vorige Buurt: 126.Vochtenstein 127. Drogenstein volgende Buurt: 128.Meerburg

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

behelsende de huysen aen de oostzijde van de Waertgraft / de Cingel / en Loyerstraten / tusschen ende aende noorzijde vande Groenestraet ende zuytzijde van de Kercksteech

(SA II inv. nr. 1217 fol. 72 vso, 18-05-1662)

begrijpende de huysen aen de noortzijde van de Groenestraet tusschen de Waert en Binnevestgraften / en voorts de helfte van de huysen op de oostzijde van de Waertgraft in de Cingel ende Loyerstraten / te reeckenen de voors. helfte tusschen de voors. Groenestraet ende Kerckstraeten.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 89, 26-07-1664)

Geschiedenis:

Gesticht op 18-05-1662 op initiatief van het stadsbestuur. In 1664 klagen enkele geburen dat deselve gebuyrte, vermits het groot getal der huysen niet wel bij eene heer konde werden geregeert en stellen zij voor om de buurt te splitsen. Het Gerecht gaat hier na schepenrapport mee akkoord en splitst de buurt. De zuidelijke helft behoudt de naam Drogestein en de noordelijk helft krijgt de naam Vochtestein.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 89, 26-07-1664)

Isaac le Febure, heer van Drogestein, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom. Waarschijnlijk is hij dezelfde persoon, wonend op de Waardgracht, die in 1799 weigert om absentiegeld te betalen (zie ook 'Buurthouden', pag. 168).

(SA II inv. nr. 141 fol. 163, 04-11-1790)

Bewaard gebleven is een afdruk van het buurtzegel, waarop de afbeelding van een drooghuis met het randschrift: DE BUERT VAN DROGESTEIN.

(De Lakenhal, Catalogus van Voorwerpen 1924 no. 29, zie ook 'Buurthouden', pag. 89).

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Duyndam, Leendert van - 26-05-1662 - *
Noy, Gillis de la - 26-07-1664 - *
Roty, Jan - 07-07-1667 1 v  
Hinckens, Dirck - 16-08-1685 1 *
Febre, Johannes le - 05-02-1711 1 v  
Febure, Isaac le - 09-06-1744 1 o *
Janssen, Pieter - 19-11-1790 1  
Febure, Johannes le - 02-01-1793 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl