vorige Buurt: 189.Baronie van de Schuur 190. Noord Coleveld volgende Buurt: 192.Breekhoven

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de oostsijde van de Oostdwersgraft / ende suytwaers lopende den houck aen de Langegraft om / de noortsijde van de selve langs tot aen de Binnenvestgraft / begrijpende mede de huysen ten wedersijden van de Bolwerckstraet / ende noch van seecker ander nyeue straetgen aldaer gelegen staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 51 - 51 vso, 25-02-1621)

aen de oostzijde van de Oostdwarsgraft op den houck van den Langegraft / lopende de noortsijde van de selffde langs / de straet genaemt het Weytge door / behelsende de huysen staende aen de westzijde van het voorn. Weytge / ende alle straten komende tusschen beyde.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 24 vso, 12-06-1655)

Geschiedenis:

Op 25-02-1621 gesticht op verzoek van de bewoners tussen de Oostdwarsgracht, Langegracht en Binnenvestgracht

(SA II inv. nr. 1216 fol. 51 - 51 vso)

Op 12-06-1655 wordt de buurt - die inmiddels uit 126 woningen bestaat - op verzoek van de heer en zijn raden gesplitst. Het Gerecht besluit dat de eerste buurt de naam Noord Coleveld behoudt, het andere deel krijgt de naam Oost Coleveld.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 24 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Standaert, Adriaen Cornelisz. - 25-02-1621 1 v *
Oliviersz., Willem - 08-06-1638 1 *
Rammekens, Jan - 24-08-1668 1 *
Jorisz., Jacob - 03-07-1670 1 v  
Swalu, Jacob Gerritsz. van der - 18-06-1671 1 v  
Massaer, Matthijs - 18-10-1674 1 v  
Compte, Jacobus la - 03-06-1700 1  
Tweelen, Willem ten - 27-10-1701 2  
Tilburgh, Louwerens - 30-07-1704 1 v  
Sombaar, Elias - 29-03-1708 1 v  
Kelder, Arnoldus van der - 30-03-1713 1  
Cornilie, Daniel - 01-07-1745 1 v  
Eems, Hendrik van - 30-04-1751 2 v  
Witte, Isaac de - 15-12-1768 1  
Opperkamp, Cornelis - 08-06-1769 2 o *
Witte, Adrianus de - 05-10-1769 1 *
Noy, Pieter de - 23-08-1781 1 v  
Munnik, Anthony de - 27-05-1783 1 o *
Witte, Mr. Hartman de - 02-02-1791 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl