vorige Buurt: 23.Koeienfort 24. Koeienstein volgende Buurt: 25.Nieuwland

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnen(de) van de Raem- ende Molensteech / respective de halve stegen mede gereeckent ten wedersijden de graft totte Nijenwesteech (Nieuwsteeg) off het Steenschuyr toe.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 14, 24-03-1614)

begrijpende de huysen staende aen wedersijden van de Coepoortsgraft tusschen 't Steenschuyr ende de Raem- en Molensteegen / mitsgaders de huysen aen de noortsijde van de Raemstege tusschen de Coepoortsgraft ende 't huys van Jan Roelantsz. staende / ende noch de huysen aen de noortsijde van de Molenstege beginnende van de houck aen de Koepoortsgraft tot het huys van Cornelis Willeboortsz. saeywercker / waerdmede de geburte eyndigende is.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 22 vso, 29-05-1615)

Geschiedenis:

Op 10-03-1611 gesticht wegens splitsing van Koepoortsgracht. Aanvankelijk stond de buurt bekend als Koeyenstege, maar van deze naam wordt al spoedig niet meer vernomen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 13 vso - 14)

In 1609 wordt de Swietenstraat aangelegd. Het 27 huisjes tellende straatje liep parallel met het Steenschuur en verbond de St. Jacobsgracht met de Koepoortsgracht en was dus gelegen op de tegenwoordige westzijde van het Van der Werfpark. Pas op 24-10-1624 wordt de oostzijde van de straat bij de buurt St. Jacobsgracht gevoegd; hoe het daarvoor was geregeld met de burenplichten is onbekend. Onder welke buurt de westzijde ressorteerde is onbekend, maar gezien de geografische situatie moet dat wel Koeienstein zijn geweest.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 30 - 30 vso, i.m. 24-10-1624, zie ook Van Oerle, Beschrijving, pag. 319)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Onderwater, Cors Lambrechtsz. van - 24-03-1611 1 v  
Coster, Jan Adrieaensz. - 29-05-1615 1  
David, Jan - 16-02-1640 2  
Vossevelt, Heyndrick Heeren van - 25-01-1663 3 *
Wittens, Mr. Adriaen - 16-08-1685 1  
Paeu, Gerrit - 01-11-1691 1  
Vossevelt, Dirck - 15-07-1698 2  
Vosseveld, Cornelis van - 03-08-1719 1  
Verdigael, Hendrik - 14-06-1725 1  
Bronkwaal, Pieter - 19-02-1761 1  
Heyman, Dr. Johannes Wilhelmus - 03-05-1771 2  
Marck, Mr. Johan Hieronimus van der -  06-04-1774 1 o

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl