgende renten gevestigd:

- 10 groten met houde t.g.v. Lijsbeth Gerrit Pietersz.

- 50 groten t.g.v. dezelfde.

- 11½ groot t.g.v. Claas van Maersen.

- 5 s.pay. t.g.v. St. Pancraskerk (RA. 50 f. 23).

landbezit:

* 28 okt. 1369 ½ van 8 morgen land en van 1 morgen in de Cruuscamp, te Leiderdorp, grafelijk leen, door Floris Claas Screvelsz. en zijn vrouw IJde aan hem en zijn broer Willem die Bruun opgedragen (GvH. 226 f. 121v.).

* een ½ raamstede in St. Pietershoeve, verm. 1398-99, hierop had St. Pieterskerk 12 s. rente (Ke. 323 (1) f. 5).

rentebezit:

13 jan. 1397 4 s.pay. op een huis en erf te Marendorp; deze liet hij aan St. Pancraskapittel na voor zijn memorie (Ke. 416 f. 28v.).

varia:

was 28 okt. 1369 nog onmondig (GvH. 226 f. 121v.). Zegel: een klimmende leeuw (Ke. 790, 17 sep. 1387).

2. Willem die Bruun

woonhuis:

te Leiden 1390 (GvH. 708 f. 4v.).

landbezit:

* 29 okt. 1369 ½ van 8 morgen land en van 1 morgen in de Cruuscamp, te Leiderdorp (zie Willem Screvel); beleend met ledige hand 1390 (GvH. 708 f. 4v.). Zijn aandeel in deze lenen droeg hij over aan zijn broer Gerrit, die 1 feb. 1401 werd beleend (GvH. 228 f. 408v.).

* 28 juni 1396 8 morgen en 1/3 van 3 morgen 2 hond voor Floris Claas Screvelsz.'s woning, te Leiderdorp, grafelijk leen, afkomstig van zijn vader; de 8 morgen ontving hij 23 dec. 1402 ten vrij eigen (GvH. 228 f. 217v; 229 f. 16), het laatste leen droeg hij over aan zijn broer Gerrit, die 1 feb. 1401 werd beleend (GvH. 228 f. 408v.).

* 16 aug. 1397 een woning met heemwerf te Leiderdorp, de ½ van 3 morgen land daarachter, ½ van 1 morgen ten westen daarvan; beleend door de heer van Poelgeest na ovl. van zijn moeder; 19 juni 1410 verkocht aan zijn broers Gerrit en Hendrik (Hoek, 'Rept. Poelgeest', 184-185).

rentebezit:

(hij of Willem die Bruun Screvelsz.?)

* 6 mei 1394 20 £ g.g. op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 9).

* 13 apr. 1407 27 Eng. nobel op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 66).

varia:

zegel: 3 hoorns (wrsch.), een ster in het hart (Klo. 666, 4 juli 1398).

familie:

tr. Jutte, ovl. 8 juli 1420, begr. St. Pancraskerkhof; liet aan St. Pancraskerk 2 Eng. nobel na voor memoriediensten (Ke. 416 f. 63).

3. Gerrit die Bruun Jacobsz.

functies:

schepen 1405-06, 06-07, 18-19; burgemr. 1414-15; wrsch. hij: procurator van O.L.V.broederschap in O.L.V.kerk 29 aug. 1414 (Rijnsburg 320).

beroep:

drapenier (1405-06, GvH. 1260 f. 55 en 55v; vgl. bezit een raamstede, zie hierna); bierkoper (1416-17/18-19, Ga. 334 (14) f. 23v; 334 (27) f. 25v.); wijnkoper (1413-14, GvH. 1267 f. 31v.); verhandelde turf (1405-06, GvH. 1260 f. 58).

woonhuis:

in St. Pietersparochie (Ke. 323 (7) f. 19).

huisbezit:

* 26 aug. 1408 een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 66v.).

* 1414-15 een huis en erf te Leiden, gekocht voor 36 nobel (RA. 50 f. 142v.).

* 10 mrt. 1415 een huis en erf te Leiden gekocht voor 46 nobel (RA. 50 f. 145 en 145v., zie rentebezit).

* een huis en erf aan de Mare, verm. 1421; de H. Geest had hierop 1 £ pay. rente (W. 429 f. 74 en tafel).

* een huis en erf te Marendorp, verm. 1421; hierop had de H. Geest 10 s.g.g. rente (W. 429 f. 47 en tafel).

landbezit:

* 22 nov. 1377 1/3 van 3 morgen 2 hond land te Leiderdorp voor Floris Claas Screvelsz.'s woning, na opdracht door deze (GvH. 709 f. 7v.); beleend met ledige hand 1390 (GvH. 708 f. 4v.).

* 6 kindsdelen (d.i. 6/8) van 12 morgen land aan de Notwech te Leiderdorp, samen met zijn broer Hendrik bezeten (4 kindsdelen hadden zij aangekocht van andere erfgenamen) en door hen 4 juli 1398 geschonken aan heer Pieter uten Pol c.s. t.b.v. de stichting van het klooster Engelendael; tevens schonken zij het gebruik van een weg daarlangs. De renten die hun ouders erop hadden gevestigd bleven verschuldigd, tevens bedongen zij een rente van 1 £ pay., uit te reiken door hen en hun broers en zusters aan arme vrienden (Klo. 666).

* ¼ van 2 weren land, de Vievennen, te Leiderdorp, totaal 24 morgen 4 hond omvattend, 8 feb. 1399 verkocht aan heer Pieter uten Pol c.s., stichters van het klooster Engelendael, voor 45 £ per morgen. Ook de Woestenberchslaan, strekkend van de Vievennen tot de Notwech, verkocht hij aan hen (Klo. 667).

* 13 dec. 1398 2 morgen te Leiderdorp in Crumweer en ½ morgen in Cruuscamp ald., beleend door de graaf na ovl. van zijn broer Willem Screvel en na koop voor 40 £ (GvH. 228 f. 309).

* 27 jan. 1401 ½ van 4 morgen in Crumweer (andere ½ reeds van hem), ½ morgen land in Cruyscamp en 1/3 van 3 morgen 2 hond voor Floris Claas Screvelsz.'s woning, na overdracht door zijn broer Willem die Bruun door de graaf beleend (GvH. 228 f. 408v.).

* 19 juni 1410 een woning met heemwerf te Leiderdorp, de ½ van 3 morgen land daarachter en ½ morgen ten westen daarvan, leen van Poelgeest, samen met zijn broer Hendrik gekocht van zijn broer Willem (zie ald.).

* 1403-04 ½ raamstede in St. Pietershoeve, gehuurd van St. Pieterskerk voor 12 s.pay. p.j. (Ke. 323 (6) f. 7 en 18 en volgende rek.).

* ¼ raamstede, gehuurd als boven voor 7 s.; verm. 1412-13 en 13-14 (Ke. 323 (9) f. 7 en 323 (10) f. 7v.).

* 1413-14 ¼ raamstede, gehuurd als boven voor 6 s. (Ke. 323 (10) f. 7v.).

* 1417-18 een raamstede, gehuurd als boven voor 16 s.pay. (Ke. 323 (11) f. 11v.).

rentebezit:

* lijfrente van 2 nobel, 38 groten, samen met zijn vrouw, t.l.v. de stad: verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 20).

* 21 okt. 1413 28 gouden nobel op een huis en erf te Leiden; kocht dit huis 10 mrt. 1415 (RA. 50 f. 145 en 145v.).

* 15 okt. 1414 1 £ pay. op het huis en erf van Philips Andriesz., 1417 afgeschat (RA. 50 f. 173v.)

borgstelling:

23 jan. 1418 Jan Claasz., bij een verkoop (RA. 50 f. 183).

varia:

1408 pachter van de tiende te Koudekerk (of is dit Gerrit die Bruun Dirksz.?; GvH. 1484 f. 11).

familie:

tr. 1e Lijsbet Reinersdr., ovl. in of na 1412-13, begr. St. Pancraskerk (Secr. 513 f. 20; Ke. 418 f. 121v.); hij tochtte haar 28 jan. 1401 aan zijn 27 jan. 1401 verworven land (zie hoger). tr. 2e Ave Dirk Foytgen Jacobsz.dr. (Ke. 418 f. 121v., zie ald.).

4. Hendrik die Bruun Jacobsz.

functie:

schepen 1409-10, 15-16.

beroep:

exploiteerde wrsch. een kalkoven (handelde 1409-10 in kalk (GvH. 1484 f. 45v.)).

landbezit:

* 22 nov. 1377 1/3 van 3 morgen 2 hond voor Floris Claas Screvelsz.' woning te Leiderdorp; grfl. leen; beleen met ledige hand 1390 (GvH. 709 f. 7v., 708 f. 4v.).

* 6 kindsdelen (d.i. 6/8) van 12 morgen land aan de Notwech te Leiderdorp, samen met zijn broer Gerrit bezeten (4 kindsdelen hadden zij aangekocht van andere erfgenamen) en door hen 4 juli 1398 geschonken aan heer Pieter uten Pol c.s. t.b.v. de stichting van het klooster Engelendael (zie hoger).

* 19 juni 1410 een woning met heemwerf te Leiderdorp, de ½ van 3 morgen land daarachter en ½ morgen ten westen daarvan, leen van Poelgeest, samen met zijn broer Gerrit gekocht van zijn broer Willem (zie ald.).

* 2 nov. 1413 5 morgen land te Zoeterwoude, leen van de Lek (Nass. Dom. 44 (6461) f. 336v.).

* land te Zoeterwoude, belendend aan voornoemd leen (ibidem).

* 10 juli 1414 een boomgaard met uiterdijk te Oegstgeest, deels binnen de nieuwe vrijheid gelegen en deel van een groter complex van 8 hond 7½ gaard land (dat afkomstig was van zijn schoonvader) en hij samen met zijn zwager van het klooster Leeuwenhorst huurde (Lhorst. 20 f. 11, 21 f. 9, 23 f. 8), hij kocht dit nu van het klooster tegen een rente van 4 £ pay. met houde (Secr. 1696).

* ½ van 3½ morgen land te Wassenaar onder Zuidwijk, verkocht 17 feb. 1416 aan St. Catharinagasthuis (Ga. 456 f. 225).

* 10 hond, 4 hond en 4 hond land te Oegstgeest op de Mersch, gemeen bezeten met zijn schoonvader en zijn zwager Joseph en door hem 9 mrt. 1417 verkocht (RAZH, Familiearchief Cousebant 1006 f. 18v.)

rentebezit:

3 mei 1399 18 £ 2½ s.g.g. op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 37).

borgstelling:

* 20 apr. 1409 Jan Jacobsz. van der Vennip (Secr. 20 f. 33v.).

* 26 apr. 1415 Lambrecht Pietersz. (Secr. 20 f. 51).

* 19 nov. 1415 Jacob van Noord (Secr. 20 f. 52v.).

familie:

tr. Hildegond, dr. van Pieter Josephsz. (NH. Kerkvoogdij 2032 f. 12v. en 42v.), zie Pieter Josephsz. c.s.). Kinderen (ibidem):

a. Geertruid.
b. Willem Screvel.
c. Joseph.
d. Jacob;

bezat een huis en erf in Marendorpsteeg, verm. 1421; de H. Geest bezat hierop 30 s.pay. rente (W. 429 f. 24 en tafel).

e. Lijsbet.

5. Dochter

tr. Claas Florisz.; hij verkocht 11 feb. 1400 een kindsdeel (1/8) van 2 morgen land aan de Notwech te Leiderdorp, afkomstig van zijn schoonouders (Klo. 666 en 668).

6. Dochter

tr. Claas Willemsz.; hij verkocht 12 feb. 1399 een kindsdeel als boven (Klo. 666 en 668).

7. N.N.

(Klo. 666).

8. N.N.

(Klo. 666).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl