vorige Buurt: 18.Bloem van Jericho 79. 't Nieuwe Rijk van Gravenstein volgende Buurt: 81.Zevenhuizen

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende het taerling huysen besloten met Rapenburch ten westen / de Houtstraet met 't pleyn ten noorden / de corte Lochorststege ende kerchoff ten oosten / ende Clockstege ten zuyden / ende sulcx in hem begrijpende alle de huysen daerbinnen gelegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 22-06-1607, zie ook inv.nr. 1221)

Geschiedenis:

Ontstaan op 22-06-1607 door afsplitsing van de buurt 't Nieuwe Rijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 22-06-1607, zie ook inv.nr. 1221)

In 1795 schenken de burgers Herdingh, Van Dalen de Leeuw en Cijfveer namens de buurt een onbekend bedrag aan de noodlijdende stadskas. De Provisionele Raad bedankt met de volgende woorden: De bij dit voorstel gedane gift is bij acclamatie geaccepteerd en de Raad heeft insgelijks gedecreteerd dat deze gebuerte welverdiend heeft aan de gemeente van Leyden en door haar blijk van vaderlandsliefde een goed voorbeeld van navolging in dit vak het eerste heeft daargesteld - voorts, dat van deze honorable mentie in de notulen van deze Raad aan haar eer blijk zal worden gegeven en de secretaris ter Rekenkamer (...) een apart Capittel in de Blaffer van ontvang te maken onder de Rubricq: 'Vaderlandsche giften tot onderstand van de Kas der gemeente' - en het offer van deze gebuerte op den altaer des vaderlands en de gemeente aldaar het eerste worden ingeschreven (zie ook 'Buurthouden', pag. 148).

(SA II inv. nr. 549, 28-05-1795)

Bewaard gebleven is een buurtreglement op perkament. Op zichzelf is dit merkwaardig, omdat alle afzonderlijke buurtreglementen bij de invoering van de Generale Ordonnantie in 1593 werden afgeschaft en tot nul, crachteloos en van onwaerde waren verklaard. Dat zal ook de reden zijn waarom de bepalingen in het reglement uitsluitend betrekking hebben op de gedrags- en omgangsvormen tijdens het zogeheten buurthof. Vermeld wordt dat de buurt onder het beheer staat van LOUWIJS ELSEVIER, DOMINATEUR ENDE BESIITER VAN D' OOSTZIJDE VAN RAPENBURCH, DE ZUYTZIJDE VAN DE HOUTSTRAET ENDE DE WESTZIJDE VAN ST. PIETERS KERC-HOFF, MET DE CLOCKSTEEGH, MARCKGRAVE VAN DEN ACKERGRAFT. EN VRIJHEER VAN STADTSTIMMERWERF. Tevens wordt het Gravensteen afgebeeld met aan weerszijden de wapens van Holland en Leiden. Het perkament dateert dus uit de periode tussen 1607 en 1617 tijdens de heerschappij van Louis Elsevier.

(Lakenhal, Cat. van Voorwerpen 1924 no. 30, zie ook 'Buurthouden', afbeelding pag. 60 en voorts pag. 105).

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Elsevyer, Loys - 22-06-1607 - *
Clouck, Andries Henrixz. - 30-03-1617 1 v *
Elsevier, Bonaventura - 21-06-1640 1  
Eleman, Dr. Johan - 07-12-1652 2 v  
Elsevier, Johan - 08-02-1657 2  
Leeuwen, Mr. Symon van - 03-02-1662 1 v  
Lopes de Haro, Felix - 11-09-1670 2 v  
Hogeveen, de Hr. Mr. Gerard van - 21-05-1694 2 *
Stam, Nicolaas - 25-10-1719 1  
Gronovius, de Heer Johan Frederik - 01-04-1745 3  
Mey, de Heer Mr. Jacob Jan de - 07-04-1763 1  
Eyk, Pieter van der - 27-07-1769 1  
Gronovius, Mr. Laurens Theodorus - 04-01-1770 3 *
Hogeveen, Mr. Gerard van - 26-03-1778 1 v *
Water, Prof. J.W. te - 22-05-1788 3 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl