NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Folio  

 

003     butnxt

 

3  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Mees Jansz Gasthuis Breestraat 1 3 25 25-0-0           Eig.             Mees Jansz 1
Cornelis Claesz [van Aecken] Gasthuis Breestraat 2 3 25 25-0-0 [goudsmid]       [goudsmid] Eig.             Cornelis Claesz [van Aecken] 2
Adriaen Gerrytsz Gasthuis Breestraat 3 3 30 30-0-0           Eig.             Adriaen Gerrytsz 3
Steven [Gillisz] van Heussen Gasthuis Breestraat 4 3 24 24-0-0   driekwart jaar       Eig.             Steven [Gillisz] van Heussen 4
Claes Isaacsz [van Swanenburg] Gasthuis Breestraat 5 3 29 29-0-0           Eig.             Claes Isaacsz [van Swanenburg] 5
Willem Thomasz Gasthuis Breestraat 6 3 14 14-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Eig.             Willem Thomasz 6
Frans Reyersz Gasthuis Breestraat 7 3 12 12-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Frans Reyersz 7
Adriaen Ysbrantsz [van] Gasthuis Breestraat 8 3 38 38-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Adriaen Ysbrantsz [van] 8
Jan Dircxz Fiolet Gasthuis Breestraat 9 3 10 10-0-0           Huur Adriaen Jansz erven         Jan Dircxz Fiolet 9

 

4  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Oomen Gasthuis Breestraat 10 4 6,5 6-10-0           Huur Adriaen Jansz erven         Willem Oomen 10
Claes Lambrechtsz Gasthuis Breestraat 11 4 32 32-0-0           Eig.             Claes Lambrechtsz 11
Neeltgen Heyndricxdr Gasthuis Breestraat 12 4 7 7-0-0           Huur Adriaen Jansz erven         Neeltgen Heyndricxdr 12
Allaert Willemsz [van Sassenhem] Gasthuis Breestraat 13 4 24 24-0-0           Eig.             Allaert Willemsz [van Sassenhem] 13
Cornelis Jansz Gasthuis Breestraat 14 4 21 21-0-0 lindelakenkoper     weduwe lindelakenkoper Eig.             Cornelis Jansz 14
Sinte Catherinen Gasthuis Gasthuis Breestraat 15 4 0 0-0-0           Eig.             Sinte Catherinen Gasthuis 15
Jan Harpertsz Gasthuis Breestraat 16 4 7 7-0-0 [snijder]       [snijder] Eig.             Jan Harpertsz 16
Dirckgen Ulrich Gasthuis Breestraat 17 4 30 30-0-0           Eig.             Dirckgen Ulrich 17
Neeltgen Gasthuis Breestraat 18 4 16 16-0-0     [Louwerys Dircxz] [weduwe]   Huur Jan Claesz   houtkoper       Neeltgen 18

 

5  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt van der Laen, mr Gasthuis Noordeinde 19 5 57 57-0-0           Eig.             Gerryt van der Laen, mr 19
Robrecht Cornelisz Gasthuis Noordeinde 20 5 18 18-0-0 [timmerman]       [timmerman] Eig.             Robrecht Cornelisz 20
Huych Claesz Gasthuis Noordeinde 21 5 18 18-0-0   waar zijn huisvrouw moeder woont       Eig.             Huych Claesz 21
Huych Claesz Gael Gasthuis Noordeinde 22 5 30 30-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Huych Claesz Gael 22
Willem [Jacobsz] van Loo Gasthuis Noordeinde 23 5 24 24-0-0           Eig.             Willem [Jacobsz] van Loo 23
Heyndrick Florysz [van Wassenaar] Gasthuis Noordeinde 24 5 25 25-0-0 [verver]       [verver] Eig.             Heyndrick Florysz [van Wassenaar] 24
Olof Olofsz Gasthuis Noordeinde 25 5 11 11-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Huur Lysbeth   vroedmoeder       Olof Olofsz 25
Ulryck Symonsz Gasthuis Noordeinde 26 5 12 12-0-0   c.s.       Eig.             Ulryck Symonsz 26

 

6  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Florys, mr Gasthuis Noordeinde 27 6 13,5 13-10-0 organist       organist Huur Job Jansz erven         Florys, mr 27
Dirck Adriaensz Gasthuis Noordeinde 28 6 9 9-0-0           Huur Pouwels Willemsz           Dirck Adriaensz 28
Cornelis Dircxz Gasthuis Noordeinde 29 6 10,5 10-10-0 bierdrager       bierdrager Huur Pouwels Willemsz           Cornelis Dircxz 29
Anthonis Jansz Gasthuis Noordeinde 30 6 9 9-0-0           Huur Pouwels Willemsz           Anthonis Jansz 30
Pieter Willemsz Gasthuis Noordeinde 31 6 12 12-0-0 warmoesman     weduwe warmoesman Eig.             Pieter Willemsz 31
Jaepgen Symonsdr Gasthuis Noordeinde 32 6 8 8-0-0           Eig.             Jaepgen Symonsdr 32
Jan Woutersz Gasthuis Noordeinde 33 6 15 15-0-0           Eig.             Jan Woutersz 33
Dirck [Dirksz] Steen Gasthuis Noordeinde 34 6 20 20-0-0           Eig.             Dirck [Dirksz] Steen 34

 

7  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Matheus Jansz Gasthuis Noordeinde 35 7 12 12-0-0           Eig.         x in `t poortje   Matheus Jansz 35
Heilige Gasthuis Gasthuis Noordeinde 36 7 0 0-0-0           Eig.             Heilige Gasthuis 36
Cornelis Jansz Gasthuis Noordeinde 37 7 10 10-0-0 timmerman     weduwe timmerman Eig.             Cornelis Jansz 37
Lysbeth Claesdr Gasthuis Noordeinde 38 7 8 8-0-0   in lijftocht       Huur Martyn Jansz           Lysbeth Claesdr 38
Meynaert Jansz Gasthuis Noordeinde 39 7 8 8-0-0           Eig.             Meynaert Jansz 39
Jan Jansz Gasthuis Noordeinde 40 7 24 24-0-0   in den valk       Eig.         x in de valck   Jan Jansz 40
Adriaen Pietersz Gasthuis Noordeinde 41 7 6 6-0-0   voor de 2 delen       Huur Jan Jansz           Adriaen Pietersz 41
Jannetgen Thyssen Gasthuis Noordeinde 42 7 7 7-0-0           Huur Maertyn Jansz           Jannetgen Thyssen 42
Katrhyn van der Bochorst Gasthuis Noordeinde 43 7 18 18-0-0           Eig.             Katrhyn van der Bochorst 43
Marytgen Fransdr Gasthuis Noordeinde 44 7 9 9-0-0           Huur Gerryt Foyensz           Marytgen Fransdr 44

 

8  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Jacobsz Sick Gasthuis Noordeinde 45 8 8 8-0-0           Huur Gerryt Foyensz           Pieter Jacobsz Sick 45
Cornelis den Houdtuyn Gasthuis Kort Rapenburg 46 8 2,6 2-12-0   per week 0-1-0, 2 delen 0-34-8   weduwe   V Neel Faesz           Cornelis den Houdtuyn 46
Neeltgen Faesz Gasthuis Kort Rapenburg 47 8 2,5 2-10-0           Eig.             Neeltgen Faesz 47
Florys Gerrytsz Abbenbrouck Gasthuis Kort Rapenburg 48 8 7 7-0-0           Eig.             Florys Gerrytsz Abbenbrouck 48
Willem Danielsz Gasthuis Kort Rapenburg 49 8 3,9 3-18-0 [lindewever]       [lindewever] Huur Neel Faesz           Willem Danielsz 49
Neeltgen Faesz Gasthuis Kort Rapenburg 50 8 7 7-0-0           Eig.             Neeltgen Faesz 50
Lucas Lambrechtsz Gasthuis Kort Rapenburg 51 8 6 6-0-0 [schoenlapper]       [schoenlapper] Eig.             Lucas Lambrechtsz 51
Jannetje Gerrytsdr Gasthuis Bornsteeg 52 8 4,217 4-4-5           Huur Kathryn van der Bochorst           Jannetje Gerrytsdr 52
Willem Cornelisz Houdtuyn Gasthuis Rijn 63 8 8 8-0-0 [timmerman]       [timmerman] Eig.             Willem Cornelisz Houdtuyn 63

 

9  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kathryn Jacobsdr Gasthuis Bornsteeg 53 9 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur             Kathryn Jacobsdr 53
Cornelis Kager Gasthuis Bornsteeg 54 9 3,9 3-18-0           Huur Cornelis van Duvenvoorde           Cornelis Kager 54
Coen Dircxz Gasthuis Rijn 55 9 12 12-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Coen Dircxz 55
Gangelof Symonsz Gasthuis Rijn 56 9 5 5-0-0           Eig.             Gangelof Symonsz 56
Kathryn Pietersdr Gasthuis Rijn 57 9 6 6-0-0           Huur Jan Woutersz           Kathryn Pietersdr 57
Adriaen Heyndricxz Gasthuis Rijn 58 9 6 6-0-0           Eig.             Adriaen Heyndricxz 58
Cornelis Thysz Gasthuis Rijn 59 9 5,85 5-17-0           Huur Adriaen Heyndricxz           Cornelis Thysz 59
Heyltgen Willemsdr Gasthuis Rijn 60 9 5,2 5-4-0           Huur Willem Pietersz           Heyltgen Willemsdr 60

 

10  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Bartholomeus Gasthuis Rijn 61 10 5,8 5-16-0 houtzager       houtzager Huur Willem Gerrytsz           Bartholomeus 61
Cornelis Woutersz Gasthuis Rijn 62 10 10 10-0-0           Huur Pouwels Willemsz           Cornelis Woutersz 62
Lucas Vader Gasthuis Rijn 64 10 2,6 2-12-0           Huur Job Jansz erven         Lucas Vader 64
Pieter Jansz Gasthuis Rijn 65 10 15 15-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Pieter Jansz 65
Adriaen Pietersz Gasthuis Rijn 66 10 7,5 7-10-0           Huur Willem van Loo           Adriaen Pietersz 66
Adriaen Pietersz Gasthuis Rijn 67 10 22 22-0-0           Eig.             Adriaen Pietersz 67

 

11  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Katrhyn Fredericxdr Gasthuis Rijn 68 11 7 7-0-0           Huur Swaentgen Lauwerisdr           Katrhyn Fredericxdr 68
Cornelis Cornelisz Gasthuis Rijn 69 11 0 0-0-0   als vader       Huur Robbrecht Cornelisz           Cornelis Cornelisz 69
Jeroen Jansz Gasthuis Rijn 70 11 10 10-0-0           Huur Robbrecht Cornelisz           Jeroen Jansz 70
Marytgen Harparts Gasthuis Rijn 71 11 5 5-0-0           Huur Robbrecht Cornelisz           Marytgen Harparts 71
Sybrant Gasthuis Rijn 72 11 18 18-0-0           Huur Cornelis Claesz           Sybrant 72
Jan Pouwelsz Gasthuis Rijn 73 11 13 13-0-0           Huur Cornelis Claesz           Jan Pouwelsz 73

 

12  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Eemtsz Gasthuis Rijn 74 12 7 7-0-0           Huur Cornelis Claesz           Jan Eemtsz 74
Harck Pietersz Gasthuis Rijn 75 12 6 6-0-0           Huur Gerryt van der Laen, mr           Harck Pietersz 75
Burger Meesz Gasthuis Rijn 76 12 12 12-0-0           Eig.             Burger Meesz 76
Jan Aerntsz Gasthuis Vrouwensteeg 77 12 9 9-0-0 [snijder]       [snijder] Huur Gerryt van der Laen, mr           Jan Aerntsz 77
Jannetgen Cornelisdr Gasthuis Vrouwensteeg 78 12 4 4-0-0           V Sint Annenconvent           Jannetgen Cornelisdr 78
Jan van Teterode Gasthuis Vrouwensteeg 79 12 5 5-0-0       weduwe   Huur Jeruzalem           Jan van Teterode 79

 

13  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Tryntgen Cornelisdr Gasthuis Vrouwensteeg 80 13 5 5-0-0           Huur Gerryt van der Laen, mr           Tryntgen Cornelisdr 80
Marytgen Gerrytsdr Gasthuis Vrouwensteeg 81 13 0 0-0-0           Huur Aechte Cornelisdr           Marytgen Gerrytsdr 81
Jan Gerrytsz Gasthuis Rijn 82 13 20 20-0-0           Huur Jan van Leyen           Jan Gerrytsz 82
Dirck Ysbrantsz Gasthuis Rijn 83 13 10 10-0-0 [schoenmaker]     weduwe [schoenmaker] Eig.             Dirck Ysbrantsz 83
Aechte Cornelisdr Gasthuis Rijn 84 13 20 20-0-0           Huur Cornelis Allaertsz           Aechte Cornelisdr 84
Symon Ysbrantsz Gasthuis Rijn 85 13 20 20-0-0 [houtkoper]       [houtkoper] Eig.             Symon Ysbrantsz 85
Jan Symonsz Gasthuis Rijn 86 13 12 12-0-0           Eig.             Jan Symonsz 86

 

14  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Daniel Jacobsz Gasthuis Rijn 87 14 14 14-0-0           Eig.             Daniel Jacobsz 87
Jan Symonsz [Suijck] Gasthuis Poortje 88 14 5 5-0-0 schipper       schipper Huur Claes Lambrechtsz           Jan Symonsz [Suijck] 88
Aefgen Hecken Gasthuis Poortje 89 14 5,5 5-10-0           Huur Claes Lambrechtsz           Aefgen Hecken 89
Hubrecht Jansz Gasthuis Poortje 90 14 2,6 2-12-0           Huur Claes Lambrechtsz           Hubrecht Jansz 90
Adriaen Jansz Gasthuis Poortje 91 14 2,6 2-12-0           Huur Claes Lambrechtsz           Adriaen Jansz 91
Gerryt Jansz Gasthuis Rijn 92 14 22 22-0-0   in de boom       Huur Claes Lambrechtsz           Gerryt Jansz 92

 

15  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes [Pietersz] Gasthuis Rijn 93 15 33 33-0-0   in den roos in `t hart       Huur Cornelis Adriaensz       x huurder in de roes   Claes [Pietersz] 93
Stoffel Fredericxz Gasthuis Mandemakerssteeg 94 15 4,5 4-10-0           Huur Cornelis Adriaensz           Stoffel Fredericxz 94
Gerryt Jansz Gasthuis Mandemakerssteeg 95 15 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Gerryt Jansz 95
Lambert Pietersz Gasthuis Mandemakerssteeg 96 15 6 6-0-0           Eig.             Lambert Pietersz 96
Tryntgen Pietersdr Gasthuis Mandemakerssteeg 97 15 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Tryntgen Pietersdr 97
Claes Florysz Gasthuis Mandemakerssteeg 98 15 6 6-0-0           Eig.             Claes Florysz 98

 

16  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Egbertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 99 16 6 6-0-0           Eig.             Jan Egbertsz 99
Adriaen Ysbrantsz Gasthuis Mandemakerssteeg 100 16 0 0-0-0   gasthuis mens       Eig.             Adriaen Ysbrantsz 100
Jan Michielsz Gasthuis Mandemakerssteeg 101 16 5 5-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Jan Michielsz 101
Jannetgen Symonsdr Gasthuis Mandemakerssteeg 102 16 4 4-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Jannetgen Symonsdr 102
Jan Maertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 103 16 6 6-0-0           Huur Claes Lambrechtsz           Jan Maertsz 103
Pouwels Aelbertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 104 16 9 9-0-0           Eig.             Pouwels Aelbertsz 104
Arys Symonsz Gasthuis Mandemakerssteeg 105 16 5,5 5-10-0   half jaar, half jaar leeg       Huur Cornelis Pietersz Paets           Arys Symonsz 105

 

17  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Styntgen Evertsdr Gasthuis Rijn 106 17 18 18-0-0           Huur Cornelis Paets           Styntgen Evertsdr 106
Cornelis [Jansz] Paedts Gasthuis Rijn 107 17 32 32-0-0           Eig.             Cornelis [Jansz] Paedts 107
Florys van Sonnevelt Gasthuis Rijn 108 17 26 26-0-0           Eig.             Florys van Sonnevelt 108
Philips van Sonnevelt Gasthuis Rijn 109 17 38 38-0-0           Eig.             Philips van Sonnevelt 109
Gerryt Vranckensz Gasthuis Rijn 110 17 24 24-0-0   den olyphant       Huur Vranck Gerrytsz Dorp, Van weduwe     x in de olyfant   Gerryt Vranckensz 110
Jacob Borwoutsz Gasthuis Rijn 111 17 44 44-0-0 [linnedraaier]     weduwe [linnedraaier] Eig.             Jacob Borwoutsz 111

 

18  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Coopal Gasthuis Maarsmanssteeg 112 18 19 19-0-0           Huur Grietgen Jacobsdr           Neeltgen Coopal 112
Grietgen Jacobsdr Gasthuis Maarsmanssteeg 113 18 11 11-0-0           Eig.             Grietgen Jacobsdr 113
Aelbrecht Anthonisz Gasthuis Maarsmanssteeg 114 18 18 18-0-0   met lysbeth heyndricxdr       Eig.             Aelbrecht Anthonisz 114
Jaspar Jansz Gasthuis Maarsmanssteeg 115 18 26 26-0-0 koekenbakker       koekenbakker Huur Barent Hugenz, cooman           Jaspar Jansz 115
Gysbert Dircxz Gasthuis Maarsmanssteeg 116 18 40 40-0-0           Eig.             Gysbert Dircxz 116
Gerryt Cornelisz Gasthuis Maarsmanssteeg 117 18 36 36-0-0   in de pot       Eig.             Gerryt Cornelisz 117
Claes Ysbrant Gysbertsz Gasthuis Maarsmanssteeg 118 18 28 28-0-0           Eig.             Claes Ysbrant Gysbertsz 118
Quyrin Jansz Gasthuis Maarsmanssteeg 119 18 20 20-0-0 juwelier       juwelier Eig.             Quyrin Jansz 119

 

19  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Gerrytsz [de] Haes Gasthuis Maarsmanssteeg 120 19 36 36-0-0 [lindelakenkoper]       [lindelakenkoper] Eig.             Cornelis Gerrytsz [de] Haes 120
Claes Quyrinsz Gasthuis Maarsmanssteeg 121 19 24 24-0-0           Huur Gysbrecht Dircxz           Claes Quyrinsz 121
Claes Gerrytsz van Dorp Gasthuis Maarsmanssteeg 122 19 40 40-0-0           Eig.             Claes Gerrytsz van Dorp 122
Jorys Pietersz [van Corteveld] Gasthuis Maarsmanssteeg 123 19 22 22-0-0 [zijdelakenkoper]       [zijdelakenkoper] Eig.             Jorys Pietersz [van Corteveld] 123

 

20  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Matheus van Berendrecht Wanthuis Breestraat 1 20 25 25-0-0   was jacob jansz deyman       Huur Stad           Matheus van Berendrecht 124
Jan Kager, mr Wanthuis Breestraat 2 20 16 16-0-0 [orgelist]     weduwe [orgelist] Eig.             Jan Kager, mr 125
Geertgen Claesdr Wanthuis Breestraat 3 20 20 20-0-0 [zijdelakenkoopster]   Jacobs weduwe [zijdelakenkoopster] Eig.             Geertgen Claesdr 126
Dirck Barentsz Wanthuis Breestraat 4 20 38 38-0-0 apotheker       apotheker Eig.             Dirck Barentsz 127
Cornelis Dircxz Wanthuis Maarsmanssteeg 5 20 22 22-0-0 [kruidenierder]       [kruidenierder] Eig.             Cornelis Dircxz 128
Claes Gerrytsz van Dorp Wanthuis Maarsmanssteeg 6 20 15 15-0-0           Eig.             Claes Gerrytsz van Dorp 129
Gerryt Ysbrantsz Wanthuis Maarsmanssteeg 7 20 36 36-0-0           Huur Willem Gerryt Huyghenz           Gerryt Ysbrantsz 130
Pieter, mr Wanthuis Maarsmanssteeg 8 20 26 26-0-0 chirurgijn [, barbier]       chirurgijn [, barbier] Eig.             Pieter, mr 131

 

21  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Rombout Pietersz Wanthuis Maarsmanssteeg 9 21 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Rombout Pietersz 132
Adriaen Jansz Wanthuis Maarsmanssteeg 10 21 18 18-0-0           Huur Gysbrecht Dircxz           Adriaen Jansz 133
Adriaen Cornelisdr Wanthuis Maarsmanssteeg 11 21 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Cornelisdr 134
Gerryt Willemsz Wanthuis Maarsmanssteeg 12 21 22 22-0-0           Huur Allaert Andriesz erven         Gerryt Willemsz 135
Anthonis Adriaensz Wanthuis Vismarkt 13 21 34 34-0-0 [coman, waagmeester]       [coman, waagmeester] Eig.             Anthonis Adriaensz 136
Pieter Willemsz [van Goten] Wanthuis Vismarkt 14 21 42 42-0-0 bakker 2 huizen voor en achter     bakker Eig.             Pieter Willemsz [van Goten] 137
Willem Dircxz Buys Wanthuis Vismarkt 15 21 22,5 22-10-0           Huur Allaert Andriesz erven         Willem Dircxz Buys 138
Steven Dircxz Wanthuis Vismarkt 16 21 24 24-0-0           Huur Marie de Vry           Steven Dircxz 139

 

22  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen [Guertsz] Wanthuis Rijn 17 22 29 29-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Huych Willemsz           Adriaen [Guertsz] 140
Aeltgen Havicxdr Wanthuis Rijn 18 22 30 30-0-0           Eig.             Aeltgen Havicxdr 141
Jan Jansz [Spiegel] Wanthuis Rijn 19 22 22 22-0-0           Eig.             Jan Jansz [Spiegel] 142
Heyltgen Custers Wanthuis Rijn 20 22 30 30-0-0           Eig.             Heyltgen Custers 143
Pieter Jacobsz de Haes Wanthuis Rijn 21 22 26 26-0-0           Eig.             Pieter Jacobsz de Haes 144
Aechte Pietersdr Wanthuis Rijn 22 22 18 18-0-0   met haar zusters       Eig.             Aechte Pietersdr 145
Dominicus Gerrytsz Wanthuis Rijn 23 22 32 32-0-0 [goudsmid]       [goudsmid] Huur Ael Coedycx           Dominicus Gerrytsz 146
Annetgen Martynsdr Wanthuis Rijn 24 22 18 18-0-0           Huur Pieter weduwe apotheker       Annetgen Martynsdr 147

 

23  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Wanthuis Rijn 25 23 32 32-0-0 apotheker     weduwe apotheker Eig.             Pieter 148
Marytgen de Vrye Wanthuis Rijn 26 23 56 56-0-0   met hubert jacobsz       Eig.             Marytgen de Vrye 149
Claes Pietersz Wanthuis Rijn 27 23 28 28-0-0 [juwelier]       [juwelier] Eig.             Claes Pietersz 150
Jan Korsz Wanthuis Rijn 28 23 24 24-0-0 [koperslager]       [koperslager] Eig.             Jan Korsz 151
Gerryt Adriaensz de Vrye Wanthuis Rijn 29 23 20 20-0-0           Eig.             Gerryt Adriaensz de Vrye 152
Gerryt Pelgremsz Wanthuis Rijn 30 23 18 18-0-0 [koperslager]       [koperslager] Eig.             Gerryt Pelgremsz 153
Pieter Gysbertsz Wanthuis Rijn 31 23 20 20-0-0   [in de scheenhoet]       Eig.             Pieter Gysbertsz 154
Cornelis Jansz Luick Wanthuis Rijn 32 23 26 26-0-0           Eig.             Cornelis Jansz Luick 155
Adriaen Barentsz Wanthuis Rijn 33 23 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Barentsz 156

 

24  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag £-s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lysbeth Bercheye Wanthuis Rijn 34 24 20 20-0-0           Eig.             Lysbeth Bercheye 157
Kathryn Willemsdr Wanthuis Rijn 35 24 22 22-0-0           Huur Jan Gysbertsz   bakker       Kathryn Willemsdr 158
Jan Gysbertsz Wanthuis Rijn 36 24 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Gysbertsz 159
Heyndrick Dircxz Wanthuis Corenbrugsteeg 37 24 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Heyndrick Dircxz 160
Wouter Fransz Wanthuis Corenbrugsteeg 38 24 12 12-0-0           Huur Joost Jacobsz   lakenkoper       Wouter Fransz 161
Joost Jacobsz [de Bije] Wanthuis Rijn 39 24 38 38-0-0 lakenkoper, [wantsnijder]       lakenkoper, [wantsnijder] Eig.             Joost Jacobsz [de Bije] 162
Claes Cornelisz, [mr] Wanthuis Rijn 40 24 30 30-0-0 apotheker       apotheker Eig.             Claes Cornelisz, [mr] 163
Frans Kerstantsz [van der Morsch] Wanthuis Rijn 41 24 20 20-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Frans Kerstantsz [van der Morsch] 164

 

003     butnxt

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl