vorige Buurt: 180.Hertogdom van Orleans 181. Scheidenburg volgende Buurt: 182.Hertogdom van Marenburg

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gebuyren en inwoonder van de Lange Scheystraet ten wederzijden in de vergrotinge deser stede / in hem begrijpende de twee slopstraetgens / in alles groot omtrent vijftich huysen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 54 vso, 17-06-1621)

Geschiedenis:

Op 17-06-1621 gesticht door het Gerecht op verzoek van de geburen. Overigens doet zich het merkwaardige feit voor dat de westzijde van de Lange Scheistraat een jaar eerder bij de nieuw gestichte buurt Weidenburg was ondergebracht. Uit dat bericht blijkt echter dat de bewoners van de Oude Singel en de Westdwarsgracht (nu Nieuwe Beestenmarkt) een soort oprichtingsvergadering hadden belegd waarvoor de bewoners van de Korte Langegracht (nu Lammermarkt) en de Scheistraat niet waren uitgenodigd. In ieder geval wordt bij de stichting van Scheidenburg met geen woord over de gang van zaken in 1620 gerept, over een formele splitsing van Weidenburg wordt niet gesproken.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso - 49, 06-08-1620)

Pieter de Hon, heer van Scheidenburg, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens sijne swakke lighaemsgestaltenis ende Indispostie.

(SA II inv. nr. 110 fol. 31, 25-07-1726)

Hendrik van der Spree, 74 jaar en heer van Scheidenburg, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 129 fol. 89, 26-06-1767)

De raden van Scheidenburg melden dat de buurtheer Isaac Franchimon is overleden. Gezien het geringe aantal huisgezinnen in de buurt is het niet mogelijk om een nieuwe heer te verkiezen. Bovendien zijn er onvoldoende personen aanwezig om eventuele doden behoorlijk ter Aarde te bestellen. Ook is de buurtkas ontoereikend om de armenbegrafenissen te bekostigen zodat uyt dien oorsake de gebuurte niet wel langer apart kan werden onderhouden. Men verzoekt om aansluiting bij de buurt 't Hertogdom van Marenburg om zo één buurt te vormen. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 140 fol. 103, 24-01-1788)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Belkijn, Lybart - 17-06-1621 ? v *
Trioen, Pieter - 08-08-1624 1 v  
Cruysseme, Isaack - 01-08-1630 1  
Ridder, Carel de - 22-08-1636 1  
Van, Jan du - 26-08-1649 1 v  
Hoffman, Jacob - 12-05-1667 2 *
Brabant, Guilliaem - 05-05-1672 2  
Oeweel, Willem - 14-07-1689 1 ? *
Vermon, Martijn - 05-07-1696 1 ? *
Eyck, Cornelis van - 27-11-1710 1  
Hon, Pieter de - 30-03-1724 1 o *
Keur, Dirck - 08-08-1726 2  
Siljade, Daniel - 16-06-1740 1 o  
Mangnez, Pierre - 11-03-1751 1 v  
Suurdeeg, Jacobus - 08-05-1755 2 v  
Spree, Hendrik van der - 08-07-1756 1 o *
Wolters, Pieter - 09-07-1767 2 v  
Franchimon, Isaac - 28-04-1774 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl